Chomik Furiatto

Kalendarz Słowiano-Aryjski

Kalendarz Słowiano-Aryjski

Historia kalendarza na ziemiach słowiańskich


Starożytny słowiański system odmierzania czasu był prosty, ogólnodostępny i obrazowy ponieważ opierał się na powszechnych i wszystkim znanych zjawiskach astronomicznych.

W starożytności Słowianie posiadali kilka  typów kalendarzy i form zliczania czasu,  jednak do dzisiejszych czasów zachowały się tylko nieliczne, a informacje na ich temat często są przeinaczane, przekręcane lub pomijane milczeniem.

W tym temacie chcę zająć się wyłącznie jedną formą - Kręgoleciem Czisłoboga, zwany także "Darem Kolędy" (Koljady Dar), Aryjsko-Słowiańskim oraz, zupełnie bezpodstawnie "bizantyjskim". Ostatnia nazwa została nadana przez "historyków". Informacje na ten temat znajdujące się na Wikipedii całkiem odbiegają od rzeczywistości.

Kalendarz Aryjsko-Słowiański swoją tradycją sięga daleko wstecz. Jednakże wyjątkowo ważne wydarzenia powodują jego "reset" i ponowne zliczanie czasu jaki upłynął od tego wydarzenia.

Ostatni taki "reset" miał miejsce 7521 lat temu i nazwany jest "Stworzeniem Świata".  Według przekazów wtedy to w Świątyni Światła zawarto pokój pomiędzy Wielką Rasą (starożytnymi Słowianami) a Wielkim Smokiem (dawnym narodem Chińskim), którego podpisanie wypadało w dzień jesiennej równonocy, albo w 1 dzień pierwszy miesiąca roku 5500 od Wielkiej Zimnicy (Wielkiego Ochłodzenia). Zwycięstwo odniosła Wielka Rasa, co zostało odzwierciedlone w obrazie — biały woj na rumaku razi kopią Smoka.

U różnych ludów żyjących na terytorium Europy, funkcjonowały różne systemy zliczania dni. Duża różnorodność systemów kalendarzowych z czasem wprowadziła dużą plątaninę w określaniu «Dni Wielkich Świąt»... dlatego też w 45 r. p.n.e. na rozkaz Cesarza Juliusza, na wszystkich terenach podległych Imperium Romanum został wprowadzony "nowy" system kalendarzowy zwany "Juliańskim" (Kalendarz Juliański).

Z tego powodu z siermiężnymi problemami zderzyli się chrześcijańscy misjonarze, którzy udali się z misją «nawracać» pogan Europy...

Nawet jeśli kogoś zdołali przekonać do nowej wiary, to pojawiał się problem niezrozumienia, kiedy spędzać święta lub też w jakim czasie przestrzegać postu...

Odmienny system kalendarzowy nie pozwalał chrześcijańskim misjonarzom poprawnie określić, jaka data miejscowego kalendarza odpowiada dacie w kalendarzu juliańskim, gdyż kalendarze stosowane przez miejscowych były znacznie bardziej złożone i o wiele trudniejsze do rozumienia dla chrześcijan, gdyż jako, że nie opierały się wyłącznie na systemie solarnym ich daty stale «pływały» czyli były ruchome i w każdym roku wypadały w innym dniu.

Wyjście było tylko jedno. Zabronić stosowania starych, lokalnych kalendarzy i w ich miejsce wprowadzić nowy — Juliański.

Ten sam wzorzec dało się zaobserwować podczas chrztu Rusi... Początkowe próby wprowadzenia  kalendarza juliańskiego nie przyjęły się. Dlatego, że dla miejscowej ludności całkiem niezrozumiałą była potrzeba by na Rosyjskiej ziemi wprowadzać cudzoziemski kalendarz, z numerowymi nazwami miesięcy w języku łacińskim, w dodatku zawierającym 3 miesiące więcej niż dotychczas stosowany, a zaczynający się nie w dzień Jesiennej Równonocy lecz na początku wiosny.

W tej sytuacji misjonarze znaleźli wyjście pośrednie: dla miesięcy w kalendarzu juliańskim wymyślili słowiańskie nazwy i tak miesiące miast numerów po łacinie otrzymały nazwy, które do dziś obowiązują w wielu słowiańskich krajach t.j.: Brzezień', Kwiecień', Trawień', Czerwień', Lipień', Sierpień', Wrzesień', Żółcień', Listopad, Grudzień', Siczeń', Luty. Tylko pod taką postacią chrześcijańskim misjonarzom udało się narzucić narodom słowiańskim obcy im kalendarz i system odmierzania czasu.

Kalendarz słowiański - a ściślej Dar Kolędy (ros. Koliady Dar) najdłużej funkcjonował w Carskiej Rosji. Jednakże tam także w końcu został zabroniony, a osobą, która tego dokonała był Car Piotr I Wielki. W roku 7208 (1699 n.e.) uchwalił ustawę zabraniającą stosowania wszystkich starych kalendarzy, które w tym czasie istniały na Rosyjskich ziemiach i wprowadził z dniem Bożego Narodzenia wprowadził kalendarz zachodnio-europejski. Dodatkowo na mocy tego kalendarza początek roku (Nowolecie) przeniósł z Dnia Jesiennej Równonocy (u Słowianin-staroobrzędowców) lub 1 września (u chrześcijan) na 1 stycznia z początkową datą 1700 rok.

Data początku wprowadzenia nowego kalendarza nieprzypadkowo została wybrana przez Piotra I. 25 grudnia cały świat chrześcijański obchodzi Boże Narodzenie, a zgodnie z Biblią i żydowską tradycją na 8 dzień niemowlę Jezus zostało obrzezane, tym samym 1 stycznia Kościół Katolicki obchodzi dzień Obrzezania Pańskiego.

