Metody Walki z Globalizmem

Społeczne nieposłuszeństwo

Email Drukuj PDF

cooperation icoW brew twierdzeniu mediów głównego nurtu sytuacja społeczno-ekonomiczna Polski i większości społeczeństwa jest tragiczna. Zniszczony przemysł lekki, ciężki, elektroniczny, itd. Zniszczone rolnictwo, ogrodnictwo. Brak miejsc pracy, umowy śmieciowe, wyzysk, drożyzna i ogólna niesprawiedliwość. Rządy różnych kadencji w większym lub mniejszym stopniu wykazują wyjątkową niekompetencję i złą wolę. Dlatego też jedyną możliwością poprawy sytuacji są obywatelskie ruchy oddolne.

Islandzka rewolucja

Email Drukuj PDF

Rowolucja w IslandiiW 2008 roku, na początku kryzysu finansowego, Islandia znalazła się na granicy bankructwa. System bankowy tego liczącego 320 tysięcy mieszkańców kraju, nie wytrzymał kłopotów rynkowych i znalazł się na granicy upadku. Potem jednak w kraju tym zaszły zmiany, które są koszmarem dla wszystkich europejskich polityków. W 2003 roku dług zagraniczny wynosił 200% PKB a w 2007 już 900 % a finał był taki, że trzy największe banki, Landbanki, Kapthing i Glitnir, zostały znacjonalizowane. Bankrucja Islandii zakończyła się tym, czym powinna się skończyć bankrucja Grecji

Amisze w walce z globalizmem

Email Drukuj PDF

AmiszeGlobaliści to silna, dobrze zorganizowana grupa bardzo zamożnych i wpływowych osób, która posiada na swych usługach armię świetnie wyszkolonych i uzbrojonych ludzi, wiele sprzętu, technologię, etc. Czy w takich okolicznościach możliwe jest zniweczenie ich zamiarów? Czy walka jest możliwa? Tak, lecz większość ludzi z niezrozumiałych względów nie widzi tego, co oczywiste. Niech więc przykład religijnej sekty Amiszów natchnie ich; wskaże właściwą drogę stawienia oporu. 

Kredyt Społeczny vs pieniądze banksterów

Email Drukuj PDF

 Money TrapSpołeczeństwa są okradane przez chciwych bankierów. Im więcej dóbr jest produkowanych, tym większe jest obciążenie społeczne nałożone przez system monetarny, który rządzi, nie zaś służy. "Dajcie mi kontrolę nad finansami narodu, a zagrarn na nosie tym, którzy tworzą jego prawa.". Alternatywą dla złodziejskich praktyk jest System Kredytu Finansowego.

Mechanizm mentalnej manipulacji

Email Drukuj PDF

Wiara, nie koniecznie religia, to najwyższa forma kontroli umysłu mas jaka dotychczas została wynaleziona i w swej ekstremalnej formie stanowi psychologiczny faszyzm. Manipulacja strachem, poczuciem winy, potencjalną nagrodą w celu kontroli społecznych zachowań. Dlatego też społeczeństwa "tresuje się" i kształtuje ich "wiarę" oraz przekonania od najmłodszych lat.