Chomik Furiatto

Inglizm

Inglizm

Ojciec Władimir, Senior Dolinnej Wspólnoty.

Ingliizm - Stara Wiera Sławiańskich i Aryjskich narodów

http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/inglizm-symbol.jpg
Przedmowa


Nazwa - Ingliizm, pochodzi od da'Aryjskiego słowa Inglia, co oznacza Pierwotny Ogień Zradzający Życie w nieskończonych nieskończonościach tj. wprowadzonych, stworzonych przez Jedynego Boga-Stwórcę Ra-M-Ha.

Ingliizm - to Wyznanie, a nie religia, tj. słowo religia oznacza - sztuczne przywrócenie Duchowej więzi między ludźmi a Bogami. Nam nie jest potrzebne przywrócenie Duchowej więzi, bowiem więź ta nigdy nie zerwała się, gdyż Bogowie nasi - są Przodkami naszymi, a my dziećmi ich.

Staroruska Inglistyczna cierkiew Prawosławnych Starowierców-Inglingow, oznacza - Jedyną Najstarszą Wspólnotę Wielkiej Rasy i Rodu Niebieskiego obejmującą wszystkich Białych ludzi we wszystkich Krajach, opartą na osnowach Wiery Praprzodków. Wszyscy ludzie z białym kolorem skóry, żyjący w rozlicznych Ziemiach, są Jedynym Niebiańskim Rodem, potomkami Rodu Niebieskiego i Rasy Wielkiej, od których bierze swój początek cała Biała ludzkość Midgard-Ziemi (planety Ziemia).

Zwiemy siebie Starowiercami-Inglingami albo Prawosławnymi Słowianami, gdyż:
 • Jesteśmy Staroobrzędowcy, ponieważ wyznajemy Starą Wierę Rasy Wielkiej zesłaną Rodom Niebieskim;
 • Jesteśmy Inglingi, tzn. chronimy Święty Ogień Praprzodków i rozpalamy go przed obrazami i Kumirami Bogów oraz Światłych Przodków naszych;
 • Jesteśmy Prawosławni, tj. sławimy PRAWI, a PRAWI - Światem Światłych Bogów naszych;
 • Jesteśmy Sławianami, gdyż sławimy Bogów i Światłych Przodków naszych.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Inglizm

Inglizm - Najstarszym Kultem Słonecznym.


Wiera naszych Przodków - Inglizm, odnosi się do tzw Najstarszych Kultów Słonecznych - Jasnych i Uduchowionych, gdzie nadrzędnymi są takie pojęcia jak Sumienie i szacunek do swych mądrych Przodków.

Etymologia znaczenia słowa «Wiera» — to Prowadzenie Ra, Prowadzenie Pierwotnego Światła. Ra - od wieków było otaczane czcią przez naszych Przodków.  Jariło trójświetlne jako światło jądrowych i termojądrowych reakcji, światło elektryczne jako Perunicę (błyskawicę); światło reakcji chemicznych - jako ogień, spalanie. Dlatego ludzie innych wiar Sławiano-Ariów nazywali "Czcicielami Słońca" (sołncepokłonniki) czy też "Czcicielami Ognia" (agnipokłonniki). Tak mówili ci ludzie, którzy nie rozumieli, czym jest WIERA. Nie będąc w stanie pojąć tego, otrzymywali projekcję naszej Wiery mającej miano Religii. Religia tłumaczy się jako powtórna społeczna edukacja albo wtórne święte pisma. Wtórne, ale czego? Wiera jest tylko jedna. Słowo Wiera już zdekodowaliśmy - to Prowadzenie (wiedzenie przez) Ra - pierwotne Światło. Dlatego też nie może istnieć więcej Wier niż jedna, gdyż światło jest tylko jedno. Nad wszystkimi krajami, nad wszystkimi ludźmi, w każdym zakątku świata - wszędzie światło jest tym samym. Albo człowiek wie czym jest Ra (Pierwotne Światło) albo nie wie! Jeśli nie wie i nie potrafi tego pojąć, zrozumieć to zostaje mu tylko substytut, namiastka Wiery - Religia.

Ingliizm nie należy do tych religii i wyznań, które można przyjąć, a potem znalazłszy dla siebie ciekawszą i lepszą, z punktu widzenia korzyści, wiarę - przejść na nią. To równie niemożliwe, jak na przykład: wybrać sobie nową matkę lub nowego ojca, i na nowo zrodzić się z nich. Odstąpienie od Inglizmu we wszystkich czasach i u wszystkich białych narodów postrzegane było jak zdrada, jak wyrzeczenie się swojego Rodu, swoich Rodziców i Przodków. Każde drzewo, u którego odrąbano korzenie, wcześniej czy później wysycha i ginie, tak i człowiek wyrzekający się swojej Wiery Praprzodków, swych Rodziców, Krewnych i Ojczyzny nieuchronnie doprowadzi nie tylko do własnej zagłady ale także do zagłady swojego Rodu.

Inglizm także nie należy do tych wyznań lub religii, które starają się zamienić swoich zwolenników w stado bezmyślnych niewolników, zastraszając ich karą ziemską i pośmiertną, po to aby panować nad nimi, otrzymując z tego jakiekolwiek korzyści materialne. W odróżnieniu od religii lub wymyślonego religijnego kultu Wiery nie można przyjąć lub odrzucić. Wiera istnieje niezależnie od tego czy zgadzasz się z nią czy też nie. Wiera (Wiera - jaśniejąca Mądrość, słowo składające się z dwóch Run: Wieda - Mądrość, Wiedza; Ra - Blask, Czyste Światło, a więc Wiedza wiodąca ku Światłu.) - to Stara jaśniejąca Mądrość Bogów i Przodków naszych, a także jak nie można zmienić stylu życia swoich dawnych Przodków, także nie można zmienić Wiery przybudowując ją pod współczesne warunki życia i polityczne programy. To równie niemożliwe, jak na przykład wybrać sobie nowych rodziców i ponownie zrodzić się z nich.

Przy całej swojej złożoności i wielostronności z powodu wykorzystania starych Obrazów i starożytnych alegorycznych wyrażeń, Inglizm jawi się jako wyznanie najbardziej przystępne i proste dla białych ludzi, gdyż biali ludzie jeszcze nie całkiem stracili zdolność obrazowego myślenia i obrazowego wyrażania swych myśli, a więc nadal zachowali zdolność do pojęcia Dawnej Wiedzy swych Wielkich Przodków, zaś samo wyznanie niesie w sobie harmonię nie tylko istnienia człowieka i Bogów, ale też harmonię z Przyrodą oraz harmonię w stosunkach człowieka z człowiekiem. Cel w życiu białego człowieka - to samo Życie.

Po co zamieniać życie ludzkie w Piekło by później, już po śmierci odzyskać Swargę Najczystszą. Czy nie lepiej żyć w Radości i Miłości - tworząc, a nie burząc wszystko wokół siebie?

Sens każdego życia skryty jest właśnie w samym Życiu i aby poznać sens swego życia, człowiek musi w pełni przeżyć je całe bez reszty, z wszystkimi Radościami i smutkami, z wszystkimi przeciwnościami losu, twórczo tworząc dla dobra Rodu swojego i duchowo rozwijając się poznawać Starą Mądrość Bogów i Przodków swoich.

Dążenie ku nauce Starej Mądrości, do poznania otaczającego Świata i samego siebie, nie niosąc szkody - jest nieodłączną cechą wyznawcy Inglizmu. Człowiek żyjący z dawną Wierą praprzodków w sercu swoim, a nie istniejący wyłącznie dla zaspakajania swych niskich (instynktownych) potrzeb, wcześniej lub później rozumie, że jest potomkiem Dawnych Bogów - ich synem i wnukiem, a nie niewolnikiem jakiegoś obcego Boga, jak to myślą ludzie wegetujący na poziomie swoich instynktów.

Życie we wszystkich przejawach posiada swoje piękno i różnorodność. Żywymi jawią się Jariło-Słońce, kamienie, drzewa, trawy, obłoki, woda, powietrze, ogień, sama Matka Wilgotnej Ziemi i wszystko inne. A biały człowiek powinien zobaczyć całe to jaśniejące piękno i całą tą żywą różnorodność, aby rozpoznać siebie jako integralną część wspaniałego świata, który zwie się - Przyroda.

Wielu ortodoksyjnych chrześcijańskich teologów i badaczy, uważa Inglizm za buntowniczą naukę i dlatego niebezpieczną dla ortodoksyjnego chrześcijaństwa. Na początku należy sobie uświadomić, co oznacza słowo "kramoła". KRAMOŁA (КРАМОЛА)- z punktu widzenia ortodoksyjnych chrześcijan - to bunt, bunt, zmowa przeciwko chrześcijaństwu typu bizantyjskiego. Zaś z punktu widzenia Starowierców-Inglingów - KRAMOŁA - to odezwa ku Słońcu, K RA (czystemu niebieskiemu blaskowi Jariły-Słońca) MOŁA (modlitwa). Tak więc, kramolniki - to tylko czciciele Słońca, wysławiający Jariło-Słońce lub używając runicznego oznaczenia - RA. A to, że byli przeciwko przymusowym metodom chrystianizacji ze strony Bizancjum i całkowicie nie mieli ochoty zamiany Słonecznej Wiery swych Przodków na obcy, w dodatku Księżycowy kult, to raz jeszcze potwierdza Dawną Mądrość naszych Przodków, że "droższa dla człowieka surowa matka, niż dobra macocha". Jak to się mówi każdemu: chrześcijanom sławić Jezusa Chrystusa, a Czcicielom Słońca (czytaj Kramolnikom) - Trójświetlne Jariło-Słońce.

