Prawdziwa twarz Islamu

Email Drukuj PDF

Islam DominationNiżej zamieszczony tekst jest przedrukiem z tego demotywatora i stanowi zbiór łatwych do zweryfikowania faktów na temat Islamu. Faktów ukazujących "prawdziwe oblicze Islamu" i wyjaśniających to, co dzieje się we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, itd., a skrzętnie skrywanych przez media "głównego nurtu" oraz polityków, którzy nie tylko ukrywają, ale bezczelnie kłamią wybielając Muzułmanów. Faktów które powinny być znane KAŻDEMU Polakowi i Europejczykowi. Czy politycy są aż tak nieświadomi, że nie widzą tego, co oczywiste? 

Obserwując trendy panujące w całej UE jest to zarządzenie odgórne, a tym samym jasnym jest, że politycy są ubezwłasnowolnieni; to ślepe i bezmyślne marionetki posłusznie wykonujące "zalecenia władców", nie liczące się z tym, że reprezentując interesy "grup wpływu" wielokrotnie działają na szkodę obywateli oraz państwa, w którym sprawują władzę. A czy takie działania nie są określane mianem "zdrady stanu"?  Hmm...

Można postawić także inne pytanie: "Cui Bono?". Komu i dlaczego zależy na islamizacji Europy i kim jest ta grupa, która trzyma polityków za jądra tak mocno, że ci boją się oddychać bez ich zgody? Odpowiedź "muzułmanom" nie jest poprawna. Proponuję zapoznać się z poniższym tekstem oraz samemu poszukać odpowiedzi na pytanie "Cui Bono?"...


,,Po ostatnich zdarzeniach tj. morderstwa w Anglii, Francji czy Turcji postanowiłem rozpowszechnić opinii społecznej temat Islamu. Pragnę Wam przedstawić prawdę i tylko prawdę, bez żadnej propagandy medialnej. Mówię jak jest! A jest źle i będzie tylko gorzej. Z racji, iż społeczeństwo nie lubi przyswajać większego zakresu wiedzy, postaram się to opisać w bardzo dużym skrócie:

Czym jest islam?