Słowiański rok zaczynał się w dniu jesiennej równonocy (we współczesnym wrześniu), która była łatwa do określenia na horyzoncie podczas prowadzenia okresowej obserwacji miejsc wschodów lub zachodów Słońca Jariły. Punkty jesiennej i wiosennej równonocy na horyzoncie są zgodne i leżą dokładnie pomiędzy punktami letniego i zimowego przesilenia. Dlatego też, jednorazowo określiwszy zimowe i letnie przesilenie oraz punkt między nimi, stawiano odpowiednie trzy punkty orientacyjne na horyzoncie (kopce, dolmeny i.t.p.), które umożliwiały dokładnie odnotować nowolecie, a także wydłużanie i skracanie się dnia.

Współczesny kalendarz został stworzony z myślą wspierania religijnych, handlowych i politycznych interesów elit oraz grup wpływu. Obecnie Nowy Rok zaczyna się w dniu, który nie jest godny uwagi ze względu na brak jakiegokolwiek znaczenia z punktu widzenia obserwatora zjawisk astronomicznych.

W dawnych czasach doba zaczynała się w chwili (o godzinie) jaka wypadała w chwili zachodu Słońca Jariły w dniu równonocy - bardzo proste i obrazowe. Współcześnie doba rozpoczyna się w środku nocy, gdy większość ludzi śpi. Ale nawet gdyby ktoś nie spał i chciał zaobserwować moment początku nowej doby, to i tak nie byłby w stanie, gdyż w tym czasie na nieboskłonie nie występują żadne zjawiska, na podstawie których byłoby to możliwe.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Kalendarz Słowiano-Aryjski

Kalendarz Słowiano-Aryjski, w przeciwieństwie do obecnie używanych kalendarzy równolegle zlicza czas jaki upłynął nie od jednego, a od wielu ważnych wydarzeń. I tak aktualnie mamy rok:

 1. 7521 od Stworzenia Świata w Gwiezdnej Świątyni
 2. 13021 od Wielkiego Ochłodzenia
 3. 44557 od Stworzenia Wielkiego Koła Raszenii
 4. 106791 od Stworzenia Asgardu Iryjskiego
 5. 111819 od Wielkiego Przesiedlenia z Daarii
 6. 143003 od okresu Trzech Księżyców
 7. 153379 od Assa dei
 8. 185779 od Czasu Tule
 9. 604387 od Czasu Trzech Słońc
 10. i.t.d.


Oczywistym jest, że w kontekście współczesnej «oficjalnej» chronologii te datowania wyglądają zupełnie jak fantastyka. Jednakże dla samodzielnie myślącego człowieka, interesującego się pradawnym dziedzictwem kulturowym narodów Ziemi, taka «przepaść lat» nie wygląda już tak przerażająco.
Zwłaszcza, że nie tylko w Słowiano-Aryjskich Wedach opisane są pradawne wydarzenia, lecz także podobne opisy znaleźć można w innych, dość licznych, a zachowanych do naszych czasów materiałach piśmienniczych, a rozproszonych po całej Ziemi. Ponadto potwierdzenie tych wydarzeń znajdujemy w bezstronnych badaniach archeologicznych i paleo-astronomicznych.

Dobrze byłoby przypomnieć, że na Rusi przed reformami Piotra I dla określenia wartości liczbowych były wykorzystywane nie cyfry, jak to obecnie jest przyjęte, a bukwica titłowana, t.j. słowiańskie litery ze specjalnymi symbolami. A ponieważ kalendarz stanowi tradycję pisemną (spróbujcie ustnie prowadzić i przekazywać z pokolenia na pokolenie tak złożony i dynamiczny zestaw informacji), oczywistym staje się, iż pismo słowiańskie istniało na conajmniej 7 tys lat przed chrystianizacją!

Jednakże powszechnie twierdzi się, iż pismo (cyrylica) zostało «wynalezione» specjalnie dla niepiśmiennych analfabetów rosyjskich przez dwóch greckich mnichów - Cyryla i Metodego, którzy tak naprawdę tylko uzupełnili istniejący alfabet o kilka greckich liter zastępując niezrozumiałe dla nich dwugłoski. Zresztą podobnie jest w j. polskim, gdzie do alfabetu łacińskiego dodano specjalne literki, tzw "znaki diaktryczne".

Przejdźmy do bezpośrednich rozważań na temat kalendarza starożytnych Słowian:
Pełny cykl Daaryjskiego Kręgolecia Czisłoboga wynosi 144 lata i nosi nazwę Kręgu Życia. Każdy rok w Kręgu Życia posiada swoją własną, unikalną nazwę-charakterystykę (istotę), jednakże może być określony wyłącznie poprzez podanie numeru porządkowego (od 1 do 144).

Daaryjskie Kręgolecie Czisłoboga w formie tabelarycznej zostało przedstawione w tabeli 1, gdzie widać, jak kolejne cykle szesnastu lat (Krąg Lat), przechodząc przez dziewięć żywiołów tworzą Koło Życia mające 144 lata (16x9 = 144). Aby zilustrować to przywołajmy starą nazwę jakiegoś konkretnego roku. Na przykład: «Lato Kapłanki Ognia, w pięćset siedemdziesiątym szóstym Kręgu Życia od Wielkiego Przesiedlenia z Daarii » (podana data odpowiada 26731 r. p.n.e.). W tym miejscu warto zauważyć, że Daaryjskie Kręgolecie Czisłoboga odnosi się to tak zwanego naturalnego systemu kalendarzowego.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/SAK-tabela-1.png

Oznacza to, że jest to rodzaj okresowej skali o odcinkach po 144 lata (Kręgi Życia), która ciągnie się od niepamiętnych czasów do dnia dzisiejszego. Każdy rok Kręgolecia, posiada swoją indywidualną charakterystykę co 16 lat odnawiając ją, przechodząc przez nowy żywioł i zmieniając kolor; a każde 144 lata (w całości powtarzając się) otrzymuje nową interpretację, zgodną ze współczesnym  poziomem percepcji świata. Wszystkie wydarzenia, w tej dacie i wydarzenia przyjęte dla początków kalendarzy po prostu nakładają się na tę wieczną skalę «Żywych Lat».