"Cudzym umysłem życia nie poznasz i mądrzejszy nie będziesz...", - mówił w dawnych czasach Wołchw Wielimudr. Dlatego każdy naród powinien rozwijać się według swych własnych dawnych praw, przestrzegając czystości własnego systemu percepcji świata, sięgającej swymi korzeniami w głęboką starożytność, nie mieszając go z innymi kulturami i formami percepcji świata.

Studiowanie kultury i percepcji świata innych (nie białych) narodów, zupełnie nie znaczy, że poznając odmienną kulturę i tradycję biały człowiek, powinien zrezygnować ze swej rodzimej i bliskiej mu kultury, wyrzec się Wiery swoich Przodków i przyjąć tę naukę religijną, zgodnie z którą, wszystkimi jego czynami kierują, jakieś pozbawione indywidualności i amorficzne istoty. Dokonał jakiegoś dobrego czynu - to pan doradził, a popełnił błąd - to diabeł popchnął, a sam tak jakby był pozbawiony wolnej woli i nic nie robił; nie przyczyniał się. Człowiek nie kukiełka, którą kieruje każdy komu się spodoba, nawet jeśli to będą Bogowie. Człowiek sam ponosi odpowiedzialność za wszelkie swoje czyny i błędy, i poniesie odpowiedzialność przed Bogami i Przodkami swoimi, kierownikiem wszystkich czynów człowieka zawsze powinno być tylko Sumienie, gdyż tylko w czystych myślach i Sumieniu - Bóg.

Życie stworzone dla Życia, nie tylko w Świecie Jawy, ale też w Świecie Nawi, i w Świecie Prawi. Życie, jako zjawisko dane człowiekowi dla wszechstronnego studiowania siebie, jako nieodłącznej części Wszechświata i dla poznania Wszechświata jako nieodłącznej części siebie. Przy czym człowiek powinien nauczyć się twórczej pracy, by zostać twórcą-kreatorem dorównującym Przodkom i Bogom. A poznawszy twórcze życie i duchowo rozwijając się człowiek dochodzi do wniosku, że na równi z Życiem, najważniejszym towarzyszem dla niego jest - Śmierć, gdyż Życie i Śmierć - to formy istnienia, dwa bieguny jednego magnesu, nie istniejące w Przyrodzie oddzielnie od siebie nawzajem.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Inglizm

DZIEWIĘĆ ZASAD INGLIZMU


1. OŚWIECENIE (edukacja) - pierwsza zasada mówi nam o tym, iż powinniśmy studiować Święte Pisma i Święte podania, Mądrość Przodków naszych i Mądrość innych Rodów ludzkich. Napełnić życie swoje świętością, czynami dobrymi, ku chwale Bogów i Przodków naszych.

2. DUCHOWOŚĆ - druga zasada mówi nam o tym, że każdy człowiek powinien rozwijać swoją Duchową stronę życia i dołączać ku Duchowości innych ludzi.

3. WSPÓŁCZUCIE - trzecia zasada mówi nam o tym, że każdy człowiek powinien mieć współczucie do wszystkiego żywego stworzonego przez Bogów.

4. SKRUCHA - czwarta zasada mówi nam o tym, że każdy człowiek powinien dążyć do harmonii ciał, Duszy i Ducha, gdyż tylko wtedy może odzyskać wewnętrzny spokój.

5. CIERPLIWOŚĆ - piąta zasada mówi nam o tym, że człowiek powinien ze rozumieniem odnosić się do czynów innych ludzi, gdyż każdy człowiek jest WOLNYM, ale jego wolność osobista kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Żadna swoboda osobista, nie może być wyżej niż obowiązek przed Rodem i Bogami Niebieskimi.

6. UMIŁOWANIE POKOJU - szósta zasada mówi nam o tym, że powinniśmy wykazywać pokojowe zamiary względem wszystkich Rodów ludzkich, jednakże nie żałować życia wrogów, którzy wchodzą do ziem naszych ze złymi zamiarami i z bronią.

7. MIŁOŚĆ DO BLIŹNIEGO - siódma zasada mówi nam o tym, że powinniśmy z miłością i dobrocią odnosić się do wszystkiego żywego stworzonego przez Bogów, a także do pamięci Przodków naszych i do Historii Rodów ludzkich.

8. PRÓBA - ósma zasada mówi nam o tym, że dla osiągania Niebieskiego Wyryja i Niebieskiego Asgardu, musimy przejść drogę Duchowego doskonalenia. A próby w naszym życiu dzieją się po to, by sprawdzić nasze siły duchowe.

9. CELOWOŚĆ - dziewiąta zasada mówi nam o tym, że wszystko w życiu i samo życie ma swój sens, swoje przeznaczanie, swój cel i każdy człowiek powinien dążyć do swego celu, aby wypełnić swe przeznaczanie, a jego życie zyskało Wyższy Duchowy sens.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Inglizm

ŚWIĘTE LICZBY INGLIZMU


Za Święte Liczby Inglizmu uważa się: 3, 4, 7, 9, 16, 33, 40, 108, 144, 369.

Jest to powiązane z Historią naszych Praprzodków i całej Białej ludzkości Midgard-Ziemi. Każda liczba ma swój szczególny charakter, energetyczną strukturę i odniesienie do określonego wydarzenia w historycznym życiu narodów lub Bogów.

3 - liczba ta wskazuje, że powinniśmy: czcić Wielkie Trygławy Jawi, Nawi i Prawi; pościć w trzeci dzień tygodnia; pamiętać i przestrzegać Przykazań trzech Starożytnych Bogów (Ramhata, Swaroga, Peruna); przejść Trzy Uświęcenia Matki-Przyrody, by uświęcić swoje Ciało, Duszę i Ducha; poznać troistość Światów w których żyje człowiek (Świat Przyrody, Świat ludzki i Świat Boski); nauczyć się przyjmować swój Świat Jawy cieleśnie, duszowo i duchowo; pamiętać, że Kapista (Chram) podzielony jest na trzy części (Przedsionek Welesa, Średnie Sanktuarium, Asgard).

4 - liczba ta wskazuje, że Wielką Rasę tworzą cztery wielkie narody: da'Aryjcy, h'Aryjcy, Raszeny i Swiatorusy; że Swastyka - symbol Jariły-Słońca, w swojej podstawie ma cztery zagięte promienie; że dla harmonijnego istnienia człowiek kształci Ciało, Duszę, Ducha i Sumienie; że każdego człowieka tworzy czterech Bogów:
 • Pierwszy Bóg - ziemski Ojciec, obdarza Obrazem Ducha i Krwi, a także swoim nasieniem, z którego pojawia się nowy człowiek.
 • Drugi Bóg - ziemska Matka, daje Ciało nowemu człowiekowi, Miłość, troskę i opiekę podczas poznawania Świata.
 • Trzeci Bóg -Bogurodzica Dżywa, daje nowemu człowiekowi Duszę i pragnienie twórczego tworzenia.
 • Czwarty Bóg - Bóg-Opiekun Rodu ziemskiego Ojca, daje nowemu człowiekowi Wedy (mądrość) i Sumienie, które przewyższają wszelkie dobra ziemskie.

Oprócz tego, w Świętej Daarii, cztery rzeki dzieliły kraj na cztery części: Raj, Tule, Swagę i h'Arru, które zamieszkiwały cztery narody Rasy Wielkiej.

7 - liczba ta wskazuje, że powinniśmy: pamiętać i święcić siódmy dzień tygodnia, gdyż w siódmy dzień Dadźbóg został ukrzyżowany w Kaukaskich górach; pościć w siódmy dzień, gdyż dzień siódmy dla pokoju jest nam dany; pamiętać o Świątyni siedmiu Bram; rozwinąć swoich siedem zmysłów (wzrok, słuch, węch, dotyk, smak, intuicję, jasnowidzenie); pamiętać, że okres noszenia płodu w łonie matki wynosi 7 miesięcy sławiano-aryjskiego kalendarza, i że mężczyzna przez ten czas nie ma prawa dotykać innej kobiety.