 • Islam to projekt geopolityczny i system rządowy czyli polityczna ideologia, islam to nie tylko religia, on nakazuje wszystko łączenie z ubiorem i z spożywanym pokarmem.
 • Islamizm jest jak nazizm oraz komunizm - nie ma poszanowania do granic terytorialnych, a jego ideologia polega na rozszerzeniu myślenia i życia na cały świat
 • Muzułmanie odbierają Nasze prawo jako prawo oparte na bazie porozumienia i głosowania, czyli dżahilijji – manifestacjach niewiary, a nie prawie allaha.
 • Islamiści tylko czekają, aż fala emigrantów zwiększy swą liczebność, zwiększy siłę polityczną, a wtedy zobaczymy… prawdziwą twarz fundamentalnego islamu.
 • Według muzułmanów występuję podział świata na:
  muzułmanów i niemuzułmanów – niemuzułmanin nie może mieć władzy nad muzułmaninem
  czyli świat dzielimy na terytorium islamu (dar-al islam)i terytorium wojny, czyli Nasze tereny są terenami wojny. W Koranie napisane jest, że teren który kiedyś był zajęty przez islam musi być znów islamski.
 • I tak dochodzimy do dwóch fal wojennych szerzących islamizm na świecie.
  Pierwsza miała miejsce w VII wieku i pochłonęła między innymi 17mln hindusów, dobrze przeczytaliście 17mln!!! Muzułmanie zajęli północną część Afryki oraz zachodnio-środkową część Europy. Dopiero zostali pokonani we Francji.
  Druga fala miała miejsce w XVII wieku i tylko i wyłącznie dzięki Nam Polakom dzisiejszy świat nie jest islamski, a data 11 września 1683 powinna być jedną z najważniejszych dat w historii ludzkości. Wtedy to w Bitwie pod Wiedniem Polski Król Jan III Sobieski uratował świat.
 • 11wrzesnia – mówi Wam to coś? To miał być powrót islamizacji świata! To nie przypadek!
 • - Muzułmanie będą prowadzić wojny dopóki każdy człowiek na ziemi nie powie: „nie ma boga oprócz allaha, a mahomet jest jego prorokiem”.
 • - Islam nie jest religią osobistego użytku
 • Islam jest formą władzy nad światem – to jest bardzo ważne! Należy o tym pamiętać.
 • - Ważne jest także przesłanie Koranu które mówi o tym, iż Koran nie gwarantuje raju, raj i horyse (dziewicę) gwarantuje tylko jedno: zabicie niewierzącego bądź poniesienie śmierci w imię allaha. Prędzej czy później uśpieni muzułmanie też będą chcieli znaleźć się w raju bo w przeciwnym razie ich wiara nie miała by sensu. Tak dużo mówi się o tym, że nie wszyscy muzułmanie są źli, że nie wszyscy są terrorystami, ale wszyscy terroryści są muzułmanami. Ci co udają dobrych sami wyparli z siebie zło które niesienie Koran jednak wtedy ich wiara staje się frustracją bo nie mają zapewnionego raju.
 • Według mahometa mogą kłamać także uważajcie!
 • W Islamie panują dwie rożne osobowości - wśród swoich cieszysz się ze śmierci niewiernych i skandujesz imię allaha, a wśród niewiernych okazujesz im dobroć, okazujesz im troskę i współczucie – tak działa ten system w krajach zachodnich.
 • Edward Said (propagandzista islamski) rozpowszechnił te teorie o dobroci muzułmanów na uniwersytetach i w mediach.
 • i teraz krytyka islamu to rasizm i imperializm. Said chciał przyzwyczaić ludzi, że muzułmanie zostaną w USA na dobre oraz naucza, iż nie należy kwestionować islamu bo jest on religią pokoju…
  Urosło do to tego stopnia, że dyskusja na temat islamu jest już obecnie niemożliwa bo każdy kto ją zakwestionuje jest rasistą i szerzycielem nienawiści - wygasza to jakąkolwiek debatę.
 • Mamy także coś takiego w Islamie jak szariat - czyli prawo islamskie – ono mówi o wszystkim; o karaniu, o zabijaniu niewiernych - jest to system władzy
 • Oraz mamy także dżichat czyli wojnę/ dżihat nie pozwala na negocjację z niemuzułmanami, jedyną opcją jest hudny czyli okres 10letniego rozejmu – po to aby siły islamskie mogły się wzmocnić, aby mogły znów zaatakować silniejsze.
 • 1rok w Islamie datowany jest nie na od urodzin mahometa, ale od przejęcia przez niego wodzy armii
  Kim był mahomet? - prorokiem pedofilem, który ożenił się z Aiszą gdy ta miała 6lat, w wieku 9 lat zaczyna uprawiać z nią regularne gwałty bo chyba seksem tego nazwać nie można? – każdy kto przyzwala na islam oraz stanowczo się jemu nie sprzeciwia przyzwala na szerzenie pedofilii, bo ta w islamie jest dozwolona.
 • W Chrześcijaństwie ksiądz z ambony nawołuje do nawrócenia, a w islamizmie ich przywódca Dychowy wymachując mieczem mówi o ścinaniu głów niewiernym i zachęca do mordowania w imię allaha/ w Chrześcijańskich TV religijnych dzwoniący ludzie na antenie modlą się, a w islamizmie dzieci 10letnie dzwonią aby przywódców duchownych zapewnić o swej wierze i o tym, że chcą zostać męczennikami w imię allaha i zabić niewiernych, samemu przy tym ginąc. Tym dzieciom wmawiane jest, że w raju będą miały wszystko, wszystkie zabawki świata, tylko muszą zabić niewiernych czyli Nas. Bo niewiernymi są wszyscy którzy nie wyznają allaha.
 • Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem - dlatego powinniśmy się łączyć, ateiści, Chrześcijanie i inni aby obalić największe realne zagrożenie dla Nas wszystkich!!!
  I nie dać się powielanej przez władze pokojowości islamu, która jest bzdurą. Rzygać mi się chcę jak słucham dawnych przemówień Busha i mówieniu w nich, że islam jest pokojowy. Rzygać mi się chcę jak durni przywódcy mówią, ze Chrześcijanie mogą się uczyć sporo od islamistów… Rzygać mi się chcę jak lewacy usiłują walczyć z Patriotyzmem Polskim i próbują Nam wmówić, że dla Islamu trzeba być tolerancyjnym. NIE nie trzeba! My mówimy NIE! Nie można być tolerancyjnym dla ludzi którzy chcą Nas zabić! Oni w TV mówią o sposobach zabijania niewiernych, a My nie możemy nazwać ich złą religią i dlatego durna Europa zmierza właśnie ku zagładzie!!! Tylko idioci wiedząc o tym będą dalej tolerancyjni.
 • W Koranie dobre wersy zostały unieważnione na rzecz wersy miecza i od tej pory tylko one obowiązują więc nie ma dobrego islamu!

Albo MY albo oni!!!