Zmiana lat w Kręgoleciu następuje w dzień jesiennej równonocy - Święto Nowolecia. Krąg Życia, w którym aktualnie żyjemy, zaczął się 22 września 2012 roku czyli w Nowolecie 7521 roku od Stworzenia Świata w Gwiezdnej Świątyni.
Różnica między kalendarzami Słowiano-Aryjskim, a Gregoriańskim wynosi 5508 lat przy odczytach do jesiennej równonocy, i 5509  po niej. Obecny 2012 rok (a dokładniej okres od 22 września 2012 r. do 22 września 2013 r.) jest 1 rokiem (Rok Wilka) w tym Kręgu Życia albo 7521 rokiem od S.Ś.G.Ś (po rosyjsku С.М.З.Х.).

Okres od Nowolecia do Nowolecia podzielony jest na trzy okresy: Jesień, Zimę i Wiosnę, łącząc się wspólnie tworzą Lato (rok). W dalszej części tekstu przy opisie Kręgolecia Czisłoboga zamiast współczesnego terminu «rok» będę starał się stosować dawny termin «Lato» (nie należy mylić ze współczesną nazwą pory roku). Każdy sezon rozdzielony jest na trzy miesiące, tak że na «Lato» składa się 9 miesięcy. Nazwy i znaczenia miesięcy Słowiano-Aryjskiego kalendarza (Kolędy Daru) umieszczone są w tabelce. Nieparzyste miesiące mają po 41 dni, zaś parzyste po 40. Takie Lato nosi nazwę «Prostego» i trwa 365 dni. Każde szesnaste Lato zwane jest Świętym i trwa 369 dni - w takim roku wszystkie miesiące mają po 41 dni. Daty Nowoleci i początek Słowiano-Aryjskich miesięcy, zgodnie ze współczesnym kalendarzem znajdują się w tabeli 2
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/SAK-tabela-2.png

Kolumny zostały ponumerowane od 1 do 16, co odpowiada szesnastu Latom Kręgolecia Czisłoboga (tab. 1):
 1.  - Wędrowiec (Droga);
 2.  - Kapłan;
 3.  - Kapłanka (Panna);
 4.  - Świat (Jawi);
 5.  - Zwój;
 6.  - Fenix;
 7.  - Lis (Nawi)
 8. i.t.d.


Znając odpowiednik dla pierwszych dni miesięcy, poprzez proste wyliczenia można znaleźć zgodność dla dowolnej daty. Pewne kolumny w tabeli 2 zostały zgrupowane w trójki,gdyż miesiące w te Lata zaczynają się od takich samych dat we współczesnym kalendarzu. Ostatnia kolumna, odpowiadająca Świętemu Latu, została wyróżniona kolorem czerwonym. Należy pamiętać, że we współczesnym kalendarzu w każdym czwartym roku dodaje się jeden dzień - 29 lutego (rok przestępny). Dlatego w ciągu jednego Kręgu Lat (16 Lat) daty Nowoleci w kalendarzu gregoriańskim zmieniają się aż cztery razy!

Podobnie jak i we współczesnym kalendarzu istnieje dzielenie Lat Kręgolecia na tygodnie. Różnica polega na ilości dni. W Słowiano-Aryjskim kalendarzu  tydzień ma dziewięć, a nie siedem dni: poniedziałek, wtorek, trzeciek, czwartek, piątek, szóstek, siódmek, ósmek i niedziela (nazwy to próba nadania polskich nazw rosyjskim odpowiednikom i nie muszą być  poprawne).

W prostym Lecie miesiąc nieparzysty z parzystym dają w sumie 81 dni czyli 9 pełnych tygodni. Dlatego w każdym prostym Lecie wszystkie nieparzyste miesiące zaczynają się od jednego dnia tygodnia, zaś parzyste od innego. Współczesne kalendarzyki, które nosimy w kieszeni składają się z 12 różnych tabel-miesięcy, tym czasem omawiany kalendarz dla Prostych Lat posiada tylko dwie tabele: jedną dla nieparzystych, a drugą dla parzystych miesięcy. Przykład takiego kalendarzyka został przedstawiony w tabeli 3.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/SAK-tabela-3.png
Ponadto, każde Lato Kręgolecia Czisłoboga zaczyna się w ściśle określonym dniu tygodnia i ta zgodność jest zachowana w każdym Kręgu Życia na przestrzeni tysiącleci! Przedstawione jest to w tabeli 5, w której można obliczyć dzień tygodnia początku (Nowolecia) któregokolwiek ze 144 Lat Kręgolecia.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/SAK-tabela-5.png
Obliczywszy dzień tygodnia, od którego zaczęło się Lato Kręgolecia (1-szy dzień miesiąca Ramhat), z tabeli 4 od razu możemy dowiedzieć się, w który dzień tygodnia zaczyna się ten lub dowolny inny miesiąc tegoż Lata. A dzień tygodnia dla konkretnej wartości można odszukać za pomocą prostego sprawdzenia dni tygodnia od początku miesiąca.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/SAK-tabela-4.png
Aby wyliczyć, jakiemu Latu w Słowiano-Aryjskim kalendarzu odpowiada jakakolwiek data ze współczesnego kalendarza i jaki jest Symboliczny rok według niego, niezbędnym jest uwzględnić następujące dane:
czy wydarzenie nastąpiło przed czy po dniu jesiennej równonocy, a także która była godzina w chwili wyliczanego wydarzenia, tj. do godz. 18:00 (19:00 przy przejściu na czas letni) czy też później.