9 - liczba ta najwyższą jest wśród liczb pierwszych, gdyż 9 dni w tygodniu; 9 miesięcy w Lecie; mając 9 lat odbywa się pierwsze wprowadzenie do Dawnej Mądrości Przodków; 9 kolorów widzi człowiek (czarny, czerwony, szkarłat, złoty, zielony, błękitny, niebieski, fioletowy i biały); Gwiazda Inglii ma 9 promieni; przez 9 Światów w górę powinien wznosić się człowiek; każdy człowiek ma 9 energetycznych ciał (ochronne ciało, fizyczne, eteryczne, astralne, mentalne, przyczynowe, ciało duszy, ciało Wyższej formy, Duch); Ciemne królestwo, tak jak i Jasny Świat, posiada 9 poziomów

16 - liczba ta przypomina nam, że 16 Lat składa się na Jeden Krag; na Swarożym Kręgu jest 16 czertogów (gmachów); sławiano-aryjska doba ma 16 godzin; dziewczyna może wyjść za mąż w wieku 16 Lat; każde 16 Lato Kręgolecia Czisłoboga to Święte lato posiadające -369 dni.

33 - liczba ta przypomina nam o tym, że Dawni Bogowie Ramhat, Swarog i Perun, dali nam po 33 zalecenia; że w 33 roku każdy biały człowiek wchodzi w epokę Duchowej doskonałości.

40 - liczba ta przypomina nam o tym, że w każdym parzystym miesiącu jest 40 dni; że u kobiet okres doskonalenia następuje przez czterdzieści czterdziestek (4 lata) po urodzeniu pierwszego dziecka (przez 40 miesięcy po 40 dni każdy); że w 40 dzień przeprowadza się Tryznę - obrzęd wspominania zmarłych połączony z ucztą, zabawami i igrzyskami.

108 - liczba ta przypomina nam o tym, że każdy człowiek może uczynić 108 grzechów i w Ramha-Itu (Nowolecie) z każdym uderzeniem Dużego dzwonu daje się człowiekowi możliwość pozbycia się jednego grzechu (Duży dzwon w Ramcha-Itu bije dokładnie 108 razy), i w ciągu pierwszy miesiąca nowego Lata poprawić swoje położenie. Na przykład: złamał drzewo - posadzi drzewo, zranił dziecko - zadośćuczyni dziecku, obraził człowieka - przeprosi go, itd.; przez 108 miesięcy po urodzeniu (12 lat) następuje dojrzewanie białego człowieka i przechodzi on przez Obrzędy Pełnoletności i Przemianowania tj. dziecku odbiera się dziecięce imię i nadaje nowe, dorosłe, wspólnotowe imię, po przejściu Obrzędów nowy pełnowartościowy członek społeczności ponosi odpowiedzialność za wszystkie swoje słowa i czyny, przez następnych 108 miesięcy życia może on przyjąć Duchowe poświęcenie Świętym Ogniem itd.

144 - liczba ta przypomina nam o tym, że cykl Wiecznego Kręgolecia Czisłoboga trwa 144 lata i wiele wydarzeń w historii jest związanych z tą cyklicznością; że 1 sławiańska godzina składa się ze  144 części; że okres zawierający 144 Lata u dawnych Słowian nosi nazwę - Kręgu Życia.

369 - ta liczba przypomina nam o tym, że Święte Lato trwa 369 dni; przez 369 miesięcy po urodzeniu, zaczyna się epoka Duchowego Olśnienia człowieka.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Inglizm

ZESTAWIENIE BOGÓW INGLIZMU


Wyżsi Bogowie

Ra-M-Ha (Ramha) - Pierwotne Światło, Najwyższy (znajdujący się poza czasem i przestrzenią); prarodzic, promieniujący Życiodajnym Światłem (Siłę Jang, składającą się z dżywatm) i Pierwotny Ogień Wszechświata - Inglię (Siłę In - składającą się z całokształtu całego doświadczenia przejawień wszystkich dżiwatm), z którego powstały istniejące Wszechświaty, Przestrzenie i Światy ('Ra' - Pierwotne Światło; 'M' - Mądrość, Wiedza; 'Ha' - Pozytywna, Pierwotna Siła).

Jedyny Bóg-Stwórca, niepoznawalna istota promieniująca pierwotnym Życiorodnym (dającym życie)  Światłem Radości i Pierwotnym Ogniem Wszechświata (Życionośnej czyli niosącej życie Inglii), z którego powstały wszystkie istniejące obecnie, a także istniejące w przeszłości widoczne i niewidoczne Wszechświaty i różne Światy zamieszkałe (Praprzyczyna/Praźródło). Wielki Bóg sprawiedliwego Niebieskiego sądu i Uniwersalnego Praporządku. Niebiański Sędzia, dbający, by u Narodów Wielkiej Rasy i potomków Rodu Niebieskiego nie było naruszania Przykazań Krwi i Praw Rita, a także jakichkolwiek zabronionych, krwawych ofiar, nie mówiąc już o składaniu ofiar z ludzi. Bóg Ramhat dba, by życie ludzi ze starych Rodów Wielkiej Rasy i potomków Rodu Niebieskiego, zamieszkujących Ziemię-Midgard, było zgodne z Prawami Rita. Bóg Ramhat swymi mądrymi Przykazaniami przypomina wszystkim Rodom Wielkiej Rasy i potomkom Rodu Niebieskiego, by żyli zgodnie z Niebieskimi Prawami Miłości i Sprawiedliwości, które zapisane są w Niebiańskiej Księdze Praw Rita obowiązującymi wszystkich w całym naszym Wszechświecie, t.j. Niebiańskimi Prawami o czystości Rodu i Krwi. Niebiańska Księga Praw RITA zawsze spoczywa na kolanach Boga Ramhata, gdyż to on jest jej Wiecznym Strażnikiem, a także Bogiem-Opiekunem Niebieskiego Gmachu Dzika w Swarożym Kręgu. Ludzie, którzy naruszają Prawa Rita i Przykazania Ramhata, Bóg-Opiekun Gmachu Niebieskiego Dzika ustanawia poza Prawem wprowadzając do kasty wiarołomców. Rody takich ludzi, nie mogąc mieć zdrowego potomstwa wyrodnieją.

Hymn-Prawsławienny:

Boże Ramhacie! Usłysz hymn-prawsławienny na Chwałę Twą! Wzbudzający miłosierny wzrok Twój! Przynoszący pomoc i ochronę Twoją do wszystkich Rodów naszych, teraz i zawsze i od Kręgu do Kręgu!


ROD-RODZICIEL - nieodłączna część Ramhi, Jedyny Bóg-Opiekun wszystkich Rodów Rasy Wielkiej i potomków Rodu Niebieskiego, Bóg-Opiekun Wszechświatów Świata Prawi.

Bóg Inglii - Bóg-Strażnik Pierwotnego Ognia Wszechświata. Bóg-Opiekun naszych Wielce Mądrych Praprzodków, Świętego Ognia ogniska domowego i Świętego Ognia Spichlerzy.

Bóg Rod - personifikacja wielu Bogów i Przodków, Jedyny i Mnogi jednocześnie. Gdy mówimy o wszystkich Przodkach naszych: Ojcach, Dziadkach, Pradziadach i prapra..., mówimy - to mój RÓD. Do niego zwracamy się, kiedy potrzebna pomoc Bogów i Przodków, gdyż Bogowie nasi są Ojcami naszymi, a my dziećmi ich. Bóg-Opiekun Gmachu Busła (Bociana) w Swarożym Kręgu.

Łada-Mateńka (Matka Swa) - Matka Niebieska, Bogurodzica, Matka Większości Bogów Rasy Wielkiej, Bogurodzica-Patronka Wielkiej Raszenii (Słowiano-Aryjskich terytoriów) i Gmachu Łosia w Swarożym Kręgu.

Bóg Wyszen - Bóg-Opiekun naszego Wszechświata w Świecie Nawi, ojciec Boga Swaroga. Bóg-Opiekun Gmachu Finista (białego sokoła) w Swarożym Kręgu.

Wielki Trygław Świata Prawi - Bog-Stwórca Ra-M-ha, Bóg Rod, Bóg Wyszen, który daje ludziom Wielkiej Rasy - Siły Twórcze (Ramha); Siły Rozmnażania (Bóg Rod); Przestrzeń Życiową (Bóg Wyszen).

Wielki Trygław Świata Nawi - Wales, Daźbóg i Swiatowit, dający ludziom Wielkiej Rasy - Pracowitość (Wales); Dawną Mądrość (Daźbóg Tarch Pierunowicz); Duchowość (Światowit).

Wielki Trygław Świata Jawi - Swaróg, Pierun i Świętowit, dający ludziom Wielkiej Rasy - Sumienie (Swarog); Wolność (Pierun); Serdeczność (Swiętowit).

Bóg Swarog - Bóg Niebios Świata Jawi, Bóg-Opiekun Wyryja (Słowiano-Aryjskiego rajskiego ogrodu), Niebieskiego Asgardu (Grodu Bogów) i Gmachu Niedźwiedzia w Swarożym Kręgu. Naczelny Niebieski Bóg, kierujący upływem Życia naszego i wszystkich Świata Rzeczy wprowadzonych w Świecie Jawi. Wielki Bóg Swarog jest Ojcem dla wielu starożytnych Jasnych Bogów i Bogiń dlatego nazywamy je Swarożycami, t.j. Dziećmi Swaroga. Bóg Swarog wprowadził Niebieskie Prawa Wchodzenia po Złotej Drodze rozwoju duchowego. Tymi prawami kierują się wszystkie Jasne Harmonijne Światy.