Krucjata? – pewnie komuchy się na to powołają…


Wyprawy krzyżowe były prowadzone w obronie swoich terenów – zabijanie wrogów, którzy zajęli Nasze ziemi i którzy Nas mordowali nie może być złem nieusprawiedliwionym. Żołnierz który broni swej Ojczyzny przed najeźdźcą nie może ponosić za to kary!

Dowody?>
Proszę:

627r
Koran
9:5
„zabijajcie niewiernych gdziekolwiek ich znajdziecie”

98:6
„Zaprawdę ci, spośród ludzi Księgi (Żydzi i Chrześcijanie) którzy nie uwierzą w Islam i bałwochwalcy (wyznający inne wiary) będą w ogniu piekielnym przebywać na wieki. Oni są najgorsi ze stworzeń!”

Tom 4, Księga 52, Hadis nr 53
„Każda próba walki dla sprawy Allaha jest lepsza niż cały ten świat i wszystko co w nim jest”

9:29
„Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w allaha i w dzień ostatni, którzy nie zakazują tego co zakazał allah i jego posłaniec i walczcie przeciw ludziom Księgi (Żydzi i Chrześcijanie) którzy nie poddają się Religi prawdy – dopóki nie zapłacą daniny i nie zgodzą się wam ulec i nie będą waszymi poddanymi”

Wersy miecza
9:5
Kiedy miną święte miesiące, zabijajcie niewiernych gdziekolwiek ich znajdziecie; chwytajcie ich i oblegajcie przygotowując na nich wszelkie zasadzki.”

5:33
„Zapłatą dla tych, którzy zwalczają allaha i jego posłańca i chcą szerzyć zepsucie na ziemi będzie to, iż będą zabici lub ukrzyżowani, albo też obetnie im się ręce i nogi naprzemianlegle”

Tom 8, Księga 82, Hadis nr 795
„Prorok (mahomet) obciął dłonie i stopy mężczyznom z plemienia Uraina i nie przeżegał ich krwawiących kończyn, aż nie umarli.”

9:111
„Zaprawdę Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki w zamian za co otrzymają Raj. Oni walczą w sprawie Allaha, więc zabijają i są zabijani.”

Tom 4, Księga 53, Hadis nr 386
„Nasz Prorok, wysłannik naszego Pana rozkazał nam, abyśmy walczyli z wami, dopóki nie zaczniecie wyznawać allaha.”
„Nasz prorok przekazał nam słowa naszego Pana: ktokolwiek z nas zginie jako męczennik pójdzie do Raju i będzie wiódł życie w luksusie, jakiego nigdy nie widział, a ci z nas co zostaną żywi będą nad wami panować.”

8:67
„Nie jest odpowiednim dla Proroka aby brał jeńców i uwalniał ich za okup, dopóki nie dokona wielkiej rzezi wśród swych wrogów na świecie”

47:4
„Kiedy więc spotkacie w walce w sprawie allaha niewiernych tnijcie ich karki, aż zabijecie i ranicie wielu. Wtedy mocno zaciśnijcie na nich pęta, weźcie ich w niewolę.”
„allah pozwoli Wam walczyć bo chciał doświadczyć jednych przez drugich, a do co tych którzy zostaną zabici na drodze Boga to ich uczynki nie będą daremne.

5:51
„O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie Żydów i Chrześcijan za auliya (przyjaciół, opiekunów, pomocników itp.) Oni są przyjaciółmi jedni dla drugich, a ten z was kto bierze ich za przyjaciół sam jest jednym z nich.

Tom 4, Księga 52, Hadis nr 196
„Apostoł allah rzekł: Otrzymałem rozkaz by walczyć z ludźmi dotąd, aż powiedzą: nikt nie może być czczony oprócz allaha”

Pamiętajcie, że największy strateg w historii jakim był Józef Piłsudski już 6lat przed wojną czyli w 1933r wiedział, że dojdzie do ataku zbrojnego niemiec na Polskę i już wtedy chciał uderzyć w hitlera, ale niestety nie posłuchano go, a sam Marszałek wkrótce umiera, jak się dalsze losy potoczyły – wszyscy wiemy, ale jedno jest pewne: Nasz atak i tak byłby obroną, obroną przed nieuniknionym, wyprzedzeniem ciosu niemiec. – jak mawiał. Stwórzmy nową wizję obrony koniecznej i zróbmy porządek ze złem muzułmańskim."

Pozdrawiam
A.M.