Uwzględnić wymagane ramy czasowe, takie jak to, że doba we współczesnym kalendarzu rozpoczyna się o północy (24:00 albo 00:00) i kolejno następują: noc, poranek, dzień, wieczór. Natomiast doba w Słowiano-Aryjskim kalendarzu zaczyna się od wieczoru (godz. 18:00 lub 19:00 przy przejściu na czas letni) i przechodzi przez: wieczór, noc, poranek, dzień.

Stosunek dat w obu kalendarzach jest następujący: dla przykładu - 1 dniu miesiąca Ramhat odpowiada przełom 20-21 września, czyli Słowiano-Aryjska doba, na którą składa się wieczór i część nocy 20 września, plus reszta nocy, poranek i część dnia 21 września (do godz. 18-tej lub 19 podczas czasu letniego). Dlatego, dla uproszczenia zapisu w tabelach zostało przyjęte wskazanie tego z dwóch dni, który zawiera dłuższy przedział czasu.

Poznawszy krótkie, acz niezbędne wprowadzenie do chronologii starożytnego Słowiano-Aryjskiego kalendarza, można przystąpić do konwersji dowolnej daty historycznej (na przykład - swoich urodzin) z kalendarza współczesnego na starożytny, za podstawę biorąc kalendarz liczony od Stworzenia Świata w Gwiezdnej Świątyni.

Dla przykładu rozpatrzymy znaną wszystkim datę: 1 września 1939 - początek II Wojny Światowej.

Pamiętajmy że różnica między kalendarzami wynosi 5508 lat przy odczytach do jesiennej równonocy (21 września) i 5509 - po niej.
 1. najpierw ustalamy Lato: 1939 +5508 = lato 7447 od S.Ś.G.Ś.
 2. otrzymawszy potrzebną datę ze Słowiano-Aryjskiego kalendarza, wyliczamy Lato Kręgolecia Czisłoboga. W tym celu od daty 7447 odejmujemy liczbę 7376 (144 letnie cykle Lat na Kręgoleciu - Kręgu Życia). W ten sposób otrzymujemy 71 Lato w aktualnym Kręgu Życia. Następnie w tabeli 1 sprawdzamy  czemu odpowiada 71 Lato: «Biały (bóg) Lis» zaś z lewej kolumny odczytujemy, że było to 7 Lato w Kręgu Lat tego Kręgu Życia czyli Proste Lato.
 3. w tabeli 2 w podgrupie « 5, 6, 7 » (tzn. tu 7 Lato) odnajdujemy miesiąc, w którym wypadał 1 września. W naszym wypadku jest to miesiąc Tajlet, który zaczyna się 12 sierpnia
 4. Teraz, wiedząc, że 1 Tajlet odpowiada 12 sierpnia w kalendarzu Gregoriańskim (ściślej przełom 12-13 sierpnia), poprzez proste wyliczenie określamy, że dzień 1 września przypadał na 21 dzień miesiąca Tajlet.
 5. Następnie z tabeli 5 określamy, że 71 Lato (i miesiąc Ramhat tego Lata) zaczyna się w 7 dniu tygodnia (siódmek). W tabeli 4 w kolumnie Prostych Lat, odnajdujemy rok rozpoczynający się 7 dnia, gdyż i miesiąc Tajlet zaczyna się także w siódmym dniu tego roku. Wiedząc, że 12 sierpnia (1 Tajlet) wypadał w 7 dniu tygodnia w prosty sposób ustalamy, że 1 września wypadał 9 dnia tygodnia czyli w niedzielę .


Dzięki przeprowadzeniu analogicznych obliczeń dla daty swoich urodzin poznamy boga-opiekuna, w którym gmachu Swarożego Kręgu urodziliście się (tabela 6).
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/SAK-tabela-6.png
A dla określenia swojego Świętego Drzewa i obrazu runicznego można skorzystać z diagramów A i B.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/SAK-diagram-a.gif
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/SAK-diagram-b.gif
Nurt «Rzeki Życia» obracający pierścieniami Kręgolecia: obraca 16 godzin na dobę, 9 dni w tygodniu, 9 miesięcy w Lecie, 16 Lat przez 9 żywiołów w Kręgu Życia, obraca szereg Lat przez 16 gmachów Swarożego Kręgu. Obracając te pierścienie, można ustawić godzinę, dzień, miesiąc i rok dowolnej daty z przyszłości albo przeszłości celem poznania jej wpływu na nasze życie.

