Skradziony symbol wiedzy i życia

Email Drukuj PDF

swargaWspółczesne społeczeństwo utożsamia symbol swastyki z II Wojną Światową, nazizmem, III Rzeszą, obozami koncentracyjnymi, itp, a tymczasem w wielu krajach świata, w wielu religiach symbol swastyki nadal zawiera w sobie całkowicie inny, życiodajny sens. To jeden z najstarszych symboli, w którym jest zamknięta starożytna wiedza. Symbol ten na przestrzeni wielu tysiącleci nie reprezentował III Rzeszy, lecz był rodowym symbolem Rodu słowiańskiego, powszechnie znany w buddyzmie jako krzyż buddyjski.

Swastyka jest także mocno wpisana w dzieje Polski, tak samo jak nierozerwalnie łączy się z historią Europy. Na naszych ziemiach nosiła miano swarzyca, świaszczyca lub kołowrót. Oprócz Słońca swastyka symbolizowała również ogień, ciepło, witalność i rozrodczość. Dla Słowian swastyka jest symbolem Swaroga lub też jego syna Swarożyca, zależnie od interpretacji, w niektórych plemionach Swarożyc i Swaróg byli jednym bogiem, natomiast. Jak wiadomo są to bóstwa solarne.

W okresie międzywojennym symbole swastyczne były często umieszczane w postaci stylizowanej na różnych emblematach, logo czy też symbolach polskich jednostek wojskowych, fundacji czy też organizacji.

sanok - swastyka

Czy zatem symbol wiedzy podstępnie skradziony narodom słowiańskim przez nazistów można nazwać ich własnością?  Toż to trywialne złodziejstwo. Zamach dokonany na naszej, słowiańskiej tradycji i spuściźnie naszych przodków!  Co zatem powinno się myśleć o ludziach, którzy skradzioną przez złodziei (nazistów) najwyższą wartość narodu słowiańskiego - Swastykę, nie tylko, że nie zwrócili jej prawomocnemu właścicielowi, to także stworzyli negatywną świadomość, którą nagłaśniają i propagują; organizują prześladowania i opluwanie tego naprawdę świętego dla Słowian symbolu Jedynej Wiedzy?

Czy takich ludzi można określić mianem światłych, rozważnych, mądrych, prawych, uczciwych? Czy też... ich zachowanie i postępowanie wybitnie świadczy o braku jakiejkolwiek wiedzy i intelektualnym zacofaniu, zaślepieniu i tępocie lub też - jeśli posiadają tą wiedzę, to celowym i z pełną premedytacją niszczeniu naszych słowiańskich korzeni poprzez budowanie negatywnej świadomości wokół spuścizny naszych praojców.

Nadszedł więc czas by krzyż ten zwrócić jego prawowitym właścicielom - Rodowi słowiańskiemu. Kończy się Noc Swaroga, co sprawia, że co raz więcej ludzi budzi się z letargu, z uśpienia; jest żądna wiedzy przodków oraz swej rodowej tradycji. Mrok opuszcza ich serca i umysły. Tym samym więc nadszedł najwyższy czas by upomnieć się o swoje, odbudować dawną tradycję, wiedzę oraz symbolikę, którą powszechnie posługiwali się nasi pradziadowie. Nadszedł czas by pokazać sługom Ciemnych Mocy - okupantom i niszczycielom Polskości oraz słowiańskiej tradycji  - środkowy palec w międzynarodowym geście... by ich opluć i zlekceważyć okazując pełną pogardę.

Mam nadzieję, że słowiańska tradycja oraz symbolika swastyczna znów się odrodzi, lecz już nie jako złowieszczy symbol zła, powiązany z nazizmem i III Rzeszą, a jako życiodajny symbol Dobra i Życia opisujący najgłębsze poziomy świata i rzeczywistości.

Co symbolizuje swastyka? Symbol swastyczny przedstawia obracający się krzyż z zagiętymi końcami, skierowanymi w kierunku ruchu wskazówek zegara lub przeciwnym. Przy czym w starożytności każdy swastyczny symbol miał swoją własną nazwę i przeznaczanie. Wszyscy wiedzą, a przynajmniej powinni wiedzieć, iż żyjemy w obracającym się (wirującym) mikro, makro i megaświecie. Wiruje zarówno świat fizyczny jak i duchowy. Obraca się (zmienia) społeczność i społeczeństwo je tworzące. Obracają się  świadomość, podświadomość, sposób myślenia (ulegają zmianie). I ten obrót odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi przez wirujący życiodajny krzyż.