Komentarze  

 
+3 #31 4444 2014-08-09 18:07
Sufi zwykle szeroko czerpali z mistyki szyickiej, a większość sufickich zakonów i bractw wywodzi się z nurtów szyickich czyli z misteryjnego islamu. Ostatnimi czasy, u początku XXI wieku, pewne agresywne jednostki o rodowodzie z sekty sunnickich wahhabitów zwalczają w swoich publikacjach zarówno szyizm jak i wywodzący się głównie z szyizmu sufizm. Nawet w Polsce pojawił się agresywny sunnizm wahabicki pragnący uznania za jedyną i prawowierną tradycję islamską (Islam po polsku).

Warto zapoznać się z początkami szyizmu i sunnizmu, aby zrozumieć o co walczą pomiędzy sobą muzułmanie w Tunezji, Egipcie, Jemenie, Iraku, Afganistanie, Syrii czy innych krajach uchodzących za muzułmańskie. Warto gonić precz domagających się wyłączności na reprezentowanie islamu wahabickich fanatyków, którzy jako sekta zajmują się głównie szkoleniem bojowników dżihadu i sianiem nienawiści pomiędzy ugrupowaniami religijnymi wewnątrz samego islamu.
http://www.himavanti.org/pl/c/mistyka-sufizm-i-kabala/sunnizm-i-szyizm-nurty-islamu-w-stanie-wojny

O pokojowym islamie mogą mówić tylko agenci islamu,mydlenie oczu i usypianie czujności.
Muzułmanie samych siebie zwalczają ale w stosunku do innowierców są cacy,no jaaaaasne :)

CIA napisało muzułmanom Koran ;) islam nie jest zły ,to CIA stworzyło islamski terroryzm pisząc muzułmanom Koran ;) a nie odwrotnie,czyli posługując się gotowym pismem muzułmanów.

Pokażcie mi jeden kraj na wiecie gdzie zalęgło się judeo-chrześcijaństwo w tym islam,i nie mamy tam konfliktów na tle religijnym.
Zgłoś administratorowi
 
 
+3 #32 Krzysztof 2015-01-26 23:29
Koran, wyznawcy islamu muszą czytać po arabsku- więc czytają - no może bardziej powtarzają, bez sensownie bo większość nie zna arabskiego a więc nie rozumieją co czytają. Podobnie jest z katolikami, dużo mają do powiedzenia o bibli tylko ci którzy jej nigdy nie przeczytali.
Zgłoś administratorowi
 
 
-8 #33 Michalos004 2015-05-19 18:14
Bzdura. Totalna bzdura napisana przez idiotę z częściową wiedzą historyczną na ten temat. W KORANIE (PRAWDZIWYM KORANIE) NIE MA NIGDZIE NAPISANE BY MORDOWAĆ NIEWIERNYCH, ZOSTAŁO TO NAPISANE PRZEZ FILOZOFÓW ISLAMSKICH-NAZYWA SIĘ TO DŻIHAD. POZA TYM ISLAMIŚCI POCZĄTKOWO TOLEROWALI CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW. ONI NIE MORDUJĄ BO IM RELIGIA NAKAZUJE TYLKO DLATEGO ,ŻE SĄ PO[censored]ENI. WIERZCIE SOBIE W CO CHCECIE , CHCĘ WAM TYLKO UŚWIADOMIĆ ,ŻE TO CO TU JEST NAPISANE NIE JEST ZGODNE Z RZECZYWISTOŚCIĄ.
Zgłoś administratorowi
 
 
+4 #34 N_one 2015-05-21 08:35
Dopuściłem powyższy komentarz by ukazać jakie niedouczone "kwiatki" starają się wyrażać swe opinie.
Czym w/g Ciebie jest ten "prawdziwy Koran"? Bo w tym "nieprawdziwym", w części, która powstała w Medynie stoi coś takiego jak "wersety miecza". Poniżej cytat z tegoż:
Cytat:
2:191 I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili - Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. - I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! - Taka jest odpłata niewiernym!

4:89 Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli równi. Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika!

4:91 Wy znajdziecie innych, którzy będą chcieli żyć z wami w pokoju, i żyć w pokoju ze swoim ludem. Za każdym razem, kiedy będą doprowadzeni do buntu, doznają w tej próbie porażki. A jeśli oni nie odejdą od was i nie zaproponują wam pokoju ani nie powstrzymają swoich rąk, to chwytajcie ich i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich napotkacie. My wam dajemy nad nimi władzę jawną!
Czy potrzeba więcej cytatów? A może te zamieszczone nie są zbyt jednoznaczne?
Zgłoś administratorowi
 
 
+1 #35 Emanuel 2016-04-07 18:02
A jak to sie odnosi do Biblii, czy Talmudu? Co Bog chrzescijanski nakazuje wiernym w Piśmie Świętym? Pytam!? Czy nakazując rodzicom wyprowadzac swoje niesforne dzieci za "mury" miasta w celu ukamienowania (za np.brak poszanowania czy pijanstwo)?
A może Talmud jest tą milutką książeczką, która pieszczotliwie nakazuje niszczyc i zabijac balwochwalcow, zwanych przez zydow gojami, czyli bydlem?