W systemie wyliczania dat znajduje się zagwozdka, której na razie nie potrafię zrozumieć. To liczba 7376. Nie mam pojęcia skąd się wzięła, gdyż 7376 po podzieleniu przez 144 daje 51,22222 czyli ułamek nieskończony, a tym czasem, na logikę w wyniku powinniśmy otrzymać liczbę całkowitą (ilość cykli 144 letnich jakie upłynęły). W tym wypadku taka liczba to 7344. Po wykonaniu działania 7376-7344 otrzymujemy różnicę 32 lat. Tym samym logicznym wydaje się, iż 32 lata, które są "w nadmiarze" to okres jaki "brakował" do zamknięcia pełnego cyklu 144 lat w momencie zawarcia paktu pokojowego zwanego Stworzeniem Świata w Gwiezdnej Świątyni.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Kalendarz Słowiano-Aryjski

W Słowiano-Aryjskim Kręgoleciu Czisłoboga każde lato (rok) posiadało własną nazwę:

 1. - Wędrowiec (Droga)
 2. - Źrec (Kapłan)
 3. - Kapłanka (Dziewa)
 4. - Świat (Jawi)
 5. - Zwój
 6. - Feniks
 7. - Lis (Nawi)
 8. - Smok
 9. - Żmij
 10. - Orzeł
 11. - Delfin
 12. - Koń
 13. - Pies
 14. - Tur (Krowa)
 15. - Dwór (Dom)
 16. - Kapiszta (Chram)

Poniżej podsumowanie z poprzedniego postu:

Krąg Lat składa się z 16 Lat (15 Prostych i jedno Święte Lato).
Krąg Życia = 9 Kręgów Lat, t.j. 144 Lat (9 * 16).
Krąg Swaroga (albo doba Swaroga) składa się ze 180 Kręgów Życia = 25 920 Lat (okres precesji Ziemi, tzw "rok platoński"). W ciągu tego czasu Słonce-Jariło (Jare Słońce) przechodzi po firmamencie jeden po drugim wszystkie 16 Gmachów (Gwiazdozbiorów). Poniżej ich nazwy:
 1. Gmach Dziwy - 10948-9328 r. p.n.e. (Bogini Dżywa)
 2. Gmach Rasy (Lampart) - 9328-7708 r. p.n.e. (Dadźbóg)
 3. Gmach Orła - 7708-6088 r. p.n.e. (Bóg Perun)
 4. Gmach Konia - 6088-4468 r. p.n.e. (Bóg Kupała)
 5. Gmach Finista - 4468-2848 r. p.n.e. (Bóg Wyszeń)
 6. Gmach Łosia - 2848-1228 r. p.n.e. (Bogurodzica Łada)
 7. Gmach Tura - 1228-392 r. n. e. (Bóg Kryszeń)
 8. Gmach Lis - 392 — 2012 r. n. e. (Bogini Marzanna)
 9. Gmach Wilka (Biały Pies) - 2012-3632 r. n. e. (Bóg Weles)
 10. Gmach Busła (bocian) - 3632-5252 r. n. e. (Bóg Rod)
 11. Gmach Niedźwiedzia - 5252-6872 r. n. e. (Bóg Swarog)
 12. Gmach Kruka - 6872-8492 r. n. e. (Bóg Kolęda, Waruna)
 13. Gmach Smoka - 8492-10112 r. n. e. (Bóg Siemargał)
 14. Gmach Łabędzia - 10112-11732 r. n. e. (Bogini Makosza)
 15. Gmach Szczupaka - 11732-13352 r. n. e. (Bogini Rożana)
 16. Gmach Dzika - 13352-14972 r. n. e. (Bóg Ramhat)

W każdym Gmachu Słońce-Jariło wschodzi przez 1620 Lat. 22 września 2012 roku Słońce-Jariło przeszło z Gmachu Lisa do Gmachu Wilka (sanitariusz przyrody), opiekunem tego Gmachu jest Bóg Weles (Bóg dzikiej przyrody i lasów).

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Kalendarz Słowiano-Aryjski

ciężko to wszystko z początku ogarnąć.

NODO
Obserwator
ranks
useravatar
Offline
16 Posty
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Kalendarz Słowiano-Aryjski

NODO napisał:

ciężko to wszystko z początku ogarnąć.

To bardzo proste, lecz zostawszy pozbawionymi pewnego sposobu patrzenia na życie sprawia nam trudność zrozumienie najprostszych rzeczy. Nasi przodkowie całkiem inaczej postrzegali "wremia" (czas); inaczej go reprezentowali. Po za tym wszystko jest oparte na gwiazdach, a nasz współczesny pomiar czasu lokalnie, na zjawiskach ziemskich. Zegar i kalendarz przodków jest zegarem kosmicznym. Kolejny problem to myślenie werbalne. Nauczono nas tego, a oduczono posługiwania się duszą. Ludzie jadą na "autopilocie" cielesnym dobrowolnie wyrzekając się "przewodniej roli" duszy.

My postrzegamy czas punktowo, podczas, gdy nasi przodkowie postrzegali to zjawisko jako przedziały, które powtarzały się cyklicznie w kręgach, stąd Kręgolecie. Wszystko było po okręgu powtarzając wciąż te same cykle, a każdy cykl zajmował jakiś przedział czasu. Najważniejsze jest zrozumienie i "poczucie" cykliczności. Poczucie to zostało zaburzone, gdy upowszechniły się zegarki naręczne, a całkiem zagubione po pojawieniu się zegarków elektronicznych, które wyświetlają jedynie cyferki, a więc pokazują tylko i wyłącznie aktualny pukt pomiarowy odrzucając całość; ograniczając nas i informację jaka do nas dociera.

Reasumując: my dokonujemy pomiaru; przodkowie odmierzali. Pozornie to jedno i to samo, ale tylko pozornie.

Wróćmy do Kalendarza. Zarówno kalendarz jak i czasomierz NIE używają liczb lecz kolorów, pozycji i symboli. Dzięki temu "ogarnięcie" następuje "od jednego rzutu oka"

Jest 16 gwiazdozbiorów przez które przechodzi Kręgolecie tworząc tzw Krąg lat. Każde z 16 lat kręgu nosi nazwę określonego gwiazdozbioru lub numer porządkowy czyli 1, 2, 3... itp. Pierwsze 15 Lat to tzw "zwykłe" lub "proste" Lata mające po 365 dni. Każde ostatnie w cyklu czyli 16 Lato, to tzw "Święte Lato" mające 369 dni (wszystkie czterdziestniki mają po 41 dni).