Bóg Pierun (Pierkunas, Pierkon) - Bóg-Opiekun żołnierzy Rasy Wielkiej, obrońca Ziem i Rodu Swiatorusów (Rusiczy, Białorusinów, Estow, Litwów, Ziemgałów, Łotgałów, Polan, Serbów itd.) przed siłami Ciemności, Bóg-Gromowładny kierujący Błyskawicami, syn Boga Swaroga i Łady-Bogurodzicy, wnuk Boga Wyszenia. Bóg-opiekun Gmachu Orła w Swarożym Kręgu. W Asgardzie Iryjskim Przekazał ludziom Święte Wedy, spisane przez h'Aryjskich Kapłanów Runami w "Santi Wedach Peruna" (Księdze Mądrości Peruna).

Makosz - Niebieska Bogurodzica, Bogini szczęśliwego losu. Razem z córkami Dolą i Niedolą określa Losy ludzi i Bogów plotąc Nici Losu. Bogini-Opiekunka tkactwa i rękodzielnictwa, a także Gmachu Łabędzia w Swarożym Kręgu. Słowiano-Aryjska nazwa gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy.
Wielu zwracało się do Bogini Makoszy, by powierzyła splatanie wątku Nici Losu swojej młodszej córce - Bogini Doli.
Bogini Makosz we wszystkich okresach była bardzo uważną i troskliwą Opiekunką tkactwa i wszelkiego rękodzielnictwa. Dbała także by pola, w które oracze (chłopi) wkładają Duszę w swą nielekką pracę, dawały dobry plon. Należy rozumieć, co Wielka Niebieska Bogini Makosz - to nie tylko bogini-opiekunka wzrostu i urodzaju, również Bogini obdarowująca pracowitych i sumiennych ludzi dobrym urodzajem.
Tym Rodom z wielkiej Rasy i tym wszystkim potomkom Rodu Niebieskiego, którzy nie lenili się, lecz pracowali w polach, sadach i ogrodach w pocie czoła wkładając Duszę w swoją nielekką pracę, Bogini Makosz posyłała swoją młodszą Córkę - jasnowłosą Boginię Dolę.
Tym zaś ludziom, którzy źle i niesumienne pracowali na swych polach (bez znaczenia z którego Rodu), dostawały się marne plony. Dlatego powiadano, że «od Makoszy Dola przyszła urodzaj mierzyć» albo «Makosz Niedolę posłała urodzaj mierzyć».

Bóg Świętowit - Bóg niosący Czyste Światło Świata Prawi w Dusze ludzi z Rodów Rasy Wielkiej.

Czisłobog - Bóg-Strażnik Czasu, Daaryjskiego Kręgolecia i Słowiano-Aryjskiego Kalendarza.

Bóg Indra - Bóg Gwieździstego Nieba, Bóg-Strażnik Mieczy Sprawiedliwego odwetu. Bóg-Gromowładny.

Dadźbóg - Bóg Tarch Pierunowicz, Bóg-Strażnik Wielkiej Mądrości. Nazwany Dadźbogiem (dającym Bogiem) za podarowanie  ludziom Rasy 9 Santii (Ksiąg) zawierających Święte Wedy. Syn Peruna i Rosy, wnuk Swaroga, prawnuk Wyszena. Bóg-Opiekun Gmachu Rasy (Białego Lamparta) w Swarożym Kręgu.

Bogini DŻIWA (Panna Żywa) - Bogini Życia i Dusz Ludzkich, która każdemu człowiekowi z Rasy Wielkiej, przy urodzeniu daje Duszę. Bogini-Opiekunka Gmachu Panny w Swarożym Kręgu. Małżonka i wybawicielka Tarcha Pierunowicza.

Bóg Kupała - Bóg, który daje człowiekowi możliwość uczynienia wszelkiej Ablucji i odbyć Obrzędy Oczyszczenia ciała, Duszy i Ducha z różnych chorób-dolegliwości. Bóg-Opiekun Gmachu Konia w Swarożym Kręgu.

Bóg Weles - Bóg-Opiekun hodowców bydła i pasterzy, a także Rodowy Opiekun zachodnich Słowian - Scott (Szkotów), dlatego też mówiono, że "Weles to skotij Bóg". Przeniósłszy się na wyspy brytyjskie Scotty nazwali swą prowincję Scotland (Szkocja) na cześć swego Rodowego Boga-Opiekuna. Jego imieniem Wales (Walia, t.j. Weles). Weles to Bóg-Opiekun Gmachu Wilka w Swarożym Kręgu. Strażnik Wrót prowadzących do Wyrii, odprowadza zmarłych po Swardze.

Marena (Marzanna, Mara) - Bogini Zimy. Bogini instruująca zmarłych. Bogini-Opiekunka Gmachu Lisa w Swarożym Kręgu.

Bóg Siemargł (Ogniobóg) - Bóg Ognia, Ognistych Oczyszczeń i Ognistych Ofiar na świętach, szczególnie w Dzień Boga Kupały i Dzień Peruna. Pośrednik między ludźmi a Niebieskimi Bogami. Bóg-Opiekun Gmachu Smoka w Swarożym Kręgu. Siemargł przyjmuje Ogniste Dary, Nabożeństwa i bezkrwawe ofiary podczas starych świąt, szczególnie na Krasnogór, w Dzień Boga Kupały i w Boży Dzień Boga Peruna. Jest pośrednikiem między ludźmi, a wszystkimi Niebieskimi Bogami. Siemargła wzywają podczas leczenia chorych zwierząt i ludzi celem wybawienia chorych z różnych chorób i dolegliwości. Kiedy u człowieka wzrasta temperatura, to mówi się, że Ogniobóg zamieszkał w Duszy chorego. Gdyż Siemargł, jak Ognisty Pies, zawzięcie walczy z chorobami i dolegliwościami, które podobnie jak wrogowie przedostały się do ciała lub Duszy niedomagającego. Dlatego uważa się za niedopuszczalne obniżanie u chorego temperatury. Za najlepsze miejsce do oczyszczenia się z dolegliwości uznaje się saunę.

Bogurodzica Różana - Bogini dostatku, Duchowego bogactwa i Komfortu. Bogini-Opiekunka ciężarnych kobiet. Bogini-Opiekunka Gmachu Szczupaka w Swarożym Kręgu.

Bóg Kolęda (Koliada) - Wysoki Bóg, kierujący Wielkimi Zmianami w życiu Rodów Rasy Wielkiej i potomków Rodu Niebieskiego.  W dawnych czasach Bóg Kolęda podarował wielu Rodom, przeniesionym na zachodnie ziemie system obliczania czasu sezonowego, ułatwiającego zarządzanie pracami polowymi - Kalendarz (Kolędy dar), swoje Mądre Wedy, przykazania i nauki.
Kolęda jest Bogiem-Opiekun walecznych ludzi i Kapłanów. Kolędę często przedstawiali z mieczem w ręce, przy czym, klinga miecza była zwrócona ostrzem w dół, co w dawnych czasach oznaczało utrzymanie Mądrości Bogów i Przodków, a także niezachwiane przestrzeganie Niebieskich Praw ustanowionych przez Boga Swaroga dla wszystkich gmachów Swarożego Kręgu.
Święto na cześć Boga Kolędy przypada w dniu zimowego Przesilenia. Święto to także nazywane jest Mienari, t.j. Dzień Zmian. W święto to grupy mężczyzn odzianych w skóry różnych zwierząt chodzą po podwórzach. Nazywa się ich drużynami Kolędy (kolędnikami). Śpiewają hymny, rozsławiające Kolędę, i urządzają specjalne korowody wokół chorych ludzi, co ma przywrócić im zdrowie. Bóg-Opiekun rolników i Gmachu Kruka w Swarożym Kręgu.

Bóg Kryszeń - Bóg-Opiekun Starożytnej Mądrości. Bóg kierujący przebiegiem Obrzędów i Świąt, obserwujący, by nie składano krwawych ofiar. Bóg-Opiekun Gmachu Tura w Swarożym Kręgu.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Inglizm

Bogowie-Opiekunowie
Dadźbog - Bóg-Opiekun Słońca w Gmachu Rasy (beta Lwa), stamtąd przybył na Ziemię-Midgard Tarch Pierunowicz.

Strzybóg - Bóg kierujący błyskawicami, wichrami, huraganami i wiatrami morskimi. Bóg-Opiekun Ziemi Strzyboga (Saturna).

Łado-Bóg - Bóg spokoju i harmonii, Bóg-Opiekun różnych rzemiosł.

Jaro-Bóg - Bóg kierujący jarym kwitnięciem, Bóg-Strażnik Przyrody, chronić Przyrodę pomagają mu Rusałki (dziewczyna-ptak), Wodzian (duch-strażnik zbiorników wodnych i rzek), Borowy (duch-strażnik lasów) i duch domowy (Dobry duch-strażnik ogniska domowego).

Słońce-Jariło - Bóg-Opiekun Jasnych Myśli, Czystego Serca i naszego Ciała Niebieskiego (fizycznego Słońca).