Proponuje sie jeszcze douczyc, bo calej prawdy autor niestety nie przekazuje. Muzulmanie sa tylko i wylacznie bronia w rekach zydowskich. Gdyby zamiast powielania glupot o muzulmanskich terrorystach, zastanowil sie gdzie byli Ci muzulmanscy terrorysci przed "atakami" 11.09 na WTC??? Co takiego zlego wyczyniali wczesniej w europie czy ameryce??? A moze potrafisz drogi autorze napisac, skoro to przez Koran tak wszystko jest prowadzone, po jakie licho bylo wciskac swojego agenta CIA, ktory stal sie nastepnie "Bin Ladenem"? Albo dlaczegoz to ta "grozna religia i kultura" zaklada ISIS, ktorego przywodca jest "czlowiek Mossadu"???
Nie mozna oceniac jednego aspektu, zapominajac calkowicie o reszcie. Najlepszą demaskatorką tej propagandy jest wlasnie historia, ktora codziennie i na wszelkie mozliwe sposoby probuje sie zaklamywac.
Nie dajcie sobie mydlic oczu sianiem nienawisci i gra na emocjach.
Rzecz w tym, by samemu potrafic oceniac sytuacje, swiat, ludzi, a nie jak to bydlo "talmudyczne" isc za tlumem. Kazdy z nas jest osobna jednostka, majaca swoj umysl. Stanowmy wiec sami o sobie, zamiast sluchac pierwssych lepszych bzdur!
Zgłoś administratorowi
 
 
+1 #36 N_one 2016-04-08 11:34
Cytuję Emanuel:
A jak to sie odnosi do Biblii, czy Talmudu?

Zacznijmy od tego, że Biblia i Talmud to zupełnie 2 różne rzeczy mające mało ze sobą wspólnego, dlatego proszę nie mieszać.
Cytuję Emanuel:
Proponuje sie jeszcze douczyc, bo calej prawdy autor niestety nie przekazuje. Muzulmanie sa tylko i wylacznie bronia w rekach zydowskich.

Nie bronią, a nieświadomym narzędziem. Pisałem o tym w 9 komentarzu do niniejszego arta http://ag.108.pl/index.php/globalizm-zagrozenia/146-prawdziwa-twarz-islamu#comment-169

Cytuję Emanuel:
Gdyby zamiast powielania glupot o muzulmanskich terrorystach....

Kolego, a gdzie jest coś o "muzułmańskich terrorystach"? Czytałeś w ogóle tego arta czy też ograniczasz się jedynie do skomentowania tytułu?

Tekst tyczy się tylko i wyłącznie zapisów koranicznych.
W takim wypadku proszę o odpowiedź:
 • Czy wspomniane zapisy są nieprawdziwe i nic takiego w Koranie nie istnieje?
 • Czy postępowanie muzułmanów w krajach wahabickich takich jak choćby Arabia Saudyjska jest sprzeczne z koranem?
 • Czy masowe mordowanie, okaleczanie i torturowanie ludzi innych wyznań w rejonach opanowanych przez ekstremistów jest sprzeczne z Koranem?
 • Czy w końcu zachowanie kolonistów dokonujących najazdu na kraje europejskie narusza zasady Koranu?

Oczywiście, że nie.
O ile krucjaty, wyprawy krzyżowe, mordowanie całych narodów w imię Boga i Chrystusa przez tzw "chrześcijan" czy choćby procesy o czary były pogwałceniem zasad obowiązujących Chrześcijan, o tyle zachowanie kolonistów i ekstremistów jest zgodne z Koranem.

Więcej → ludzie mieszkający w Polsce od pokoleń i wyznający Islam, np Polscy Tatarzy zgodnie z Koranem są heretykami i według ekstremistów należy ich zlikwidować.

Dlatego też występując przeciw przyjmowaniu obcych nam kulturowo ludów występujemy nie tylko we własnym interesie, ale także w interesie tych ludzi, którzy tu się zaadoptowali i żyją w zgodzie z resztą społeczeństwa.
Zgłoś administratorowi
 

You have no rights to post comments