Jednakże Kręgi Lat wędrują także przez 9 elementów, którym  dodatkowo przyporządkowany jest kod kolorowy złożony z 7 kolorów tęczy plus czarny jako pierwszy i biały jako ostatni kolor. W sumie 16x9 = 144 Lata zwane Kręgiem Życia. Większą jednostką czasu jest Epoka, która wynosi 1620 lat i związana jest z precesją Ziemi (Ziemi Midgard). 16 gwiazdozbiorów na Swarożym Kręgu daje 1620*16 = 25920 Lat czyli 180*144 Kręgi Życia.

Każdy rok ma 9 miesięcy zwanych czterdziestnikami (w świętym, 16 lecie na kręgu lat, jak już pisałem → wszystkie czterdziestniki mają po 41 dni, w pozostałych parzysty miesiąc 40, nieparzysty 41) i ma przypisany ściśle określony kolor, podobnie jak każdy z 9 dni tygodnia. Odpowiednio: 'Czarny', 'Czerwony', 'Szkarłat', 'Złoty', 'Zielony', 'Błękit', 'Niebieski', 'Fiolet', 'Biały'.

Nazwa pierwszego miesiąca to RAMHAT czyli Boski Początek. Kolejne miesiące to wbrew temu co piszą Inglingi są nazwami kolejnych liter w "obiecadle" (abecadle)czyli mamy odpowiednio: start, a-let, be-let, ce-let, itd...  aż do 8 litery ('Ramhat','Ajlet','Bejlet','Gejlet','Dajlet','Ejlet','Wejlet','Hejlet','Tajlet'). Niestety, nie udało mi się ustalić z jakiego to alfabetu, jednakże podobieństwo jest do nazewnictwa znaków choćby z hebrajskiego.
Miesiące były zgrupowane w sekwencję trójkową dającą 3 pory roku. Odpowiednio: jesień, zima, wiosna.

 1. Zima → Ajlet, Bejlet, Gejlet
 2. Wiosna → Dajlet, Ejlet, Wejlet
 3. Jesień → Hejlet, Tajlet, Ramhat

Te 3 pory składają się na pełne Lato, które nie jest porą, a jednostką miary. Słowo "rok" zostało nam narzucone przez zaimportowaną cywilizację zachodnią i wywodzi się z języka prawniczego (sic!). Twierdzę tak, gdyż jeszcze jakieś 40 lat temu w czasie mego dzieciństwa starzy ludzie poslugiwali się tą miarą wremia (nie czasu → wremia), ale o tym przy okazji omówienia zegara i odmierzania czasu dobowego.

Ale to nie wszystko. Wszystkie dni miesiąca przechodziły kolejną sekwencję kolorów. Odpowiednio: 'Błękit', 'Niebieski','Zielony','Pomarańczowy' (biały). Odpowiada to kolejnym 4 żywiołom czyli: Powietrze, Woda, Ziemia, Ogień.

Tym samym aby korzystać z kalendarza nie była wymagana znajomość pisma, a jedynie znaczenie kolorów i ich kolejność, która także była naturalna bo związana z tęczą. Od czarnego (symbolizującego ciemności; brak światła) przez wszystkie kolory, które składają się na białe światło (biały - boska jasność). Proste, logiczne, naturalne.

Obecnie mamy:
 • rok → czarny
 • miesiąc → zielony
 • dzień tygodnia → niebieski
 • dzień miesiąca → zielony

Odpowiednio:
 • czarny → 1 lub 2 Lato. Lato nosi miano Wędrowiec (droga) więc jest to pierwsze Lato obu kręgów
 • zielony → jest 4 kolorem tęczy + czarny daje nam miesiąc 5 czyli Dajlet, który jest 1 miesiącem Wiosny.
 • niebieski → jest 6 kolorem tęczy + czarny daje nam 7 dzień tygodnia.
 • zielony → 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 dzień miesiąca.

7 dzień tygodnia synchronizuje się 7 dnia miesiąca tym samym otrzymujemy pełną datę 7-5 br tylko i wyłącznie odczytując kod barwny!!!

Podobnie jest z czasem. Tu także jest mnóstwo różnic i zupełnie inne postrzeganie. Przede wszystkim jesteśmy przyzwyczajeni, że wskazówki kręcą się w prawo, gdyż jest to związane z pozornym ruchem Słońca-Jaryły obserwowanym z powierzchni Ziemi-Midgard. Jednakże... w swej drodze wokół Słońca Ziemia biegnie w... przeciwną stronę i tak właśnie reprezentowali czas Przodkowie. Kolejna różnica to sposób prezentacji. Jak już wspominałem, my dokonujemy pomiaru czasu, Przodkowie go odmierzali. Pomiar to odczyt czasu w określonym momencie, np 11:54. W tym momencie dokonałem pomiaru. Odmierzanie zaś to określenie upływu, przedziału.

Podstawowym przedziałem była Doba, podzielona na 4 kwarty stanowiące pory dnia odpowiednio:
 1. kwarta wieczorowa → kolor błękitny. Rozpoczynała się od 16 czasu (współcześnie 18-ta),
 2. kwarta nocna → kolor niebieski. Rozpoczyna się od 4 czasu ( 24-ta),
 3. kwarta ranna → kolor żółty lub pomarańczowy. Rozpoczynała się od 8 czasu (6-ta rano),
 4. kwarta dzienna → dzienna. Rozpoczynała się od 12 czasu (12-ta w dzień).