Baba Jaga - Bogini-Opiekunka sierot. Zbierała je po miastach i wsiach, sprowadzając do swej Pustelni. Robiła to celem ratowania przed zagładą reszty Rodów Rasy Wielkiej.

Bogurodzica Zimun - Bogini Opiekunka ojczystego domu. Niebieska strażniczka krów. Sławiano-Aryjska nazwa dla gwiazdozbioru Małej Niedźwiedzicy. Matka Bogów - Welesa, Odyna i Wotana.

Bóg Światowit - Bóg-Opiekun Ducha naszego, Rodów naszych i Ojców naszych.

Bóg Świętowit - Bóg-Opiekun gwiazdozbioru Swati, który kieruje Niebiańskim Życiem.

Bóg Pater Dij - Bóg-Opiekun Jasnego nieba, Ziemi Dei. Bóg ochraniający Dawną Prawdę i Mądrość Ukrytą, a także Strażnik Dróg Międzywymiarowych.

Bóg Chors - Bóg-Opiekun ładnej pogody i obdarzający rolników bogatym Urodzajem. Opiekował się także handlem i wymianą. Bog-Patron Ziemi Chorsa (planety Merkury).

Bóg Chmiel - Bóg-Opiekun pszczelarzy i miodziarzy, a także piwowarów, zarządza kwitnięciem traw i roślin.

Bóg Wij - Bóg-Strażnik granicy dzielącej Jasne i Ciemne części Świata Nawi (Światy Duchów i Dusz). Bóg-Opiekun Ziemi Wija (planety Pluton).

Bogini Westa - Bogini-Strażniczka Mądrości, zarządza przyjściem Wiosny i Budzeniem Przyrody.

Bóg Nij - Bóg Mórz i Oceanów. Opiekun nawigacji i rybołówstwa. Rodowy Opiekun Sławiańskiego Rodu - Antów, których starożytni Grecy nazywali Atlantami (współcześnie Małorusi, Ukraińcy) i ziemie Antow - Antłani (grec. Atlantyda). Bóg-Opiekun Ziemi Nija (planety Neptun).

Lela - Bogini Miłości, szczęścia rodzinnego i Pomyślności, córka Swaroga i Łady, małżonka Wołcha.

Diwa-Dodoła (Pierunica) - Bogini Urodzaju, zarządza deszczem, burzami i błyskawicami, małżonka Boga Peruna.

Dola - Bogini szczęśliwego losu, szczęścia i powodzenia w twórczych czynach. Młodsza córka Makoszy

Niedola - Bogini, która obdarza ludzi i ich dzieci, nieszczęśliwym losem za naruszenie Praw Rita (Niebieskich Praw Czystości Rodu i Krwi) oraz Przykazań Krwi. Starsza córka Makoszy.

Żela - Bogini-Opiekunka prowadzenia Obrzędów Tryzny (obrzędów odprowadzania zmarłych w Świat Przodków). Siostra Bogini Karny.

Karna - Bogini-Opiekunka reinkarnacji (inKARNAcja tj. czasowe wcielenie, reinKARNAcja tj. ponowne wcielenie), dająca człowiekowi prawo wyzbycia się dokonanych błędów i wypełnić swe przeznaczanie.

Bóg Wołch - Bóg Żołnierz, Bóg-Obrońca Rodów Rasy Wielkiej. Bóg pomagający uzdrawiać rannych żołnierzy. Syn Matki Mokrej Ziemi i Boga Indra, małżonek Bogini Leli. Bóg-Strażnik Wołchały (Niebiańskich Mieszkań żołnierzy).

Walkiria - Bogini-Opiekunka żołnierzy, Rodów-Strażników (narodu Białowodzia) tj. strażników Dawnej Mądrości i Czystości Rasy. Także Bogini-Pocieszycielka zabitych żołnierzy, którym towarzyszy do Wołchały, gdzie wychodzą im na spotkanie: gospodarz - Bóg Wołch i jego towarzysze broni: Perun, Odyn, Indra, Weles, Ładaad, Tor i Siemargł.

Matka Wilgotnej Ziemi - Bogini-Opiekunka Midgard-Ziemi (planety Ziemia), Bogini urodzajności. Matka Boga Wołcha - Strażnika Wołchały.

Dziewanna - bogini-strażniczka małych dzieci. Opiekunka karmiących matek.

Bóg Udrzec - Bóg-Opiekun Martwych, dla dobrych - dobry on, dla niedobrych i on niedobry. Bóg-Sędzia, który sądzi człowieka za jego czyny, po Sądzie Sumienia i Sądzie Przodków wysyła człowieka do tego Świata, który osiągnął swoimi czynami, a także zgodnie z poziomem rozwoju duchowego człowieka. Po sądzie Udrzeca, Bóg Weles odprowadza człowieka w Świat, na który sobie zasłużył.

Bogini Tara - Strażniczka lasów i Świętych Drzew Wielkiej Rasy - Dębu, Brzozy i Jesionu. Gwiazda polarna u Sławiano-Aryjskich narodów zwała się właśnie Tara.

Bóg Prowie - Bóg-Opiekun Świętych Drzew, pielęgnuje lasy i zagajniki. Bóg Obfitości i Urodzaju. Rodowy opiekun Druidów (Kapłanów Lasu) niosących Mądrość harmonii z Przyrodą.

Bóg Agni (Огнь, Car-Ogień, Żywy Ogień) - Bóg-Opiekun Świętego Ognia Twórczości i świątecznych Obrzędów z Ognistymi bezkrwawymi ofiarami.

Bóg Rujewit - Bóg-Żołnierz, broniący razem ze swoimi pomocnikami, Porewitem, Jarowitem i Porenutem, Ziemie gwiazdozbioru Makoszy (Wielkiej Niedźwiedzicy), Starożytnej Praojczyzny wielu Sławiańskich Rodów, gdyż nasi Wielcy Przodkowie jako pierwsi znaleźli i zaludnili Midgard-Ziemię (planetę Ziemia). {jeżeli ktoś uważa, że on lub jego przodkowie pochodzą od małpy, to jest to ich osobisty problem}.

Bóg Trajan - bóg-strażnik Sprawiedliwych Dróg prowadzących przez Swargę, panuje nad Czasem i Przestrzenią.

Bóg Odyn - Bóg-Strażnik Mądrości Starożytnych Run, Bóg-Opiekun i Obrońca Rodu da'Aryjskiego. Bóg-Woj walczący z ciemnymi mocami. Wymienił swe oko na Duchowe Oko Poznania Starożytnej Mądrości, dlatego go czasem zwą Jednookim, lecz nie jest to prawdą. Jednym okiem Odyn widział Świat Jawi, a drugim - Świat Nawi.

Bóg Tor - Bóg-Opiekun wyzwoleńczej wojny, stoi na straży Światów ochraniając granicę między Jasnymi Światami, a Piekłem (Światem Ciemności).

Bóg Ładaad - Bóg-Strażnik Wyższej Prawdy i Ukrytej Niebieskiej Mądrości we wszystkich Jasnych Światach.

Bóg Usład - Bóg-Opiekun posiłku, biesiadnej wesołości i świąt, Bóg-Strażnik wytwórców pitnego miodu.

Bogowie-Zarządcy

Oprócz Wyższych Bogów i Bogów-Opiekun, nie mniejszą uwaga poświęca się czczeniu Bogów-Zarządców, którzy zarządzają Żywiołami, nurtem Życia i wieloma wydarzeniami. Bogów-Zarządców jest wielu, dlatego też zostaną wymienieni tylko ci, z którymi wcześniej lub później przyjdzie człowiekowi się zetknąć.

Bóg Waruna - Bóg kierujący Żywiołem ruchu Gwiezdnego Nieba i obserwujący drogi, które idą od Wrót Międzyświatów. Bóg kierujący drogami Ludzkich Losów. Bóg Waruna określa potęgę Duchowego Kształtowania się i stopień wypełnienia Życiowego Przeznaczania człowieka. Kruk - ptak Wieszczy, wierny towarzysz Waruny, odprowadza Dusze zmarłych do Wrót Wyryja w Swardze Wielkiej i powiadamia je o poziomie osiągniętego rozwoju duchowego oraz stopniu wypełnienia Życiowego Przeznaczania.

Jeżeli Waruna postanowi, że człowiekowi niezbędnym jest zapewnić możliwość dokończenia rozpoczętego czynu, którego wykonywanie przerwała śmierć, wtedy kieruje ku Duszy zmarłego człowieka swojego pomocnika - Kruka.

Kruk - strażnik Żywej i Martwej wody, daje możliwość Duszy zmarłego powrócić do swego ciała, aby człowiek wróciwszy do Świata Jawi mógł zakończyć swe niedokończone sprawy. W Świecie Jawi, o takim człowieku mówi się: "przeżył śmierć kliniczną" lub "powrócił z tamtego światła". To dziwne, lecz po zwróceniu przez Warunę przerwanego życia, człowiek taki zamienia swój dotychczasowy tryb życia, nie spala się niepotrzebnie, lecz  kończy sprawy, których nie zdążył dokończyć.