Jednakże, czy wszyscy ludzie znają prawa obracającego się krzyża zachowanego  w najstarszym słowiańskim symbolu - swastyce? Czy ludzie rozumieją, że prawa swastyki zawierają w sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość obracających się Obiektów i Podmiotów niezależnie od ich natury? Czy wszyscy naukowcy ze "zdrowym rozsądkiem" zdają sobie sprawę, iż ewolucja w linii prostej "wciąż wyżej i wyżej" w obracającym się świecie jest czystym absurdem? Tymczasem właśnie ta doktryna w dzisiejszej nauce jest dominującą, choć nierzadko rozcieńczoną wymysłami o ewolucji po "spirali filozoficznej". A przecież jest nawet popularne powiedzenie, iż "historia kołem się toczy..."

Więcej na temat symbolu swastyki można przeczytać na stronach Wikipedii lub Legenda Swastyki

Komentarze  

 
+12 #1 Askad 2013-02-05 15:04
No cóż, parę lat działalności nazistów potrafiło tak głęboko zmienić wymowę tak wspaniałego symbolu. Niestety na tyle głęboko, że raczej nie da się już tego "odkręcić"
Zgłoś administratorowi
 
 
0 #2 xxxx 2014-08-03 21:10
Sądzę iż uwzględniając zafałszowanie historii Polski i Słowian i celowe działania pewnej grupy bankowców bez których żadna wojna nie miałaby jakiegokolwiek uzasadnienia, to w chwili kiedy krach na giełdzie powodował późniejsze uzasadnienie wojen i w tym kierunku sponsorowanie biednych Niemiec i partii nazistowskiej. Wybranie starożytnego znaku słowiańskiego na znak nazistowskich Niemiec było zaplanowane by nadać negatywnego znaczenia starożytnemu symbolowi i związanej z nim wiedzy i historii. Taka socjotechnika jak u psów Pawłowa co ciekawe prosty lud to kupuje bez głębszego zbadania tematu i pochodzenia symbolu.
Zgłoś administratorowi
 