Każda kwarta dzieliła się na kolejne 4 co w sumie daje 4x4=16 czasów (czasów, nie godzin) 1 czas = półtorej współczesnej godziny. W Wedach pada inny termin → Ćwierci. To dokładnie to samo. Jednakże "kwarta" była używana przez starych ludzi w okresie mego dzieciństwa, a że ja jestem Polak i swój język mam to używam polskich terminów mi znanych. Podobnie jest z nazwami czasu. Inglingi dawne nazwy traktują jak nazwy własne, tym czasem... jeszcze 40 lat temu na wsi stosowano taki podział doby, gdyż zegarki naręczne były drogie, a i nieporęczne w polu. Społeczeństwo, przynajmniej wiejskie nie było też tak zaganiane jak dziś. Na wszystko była pora, zegarem było obserwowanie zjawisk przyrody.

1 czas dzieli się na 144 części po 36 części na kwartę; 9 na ćwierć kwarty (1/16 czasu)
1 część zaś dzieli się na 1296 dol po 324 na kwartę; 81 na ćwierć kwarty (1/16 części)

Zrozumienie powyższych terminów jest dość istotne jeśli chce się rozumieć opisy czasu w Wedach. Tam padają takie określenia jak np pół ćwierci, co oznacza 1/8 czasu czyli 18 części co daje troszkę ponad 11 współczesnych minut. Inny termin to "zew wielodolny". Odnosi się do szerokopasmowego sygnału na niskich częstotliwościach.

Na stronie głównej znajduje się zegar odmierzający właśnie w tych jednostkach. Raczej nie nadaje się do umawiania spotkań czy sprawdzania rozkładu jazdy. Jest w celach edukacyjnych. Świetnie też nadaje to organizacji życia prywatnego.

Poniżej zestawienie nazw godzin podawanych przez Inglingów i polskie odpowiedniki jakie pamiętam z dzieciństwa wraz z wytłumaczeniem. Zaznaczam → to moja terminologia jaką pamiętam z dzieciństwa, nie zaś tłumaczenie, gdyż te terminy nie są znane przez żadne słowniki czy translatory, w tym http://ru.oldict.com/. Inglingi zaś w wielu miejscach działają zupełnie bezmyślnie, jak durne kserokopiarki. Ciekawe czy właśnie tego przodkowie od nich oczekiwali; durnoty i bezmyślnego naśladownictwa.

Pewne określenia godzin nie są zgodne z Wiki czy też innymi "oficjalnymi" źródłami. Nie wiem skąd oni czerpią informacje, ale często wypisują zwyczajne glupoty. Przykład: http://megaslownik.pl/slownik/synonimy_antonimy/21912,%C5%9Bwitanie
To nie są synonimy lecz zupełnie różne pory dnia. Gdyby autorzy tych "źródeł" krowy wypasali, to by wiedzieli. Jeszcze 40 lat temu i to nie na jakiejś wsi zabitej dechami lecz 30km od centrum Warszawy te określenia "czasu" były oficjalnie używane.

Wszystko zmieniło się po upowszechnieniu zegarków w obecnej formie. Wszystko zostało zapomniane.


CzasRosyjskiPolskiZakresOpis
16ПоуданиSzarówka18:00-19:30robi się "szaro", spada poziom naświetlenia; koniec prac polowych
1ПаобѣдъWieczór19:30-21:00pojawiają się pierwsze gwiazdy, czas wieczerzy
2ВѣчиръZmrok21:00-22:30granatowe, wręcz czarne niebo; ciemno "jak oko wykol"
3НичьNoc22:30-24:00bez komentarza
4ПолничьPółnoc24:00-01:30środek nocy
5ЗаутраŚwitanie01:30-03:00wschodnia część nieba robi się jaśniejsza; granatowieje
6ЗаураJutrzenka03:00-04:30pojawienie się Wenus na niebie
7ЗаурницеŚwit04:30-06:00Wyraźnie niebo na wschodzie z granatu przechodzi w niebieski
8НастяBrzask (Zaranna Zorza)06:00-07:30Słońce nisko nad horyzontem brzeszczy swym blaskiem po oczach (tnie, jara, jarzy - oślepia)
9СваорRanek07:30-09:00bez komentarza
10УтросьPoranek09:00-10:30pora po ranku
11ПоутросьPrzedpołudnie10:30-12:00bez komentarza
12ОбестинаPołudnie12:00-13:30Południe, dzwony, msza
13Обед (обесть)Obiad13:30-15:00także dziś w wielu gospodarstwach rolnych jest to pora obiadowa
14ПоданиPoobiedzie15:00-16:30zwłaszcza podczas żniw czy sianokosów - po obiedzie jakaś flaszeczka
15УтдайниZmierzch16:30-18:00zachód słońca

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Kalendarz Słowiano-Aryjski

Dziś na czacie padło pytanie: "dlaczego zegar odmierza czas w przeciwną stronę niż normalnie i dlaczego go ubywa".
Odpowiedź jest niezwykle oczywista - to zegar kosmiczny, nie ziemski. Nasze współczesne zegary odzwierciedlają czas w sposób w jaki obserwator z Ziemi widzi ruch Słońca po nieboskłonie czyli stojąc twarzą na południe widzi ruch w "prawą stronę" od lewej do prawej.
Gdy jednak spojrzymy na ruch Ziemi w przestrzeni kosmicznej, wtedy okazuje się, że jest on od prawej do lewej. Również kolejne gwiazdozbiory, przez które przechodzi Ziemia zmieniają się w tym kierunku, co jest przedstawione na Kręgoleciu Czisłoboga za pomocą czertów i rezów.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Kolady-Dar.jpg

Kolejny element to często powtarzający się w dawnych tekstach zwrot "cieknący czas", "płynący", "upływający". Czasu nie przybywa, lecz cały czas ubywa. Do dziś w języku potocznym obowiązują dawne określenia, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy i traktujemy to jak coś oczywistego.