Czisłobóg - Bóg zarządzający biegiem czasu i Sławiano-Aryjskim kalendarzem. Czisłobóg jawi się jednocześnie jako Wyższy Bóg i Bóg-Zarządca. W lewej ręce dzierży miecz skierowany ostrzem w dół co symbolizuje obronę i ochronę, zaś w prawej ręce trzyma tarczę, na której nakreślone jest Runiczne Kręgolecie (kalendarz). Według Kręgolecia Czisłoboga mierzony był upływ czasu na wszystkich terenach zajmowanych przez Sławian aż do przymusowej chrystianizacji i zastąpieniu Kręgolecia współczesnym kalendarzem.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Inglizm

ZALECENIA (PRZYKAZANIA) BOGÓW


W zamierzchłych czasach, gdy Niebiescy Bogowie przybywali na pomoc ludziom z Midgard-Ziemi, żyjący wówczas ludzie uprosili Bogów, aby ci pozostawili im swoje Zalecenia (przykazania-instrukcje), by wiedzieli jak żyć, jak postępować w trudnych czasach, aby szczęście i radość nie opuściły Wielkiej Rasy i by ludzie nie zapomnieli drogi Duchowego Wznoszenia się po Złotej Drodze Rozwoju Duchowego. Zalecenia Boga Peruna zapisane zostały w "Santi Wedach Peruna" (Księga Mądrości Peruna). Zaleceń wiele jest, tak jak i Bogów je powierzających. Aby człowiek mógł wypełniać wszystkie Zalecenia Bogów w życiu swym, powinien pamiętać o dwóch Wielkich Zasadach: święcie czcić Bogów i Przodków swoich oraz żyć według Sumienia.

Zalecenia Boga Ramhata

 1. Wróćcie do swych korzeni, a otworzycie wrota do Boskiego Świata (Prawi).
 2. Nie wchodźcie w inne Światy ze swymi prawami, lecz przestrzegajcie praw Świata tego.
 3. Respektujcie prawo Ramhi Wielkiego, bądźcie mądrzy i doskonali.
 4. Nie idźcie za Ciemnością, lecz za Światłem, gdyż idący za Ciemnością zginą w bezczasie.
 5. Nie słuchajcie tych, którzy wzywają do Kłamstwa, lecz tych się słuchajcie, którzy wzywają do Prawdy.
 6. Nie słuchajcie tych, którzy głoszą, że życie kończy się, gdyż oni nie wiedzą mówią.
 7. Nie słuchajcie tych, którzy głoszą, że bliski twój, wrogiem twym, lecz słuchajcie tych, którzy głoszą, że bliski twój - przyjacielem twym.
 8. Kroczcie przez Światy liczne, poznawajcie je i doskonalcie Ducha swojego.
 9. Poznawajcie Mądrość Boga Jedynego (Roda) i odnajdźcie Światło Boże na drodze swej.
 10. Nie dawajcie Wed tym, kto w zło zamienia je na zagładę wszystkiego co żywe.
 11. Nie twórzcie przykazań i praw fałszywych, będących w przeciwieństwie do Praw i Przykazań Bożych, gdyż siebie zgubicie i potomków swych z Drogi zawrócicie.
 12. Nie dążcie ku innym Światom, by uchwycić je, gdyż kto to w myślach ma, swój Świat stracić może.
 13. Nie myślcie, że wiele Ziem jest martwych. Na nich życie przez was niewidziane, przez wasze zmysły nie odbierane.
 14. Nie wykorzystujcie Wajtman i Wajtmar ku złu, by zdobyć inne Światy, lecz wykorzystujcie je dla dobra ich i poznania tych Światów, a wtedy przyjaźni mieszkańców Światów tych doświadczycie.
 15. Nie przejawiajcie agresywności przeciw tym, którzy przybywają do was z innych Światów, gdyż tak jak wy będziecie się zachowywać, tak pomyślą oni o wszystkich mieszkańcach Świata waszego.
 16. Nie niszczcie Świata waszego i przyrody jego, gdyż siebie zniszczycie i Świat swój stracicie.
 17. Niech nie odtrąca żona pierwszego męża swego, gdyż odwróci się od niej Ród Niebieski.
 18. Córka zrodzona w Święte lato, niech łączy się związkiem rodzinnym z mężem swoim tylko w Święte lato.
 19. Niech nie dotknie palec ojca innej żony kiedy żona jego nosi dziecię jego pod sercem swoim.
 20. Nie bierzcie innych żon prócz swojej, w każdym czasie, prócz czarnych godzin, gdy Ród męski ginie w obronie domu swojego, w obronie Ziemi swojej i Wiary swojej.
 21. Nie stosujcie Fasz-niszczyciela przeciw Światu swemu, gdyż Świat swój żywy zniszczycie i potomków Rodu swego zatracicie.
 22. Zachowujcie Pamięć o wszystkich przodkach Rodu swego, znajdziecie życzliwość Bogów i Przodków waszych.
 23. Szanujcie Wędrowców, wysłańców Boga Jedynego (Roda), wsł### się w słowa i mądrości ich.
 24. Nie żyjcie według praw stworzonych przez ludzi, pragnących pozbawić was Wolności, lecz żyjcie zgodnie z Prawami Boga Jedynego.
 25. Nie wymawiajcie imienia Boga Jedynego w skargach, a głoście je tylko w Wielkie święta.
 26. Czcijcie Bogów Niebieskich, Ojca i Matkę swoją, gdyż Życie wam dali, Ojciec i Matka dali Ducha i Ciało wam, a Bogowie - Duszę i Sumienie.
 27. Nie wymyślajcie tych, którzy opuścili Świat wasz, gdyż o zmarłych mówi się tylko dobrze.
 28. Nie sądźcie tych, którzy zbłądzili z drogi Światła, lecz skierujcie ich ponownie na drogę sprawiedliwości, gdyż za czyny swoje odpowiedzą oni przed Sumieniem i Rodem.
 29. Nie wstydźcie się tego, co dane wam przez przyrodę waszą i Roda Jedynego, a wstydźcie się niewiedzy i ignorancji.
 30. Oddawajcie szacunek Bogom waszym i Stwórcy Jedynemu, a odnajdziecie świat i spokój w życiu waszym, i niech będą otwarte Wrota Międzywymiarowe dla was.
 31. Budujcie Świątynie, tak we wszystkich Światach, poznawajcie Mądrość Bożą, gdyż kto Mądrość Bożą nie poznaje, ten zatraca się.
 32. Czcijcie uroczyście wszystkie święta, które pozostawili wam Przodkowie wasi, ozdabiajcie życie swoje radością i czynami pełnymi dobra ku Sławie Bogów i Przodków waszych.
 33. Przestrzegajcie Przykazań moich,  które daję wam by odnaleźć pomoc moją po wsze czasy.