 
+3 #3 Nah`tah ni 2014-08-14 15:49
To jest su asti ka ! ! ! Zaś EUFEMIZM o " krzyżyku " niespodzianym tylko to potwierdza, jakoż iż su=dobry, asti=jest z sanskrycka, jest apotropeicznym symbolem religijnym nie tylko w (w hindi) भारत – tryl.: Bhārat, Indiach, ale i w Lędsiech, do roku Pańskiego 966, OFICJALNIE czczonej, a sądząc po denarach mieszkowych już po Anno Domini 966 i dłużej, nawet do roku Pańskiego 1296, kiedy to stylizowaną swastykę na krzyż właśnie , tyle że jakby maltański, bo równoramienny, co w prosty sposób nawiązuje do swastyki, zamieszczano jako godło Kraju Mieszka 01 i Wielkiego Bolesława 01 Chrobrego do roku Pańskiego 1003, a po tej dacie już jako Poloniae , zamieniono na totem plemienny Ljędchów - Bielika zwieńczonego koroną Przemysława 01 Poznańskiego.Gdyby tak nie było nie była by ona czczona w Siłach Zbrojnych najjaśniejszej Rzeczy Pospolitej Biało-ARYJSKIEJ rasowo, ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ szczepowo i Ljęchskiej narodowo oraz urządzeniach bojowników o wolność i ludowładztwo w Lęchji PRAWDZIWEJ.Przedwojenne Wojsko Lęchskie używało swastyki w swoich odznakach:
Miały go w herbach:
- 4 pułk piechoty
- 1 pułk strzelców podhalańskich
- 2 pułk strzelców podhalańskich
- 3 pułk strzelców podhalańskich
- 4 pułk strzelców podhalańskich
- 5 pułk strzelców podhalańskich
- 6 pułk strzelców podhalańskich
- 4 pułk piechoty legionów w Kielcach
- Liga Obrony Przeciw Powietrznej od roku Pańskiego 1928.
- 4 pułk strzelców
- 21 górski pułk artylerii polowej
- 1 pułk artylerii motorowej
- 5 batalion strzelców podhalańskich
- Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny w jej wypadku to su (sanskryckie dobry) asti (sanskryckie jest) ka( tego sufiksu w ogóle nie rozumiem)ma kształt TYPOWO Biały-ARYJSKI, ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, Ljędchski i Bhārat, czyli z kropkami na przecinających się prostych wychodzących z kątów ramion tzw haków "krzyża" hakenkreuza. Ponieważ na 12 014 leci żyli na terytoriach obecnych ZACHODNIEJ Słowiańszczyzny, Ljędchy, Ljęchy, Lęchy, co stwierdzono ostatnio archeologicznie, JEST NIEOMAL PEWNYM , że Arias, to my Ljędchy-Ljęchy-Lęchy , obok Bałtów, w najczystszej postaci , a SWASTYKA JEST POLSKA, o których tak pisał w roku Pańskim 1973, profesor zjednoczonego królestwa wielkiej Brytanii & północnej Irlandii komuny ( Commonwealth)narodów Arthur Basham w 02. wydaniu "THE WONDER THAT WAS INDIA" PAŃSTWOWEGO Instytutu Wydawniczego , Warszawa .Oddano do składania 11. - 09. - Anno Domini 1972., Podpisano do druku w kwietniu roku Pańskiego 1973. ( tyle czasu zajęło żydowskiej zarazie okupacyjnej bolszewii CENZUROWANIE ) sierpień Anno Domini 1973..Druk ukończono roku Pańskiego 1973.A które to dzieło popularnonaukowe zostało przełożone na język ljędchski przez Zygmunta Kubika pod nazwą "In DIE od początku dziejów do podboju muzułmańskiego ARTHUR BASHAM ",na stronie 52. "Najeźdźcy, którzy wtargnęli do Indii, NAZYWALI SIEBIE "Arias"-Ariowie."(...)"Około roku 2000 p.n.e. na ogromnym obszarze stepów rozciągających się od (moje podkreślenie CAPS LOCK:ON)POLSKI do Środkowej Azji żyli barbarzyńcy na pół koczowniczy, ludzie wysocy, przeważnie jasnowłosi i o długich głowach(a nie kwadratowych, kędzierzawych, ZMIERZWIONYCH włosowych,czerwonowłosych, BRUDNYCH jak żydzi-dopisek mój, stąd taka nienawiść żydowska do "świńskich blondynów"). Oswoili konia ( a żydzi kozę-mój przypis) i zaprzęgli go do LEKKICH rydwanów o kołach wyposażonych w szprychy : były to wozy ZNACZNIE SZYBSZE I SPRAWNIEJSZE niż owe CIĘŻKIE furgony zaprzęgane w osły i toczące się na czterech MASYWNYCH kołach , które stanowiły NAJLEPSZY środek transportu znany w ówczesnym Sumerze ( już opanowanym przez żydostwo RASISTÓW chamito-semickich- moje dopowiedzenie ). Zajmowali się głównie pasterstwem, ale w pewnym zakresie uprawiali też ziemię. Choć może nigdy nie mieli bezpośredniego kontaktu z Sumeryjczykami, przejęli niektóre zdobycze mezopotamskie , zwłaszcza tomahawk z otworem na drzewce.Na początku drugiego tysiąclecia ludy te-czy to z powodu nadmiernego przyrostu naturalnego , czy wyschnięcia terenów pastewnych , czy też z obu przyczyn naraz-rozpoczęły pielgrzymkę .Całe zastępy emigrowały na zachód, na południe i na wschód, podbijając tubylców i zawierając małżeństwa, z których miały się wyłonić warstwy rządzące. Nieśli ze sobą patrylinearną organizację plemienną , kult bogów, nieba oraz umiejętność posługiwania się końmi i rydwanami. W większości krajów , gdzie się osiedlili , język ich dostosował się stopniowo do języka ludów podbitych. Część ich - przodkowie Greków, Latynów, Celtów i Germanów - wdarła się do Europy : inni pojawili się w Anatolii, gdzie po zmieszaniu się przybyszów z tubylcami wyrosło wielkie imperium Hetytów ( jednemu z nich żydowski meleke [ po hebrajsku król ] , tak ochoczo opiewany przez debili takich jak Jahwe-Hannah [Jan] Kochan`owski w "Psalmach Dawidowych" , Dawid UKRADŁ , ZGWAŁCIŁ I ZAPŁODNIŁ żonę, a jego samego wysłał podstępnie na pewną śmieć! - dopełnienie moje). Jeszcze inni - PRZODKOWIE późniejszych ludów bałtyckich i SŁOWIAŃSKICH - POZOSTALI W DAWNEJ Ojczyźnie, podczas gdy plemiona które ruszyły na południe , rozpoczęły szturm - z terenów Kaukazu i płaskowyżu irańskiego - na obszary cywilizacji Środkowego Wschodu. Ludzie z tej fali dowodzili Kas sytami , którzy podbili Babilon.W XIV wieku p.n.e. pojawił się na północno-wschodniej Syrii lud zwany Mitanni , którego radżowie (radcy, rządcy ) mieli imiona indoirańskie, a niektórzy z ich bogów dobrze są znani każdemu badaczowi religii Indii : Ind ara, Uruwna ( wedyjski bóg Waruna ), Mitira i Naszatija. Podobnie jak radżowie Mitanni , również inni wodzowie w Syrii i Palestynie mieli imiona typu indoirańskiego."
Zgłoś administratorowi
 

You have no rights to post comments