Upływa (ubywa, mija, kończy się) rok, miesiąc, tydzień, dzień, godzina, minuta. Gdyby indykatory rosły → można byłoby odnieść wrażenie, że "czasu przybywa", a jest dokładnie odwrotnie → ubywa miesiąca, tygodnia, dnia, godziny, itp.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Kalendarz Słowiano-Aryjski

Data Nowolecia

Według Inglingów nowolecie 7521 rozpoczęło się 22 września 2012 roku. Jednakże analizując dostępne mi kroniki w j. polskim doszedłem do wniosku, iż nowolecie, przynajmniej na naszych terenach obchodzone było w marcu, nie we wrześniu. Również na stronie Białczyńskiego czytamy:Tan Tanów – Święto Świąt czyli Wielka Noc Słowiańskiego Nowego Roku 7521!
I dalej:

Wiele już napisaliśmy o Święcie Świąt czyli Wielkiej Nocy Nowego Roku Słowiańskiego. Opisywaliśmy szczegółowo krok po kroku zwyczaje i obrzędy, opisywaliśmy obchody publiczne we wszystkich krajach Słowian. Nie będziemy tego powtarzać.
Dzisiaj tylko w ramach czyszczenia i odkłamywanie rzeczywistości chcę wam zwrócić uwagę, że warto byśmy na przyszłość zdecydowanie odcięli się od dat różnych świąt wyznaczanych czy też sfałszowanych i przerzuconych w różne dziwne miejsca kalendarza przez obce tradycje. Czyta się nieustannie, że powinno się obchodzić jakieś święto wtedy a wtedy, bo to się wiąże z takim a takim chrześcijańskim świętym czy innym świętym, bo według zapisów w kronikach było tak a nie inaczej , bo święto takiego boga, to jest wtedy, a innego już wtedy być nie może itp.
Święto jest zawsze wtedy, kiedy macie swoje wolne dni i jest zawsze w dniach między 20-26 miesiąca po pełni Księżyca lub w czasie pełni Księżyca. Święto może się rozpocząć przed Pełnią, ale musi się skończyć po Pełni. Zatem w tym roku Święto Świąt – Wielka Noc Wielkiej Bitwy Niebieskiej między Siłami Ciemności i Jasności przypada w dniach Równonocy Wiosennej od 20 do 26 marca. Teoretycznie rozpoczęła te święta Nowego Roku astronomiczna wiosna w południe 20 marca.

Skąd więc taka rozbieżność? Kto się myli? Ja i Białczyński czy też... Inglingi? Odpowiedź znalazłem przy okazji zapoznawania się z zarzutami jakie różni ludzie wysuwają przeciw Hiniewiczowi. Rozwiązanie problemu jest dziecinnie proste:

1492 г. был 7000 годом от сотворения мира. Согласно [3] царь Иван III не посчитался с традициями и перенес начало нового года на 1 сентября.

Okazuje się, że Białczyński dobrze wskazał początek Nowolecia, a to Inglingi przyjęły to, co narzucił w 1492 roku n.e. Car Iwan III.
Tym samym zastanawiam się czy nie należałoby przeprogramować zegar na stronie by prawidłowo wskazywał Nowolecie zgodnie z astrologią słowiańską (jednym z zarzutów jest wskazanie, iż Słowianie mieli wiele kalendarzy, a wspomniany jest kalendarzem astrologicznym).

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Kalendarz Słowiano-Aryjski

Inne, pełniejsze wyjaśnienie czym jest Kolędarz znajduje się na stronie Białczyńskiego:

Słowo kalendarz nie pochodzi z łaciny, to łacińskie słowo jest zapożyczone z mowy skołocko-słowiańskiej, czyli prasłowiańskiej, albo inaczej słowiano-indo-irańskiej. Słowo to ma oczywiście mitologiczne korzenie i znaczenie obrzędowe oraz liturgiczne. Wywodzi się od złożenia:Koleso – Święte Koło Zdarzeń, Kole-Swęto (kole-swo, kole-so)Lęda – ląd, ziemiaoraz Dar – darzyć, obdarowywać,a więc koleso-lędo-dar, kol-lęd-dar, kult-lęd-dar, kulę-dar, wreszcie współczesne kalendarz, ros. kalendar’, białorus. kalandar, czes. kalendarz, i tak samo we wszystkich słowiańskich i bałtyjskach oraz w hindi – kailendara.To także Dar Kolady – boga Kiru Zimowego, którego żeńską postać nazywa się Kostromą-Zimą albo Koladą, dar dla Ludzi. Narzędzie miary czasu dane ludziom przez tego Boga Kiru.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Kalendarz Słowiano-Aryjski

Opis poszczególnych gmachów, elementów, żywiołów, ich wpływu na los człowieka itp dostępny jest na tej stronie http://allziz.blogspot.com/
http://allziz.blogspot.com/2010/05/9.html

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Informacje forum

Statystyki:
 
Ilość wątków:
243
Ilość sond:
5
Ilość postów:
1919
Forum jest nieaktywne:
Użytkownicy:
 
Zarejestrowani:
210
Najnowszy:
uojohuripten
Zalogowani:
0
Goście:
13

Zalogowani: 
Nikt nie jest zalogowany.

Legenda Forum:

 wątek
 Nowy
 Zamknięty
 Przyklejony
 Aktywny
 Nowy/Aktywny
 Nowy/Zamknięty
 Nowy przyklejony
 Zamknięty/Aktywny
 Aktywny/Przyklejony
 Przyklejony / Zamknięty
 Przyklejony/Aktywny/Zamknięty