Zalecenia Boga Peruna
 1. Szanujcie Rodziców swych i utrzymujcie ich w starości, gdyż jaką wykażecie troskę o nich, tak i was troską otoczą dziecięta wasze...
 2. Zachowajcie pamięć o wszystkich Przodkach Rodów waszych, a i wasi potomkowie będą pamiętać o was...
 3. Brońcie starych i małych, ojców i matek, synów i córek, gdyż to Krewni wasi, mądrość i kwiat narodów waszych...
 4. Pielęgnujcie w dzieciętach swoich miłość do świętej ziemi Rasy, by nie łakomili się cudami zamorskimi, a same mogły czynić cuda dziwniejsze i piękniejsze ku chwale świętej ziemi waszej...
 5. Nie czyńcie cudów dla dobra swego, a czyńcie cuda dla dobra Rodu swego oraz Rodu Niebieskiego...
 6. Pomóżcie bliźniemu w nieszczęściu jego, a gdy i do was przyjdzie nieszczęście, i wam pomogą bliźni wasi...
 7. Czyńcie rzeczy dobre, ku chwale Rodu waszego i Przodków waszych, a dostąpicie opieki Bogów Jasnych waszych...
 8. Pomagajcie ze wszystkich sił budować Chramy i Kapiszty, zachowujcie Mądrość Bożą, Mądrość Starożytną...
 9. Obmywajcie po trudach waszych ręce swe, gdyż kto rąk swych nie obmywa, ten siłę Bożą traci...
 10. Oczyszczajcie się w wodach Irija, w rzece płynącej w świętej ziemi, gdyż obmycie białego ciała swego uświęca je siłą Bożą...
 11. Utwierdzajcie na Ziemi waszej Prawo Niebieskie, które dali wam Jaśni Bogowie wasi...
 12. Czcijcie ludzie dni rusalskie, przestrzegajcie Bożych świąt...
 13. Nie zapominajcie o Bogach waszych, rozpalajcie ku chwale Bogów ognie i kadzidła, a doświadczycie życzliwości i łaski Bogów waszych...
 14. Nie czyńcie krzywd sąsiadom waszym, żyjcie z nimi w pokoju i zgodzie...
 15. Nie poniżajcie innych ludzi, a i wy nie będziecie poniżeni...
 16. Nie czyńcie krzywd ludziom innych wiar, gdyż Bóg-Stwórca Jedyny nad wszystkimi Ziemiami... i nad wszystkimi Światami...
 17. Nie sprzedawajcie ziemi swej za złoto i srebro, gdyż przekleństwa na siebie sprowadzicie i nie będzie dla was przebaczenia we wszystkie dni bez reszty...
 18. Brońcie ziemię swą i zwyciężycie bronią prawą wszystkich wrogów Rasy...
 19. Brońcie Rody Raszenów i Swiatorusów od Cudzoziemskich wrogów wkraczających w ziemie wasze ze złymi zamiarami oraz bronią.
 20. Nie chwalcie się swą siłą idąc na bitwę, lecz chwalcie się z Pola Bitwy powróciwszy...
 21. Zachowujcie w tajemnicy Mądrość Bożą, nie dawajcie Mądrości Tajemnej obcokrajowcom...
 22. Nie przekonujcie tych ludzi, którzy nie chcą słuchać was i przysłuchiwać się słowom waszym...
 23. Brońcie swe Chramy i Kapisty przed pohańbieniem obcokrajowców. Jeśli nie zachowacie Świątyń Świętej Rasy... i Wiary Przodków waszych, nawiedzą was lata smutku jak i krzywd z cierpieniami...
 24. Kto ucieknie z ziemi swojej na obczyznę w poszukiwaniu życia lekkiego, ten odstępca Rodu swego, niech nie będzie wybaczenia Rodu jego, gdyż odwrócą się Bogowie od niego...
 25. Niech was nie cieszy nieszczęście cudze, gdyż kto z cudzego nieszczęścia się cieszy, ten do sobie nieszczęście wzywa...
 26. Nie oczerniajcie i nie śmiejcie się z tych, którzy kochają was, lecz za miłość miłością odpłacajcie, a doświadczycie opieki Bogów waszych...
 27. Kochajcie bliźniego waszego, jeżeli on tego godny...
 28. Nie bierzcie za żony: brat - siostrę swą, a syn - matkę swą, gdyż Bogów rozgniewacie i krew Rodu zepsujecie...
 29. Nie bierzcie żon z czarną skórą gdyż, sprofanujcie dom i swój Ród zmarnujcie, a bierzcie żony ze skórą białą, swój dom rozsławicie... i swój Ród przedłużycie...
 30. Nie żony odzień męskich nie noście, gdyż kobiecość stracicie, a noście żony to, co wam należne...
 31. Nienaruszalne są więzy Związku Rodzinnego przez Bogów poświęcone! Gdy wbrew prawu Boga-Stwórcy Jedynego postąpicie, to szczęście swoje zatracicie...
 32. Niezabite będzie dziecię w brzuchu matki, gdyż kto zabije dziecię w brzuchu ściągnie na siebie gniew Bóg-Stwórcy Jedynego... Kochajcie żony mężów swoich, gdyż oni obroną i oparciem waszym całego Rodu waszego...
 33. Nie pijcie wiele napoi chmielnych, znajcie miarę w piciu, gdyż kto wiele napoi chmielonych pije, ten traci wygląd ludzki...

Kolorem czerwonym zostały oznaczone Prawa RITA - Niebiańskie prawa o zachowaniu Czystości Rodu i Krwi.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Inglizm

MODLITWY I HYMNY


Oprócz Jedynego Boga - Stwórcy i Rodu Niebieskiego, w modłach i hymnach swoich, powinniśmy sławić Ładę - Matkę, Matkę Niebieską, Bogurodzicę; Świętą Inglię i Światłych Przodków swoich; Bogów-Opiekunów Rodów h'Aryjców i da'Aryjców, Raszenów i Swiatorusów, Wielkich i Małych Trygławów, którzy opiekują się wszystkimi Rodami Sławiano-Aryjskimi, gdyż wszyscy Bogowie i Trygławy, to Wielcy Przodkowie nasi, założyciele Rodów naszych.


O ZEWNĘTRZNYCH ZNAKACH WIERY


Według dawnych podań, w czasie obrzędów i pieśni naznaczamy siebie Świętym gestem. W tym celu trzy palce prawej ręki (kciuk, serdeczny i mały) opuszkami łączą się razem na cześć Wielkiego Trygława - Swaroga, Peruna i Świętowita, którymi są - Sumienie, Wolność i Światło, a dwa palce (wskazujący i środkowy) wyprostowane i złączone razem oznaczają Ród Niebieski i Ładę-Bogurodzicę.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Gest-Wiery.jpg
Następnie złożone w taki sposób dwa palce najpierw umieszczamy na czole, oczach (na lewym oku, potem na prawym), następnie na usta. Świętym znakiem rozpalamy Świętą Wierę naszą, naśladując Świętą błyskawicę Peruna uświęcamy życie Przodków naszych i uświęcamy życie nasze.

Święty znak nanosimy: na czoło, aby uświęcić umysł pojmujący Mądrość Bogów i Przodków naszych; na oczy, aby uświęcić wzrok nasz i widzieć prawdziwe Dzieło Bogów i Przodków; na usta, aby uświęcić słowo Boże i Mądrość Bożą, idącą z ust naszych i ustrzec je przed zmyślaniem.

Skłonienie głowy swej w czasie modlitw i hymnów wyraża nasz szacunek dla Bogów naszych i do Światłych Przodków, wdzięczność za ich pomoc w dziełach naszych.

Wykonujemy Symbol Chwały podczas sławienia Bogów i Przodków układając otwartą prawą dłoń na sercu swym, następnie wznosimy ją do nieba i z wyciągniętą prawą ręką mówimy:

"CHWAŁA BOGOM I PRZODKOM NASZYM!"


O ZWRACANIU SIĘ DO BOGÓW I PRZODKÓW


Zwracać się ku Przodkom i rozsławiać Bogów, Ród Niebieski, a także rozniecać Świętą Inglię należy u siebie w domu oraz w Chramach, Kapisztach i Sanktuariach. W domu powinno się wypełniać obrządki:
 1. rankiem, gdy wstajemy ze snu;
 2. wieczorem, gdy kładziemy się spać;
 3. przed i po przyjęciu posiłku;
 4. przy poświęceniu pożywienia i wody;
 5. przy rozpoczynaniu prac i po zakończeniu ich.

Rytuały w swoich domach zazwyczaj wykonujemy przed Kumirami (posągami Peruna, Swaroga, Świętowita, Welesa, Makoszy, Dażboga albo innych Bogów-Opiekunów Rodów i Światłych Przodków naszych) lub przed obrazami z ich wyobrażeniem. W niedzielne i dni świąteczne, a także i w dzień powszedni, gdy mamy wolny czas od codziennych zajęć, powinno się chodzić do Kapiszty (Chramu) na nabożeństwa, by usłyszeć Światłe Słowo Boże i oddać należyty hołd Bogom i Przodkom naszym, gdyż powinniśmy przestrzegać dwóch Wielkich Zasad:
 • Święcie czcić Bogów i Przodków (Dziadków) swoich;
 • Zawsze żyć zgodnie z Sumieniem.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Inglizm

ZESTAWIENIE HYMNÓW I MODLITW


Na Chwałę Jedynego i niepodzielnego Boga Ojca Trójświatłego Wielkiego Rodu naszego! Tak dokonają się wszystkie czyny nasze! Jako było, jako jest, jako będzie!
Błogosławiony bądź Praszczurze-Rodu, Rodzie Niebieski! Dziękujemy Ci za pomoc Duchową, tak we wszech czynach naszych! Jako było, jako jest, jako będzie!
Błogosławiony bądź Trygławie Wielki! Jako było, jako jest, jako będzie!
Błogosławiona Inglia - dzieło Wielkiego Ramha, teraz i zawsze, i na wieki wieków! (tym zawołaniem błogosławimy Stwórcę-Kreatora Wszechświatów za jego dzieło i za życie, którym obdarzył nas i cały Ród Niebieski).
Bądź błogosławiony, Perunie - Wodzu nasz, teraz i zawsze, i na wieki wieków! I wiedź nas ku Chwale Trójświetlnej! Jako było, jako jest, jako będzie! (tą modlitwą rozsławiamy Boga Peruna, obrońcę wszystkich Rodów Rasy Wielkiej i wszystkich potomków Rodu Niebieskiego).
Błogosławieni bądźcie, Opiekunowie Rodów Rasy Wielkiej, Ród Niebieski, Legi-Opiekunowie i Trygławy Wielkie, teraz i w przyszłości, i od Kręgu do Kręgu! Jako było, jako jest, jako będzie! (tym wołaniem rozsławiamy i dziękujemy Bogom i Legom za pomoc Bożą, Mądrość Bożą, Światło Boże i Wolność).
Praszczurze-Rodu, Rodzie niebieski, umocnij serce moje w Świętej Wierze, daruj mi Mądrość Przodków moich, Synów i Wnuków twoich, daruj szczęście i Świat ludziom Twoim, teraz i zawsze, i na wieki wieków! Jako było, jako jest, jako będzie! (tą modlitwę odmawiamy przed zajęciami lub nauką).
Błogosław Dadźbog, Tarch Pierunowicz, czyny dobre, czyny chwalebne, tak w obronie Świętej Wiery i ziemi Świętej Rasy, tak w obronie starców naszych, żon i dziatek naszych. Obroń przed pohańbieniem przez obcych Świątyń ziemi Świętej naszej. Niech nie będą sprofanowanymi Chramy, Sanktuaria i Kapiszty nasze, teraz i zawsze, i na wieki wieków, gdyż wielka Wiera nasza. Jako było, jako jest, jako będzie!
Sławiony Praszczurze-Rodu, Rodzie Niebieski, dziękujemy Ci, za posiłek nasz, za chleb i sól, że obdarzasz nas, dla odżywiania ciała naszego, dla odżywiania Duszy naszej, dla odżywiania Ducha naszego, tak wzmacniasz Sumienie nasze i takie będą wszystkie czyny nasze, tak ku chwale wszystkich Przodków naszych i ku chwale Rodu Niebieskiego, Jako było, jako jest, jako będzie! (tą modlitwę odmawiamy przed posiłkiem i po nim).
Sławiony Praszczurze-Rodu, Rodzie Niebieski, błogosławionym bądź na wieki, Ty - podstawa i obrona wszystkich ludzi Twych, Synów Swaroga - Swarożyców, Synów Peruna i Rosy - Rosiczy, wszystkich wnuków Dadźboga i Strzyboga i Welesa i Świętowita. Obdarz synów, wnuków i prawnuków swoich Szczęściem, Mądrością i Wolnością, aby weszli do Wyryja Jasnego, tak do Ojca swojego w Swardze, a niech sprawiedliwy Światło znajdzie, i Swarog tylko go przepuści! Jako było, jako jest, jako będzie!
Rodzie Niebieski, prarodzicu! Ty, Rodów wszech Opiekun! Wspomnij mych wszech Przodków! Którzy w Swardze Twej Jasnej! Jako było, jako jest, jako będzie!
Rodzie nasz Niebieski, Boże Jedyny, ze snu powstawszy dziękuję Ci, za sen spokojny, za odpoczynek cielesny i biorąc się za czyny swoje, proszę Cię: pomóż mi w każdy czas, w każdym czynie, i wybaw mię od zła ciemnego, niech będą wsze czyny moje, tak w Chwale twojej i ku chwale Rodu mojego i Rasy Wielkiej, Jako było, jako jest, jako będzie! (ten hymn-wezwanie rzeczemy wstając ze snu).
Rodzie nasz Niebieski, Boże Jedyny, idąc do snu wzywam Cię: obdarz mnie snem spokojnym i odpoczynkiem cielesnym i zachowaj mię, od wszelakich nieszczęść i poślij Lega strażnika snu za Duszą do opieki, i jeżeli umrę we śnie, przyjmij Duszę mą do sobie, gdyż Ty Bóg-Opiekun dusz i ciał naszych, i poślij ją w Wyryj Niebieski i wybacz wszelkie występki me świadome i nieświadome, gdyż Wielki i Mądry - ty, Jako było, jako jest, jako będzie! (tą modlitwę rzeczemy idąc spać).
Perunie! Wysłuchaj wzywających Cię! Sławiony i Po trzykroć w chwale bądź! Zdrowia, chleba i Rodu, dzieciętom mym daj, gromów tworzenie ukaż! Prawi nad wszystkim! Wszystko z Rodu! Jako było, jako jest, jako będzie!
Siemargł-Swarożyc! Wielki Ogniobożyszcze! Spal ból-chorobę, oczyść łono, u dzieci ludzkich, u każdej istoty, u starej i młodej, Ty - Boża Osłoda! Ogniem oczyszczając, potęgę Dusz otwierając, uratuj dziecię Boga, niech zginie choroba. Cię rozsławiamy, ku sobie wzywamy. Jako było, jako jest, jako będzie!
Wędrowny Legu, Jasny mój Strażniku, dany mi przez Opiekuna Rodu w ochronę, proszę Cię Serdecznie: ty, mi dziś świeć i od wszelkiego zła zachowaj, ku dobrym czynom kieruj i na drogę prawą naprowadź, niech będą wszelkie czyny moje, ku Chwale Swaroga i Rodu Niebieskiego, Jako było, jako jest, jako będzie! (ten apel czytamy aby przywołać na pomoc Lega-Obrońcę).

Hymny-apele do Niebieskich Bogurodzic:

Królowo, Łado-Mateczko, Matko Niebieska, Bogurodzico! Odwiedź nas, Ty, Siłą Świetlaną pobłogosław czyny dobre, czyny chwalebne, ku Chwale Rodu naszego. Jako było, jako jest, jako będzie! (tym wezwaniem uzyskujemy błogosławieństwo Łady-Bogurodzicy przed rozpoczęciem czynów).
Królowo, Łado-Mateczko, Matko Niebieska, Bogurodzico! Błogosławiona ty, Opiekunko Rodów Rasy Wielkiej, jak i potomków Rodu Niebieskiego, dziękujemy Ci, za pomoc w czynach naszych, tak po wsze czasy. Jako było, jako jest, jako będzie! (tym apelem dziękujemy Ładzie-Bogurodzicy po zakończeniu czynów naszych).
Królowo, Łado-Mateczko, Matko Niebieska, Bogurodzico! Pobłogosław ty mię na drogę długą, bym przeszedł ją bezpośrednio, i niech niech święci się imię Twe z Rodu w Ród! Jako było, jako jest, jako będzie! (tym wezwaniem uzyskujemy błogosławieństwo Łady-Bogurodzicy, kiedy udajemy się w drogę-podróż).
Królowo, Makosz-Mateczko, Matko Niebieska, Bogurodzico! Spleć dla nas, Los Świetny, Los Jasny, bez Nici ciemnych. I niech nie zginie łaska twoja dla wszystkich z Rodów naszych!
Królowo, Makosz-Mateczko, Matko Niebieska, Bogurodzico! Ty, Matka-Różana, Swaroga siostrzyczka! Obdarz nas powodzeniem, bez złodziejów i płaczu! Daj zdrowia dzieciętom, wielkim i młodym! Jako było, jako jest, jako będzie!

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Inglizm

POSTY


Święte Daaryjskie Kręgolecie Czisłoboga jest wykorzystywane do określania terminów Nabożeństw, obchodów świąt i zachowania postów. Jednakże car Piotr I na całym terytorium imperium rosyjskiego wprowadził kalendarz juliański obowiązujący zwykłych ludzi jak i wiernych, wyznających Świętą Wierę Praprzodków. Tym czasem wyliczenie okresów oczyszczenia - POST-ów, przeprowadza się TYLKO według Daaryjskiego Kręgolecia Czisłoboga.

Samo słowo POST, jest skrótową prezentacją starego wyrażenia:

P - pełne,
O - oczyszczenie,
S - swoich,
T - ciał, stworzonych.

(П - полная, О - очищения, C - собственных, Т - телесъ, Ъ - сотворяша")

System postów pozwala naszemu organizmowi oczyścić się i przestawić z jednego typu pożywienia na inne.

Posty przestrzegane przez członków wspólnot i wyznawców Staroruskiej Inglistycznej Cerkwii Prawosławnych Starowierców-Inglingow.


ŚWIĘTY POST - dziewięć dni, od 22 dnia Ramhat do 31 dnia Ramhat (rozpoczęcie około 15 października*). W tym czasie niedopuszczalnie jest spożywanie: potraw - mięsnych, rybnych, tłustych białek (jajka, olej, mleko) i ostrych przypraw. W tym czasie spożywać należy: rankiem i wieczorem - warzywa, owoce, rośliny zbożowe i strączkowe, a w ciągu dnia - wodę, soki, herbaty ziołowe. Jest to związane z przygotowywaniem do przejścia na lekko zakonserwowane (przetworzone) jedzenie.

DADŹBOŻY POST - dwa tygodnie, od 1 po 18 Bejlet (rozpoczęcie około 13 grudnia). W tym czasie przygotowujemy siebie do przejścia od lekko konserwowanego pożywienia na w pełni konserwowane (solenie, wędzenie, suszenie, pieczenie, i.t.d.). W tym czasie niedopuszczalnie jest spożywać - mięso, tłustą rybę, jajka, biały chleb, tłusty nabiał i olej (olej roślinny - można używać). Z pieczywa - można spożywać ciemny i żytni chleb, szczególnie upieczonego z północnego zaczynu. Pozostałe produkty spożywa się tak, jak i w Święty POST. Dla poprawy przemiany materii, dniem zaleca się spożywać kiszoną kapustę albo kaszę gryczaną.

CZYSTY POST - dwa tygodnie, od 22 po 40 Gejlet (rozpoczęcie około 14 lutego). W tym czasie niedopuszczalnie spożywać potrawy - mięsne, tłuste, kwaśne (kwaszone, kiszone), jajka. Olej zwierzęcy i roślinny - zabroniony! Można spożywać - chudą rybę (oprócz smażonej), kasze, "szary" i żytni chleb, orzechy, soki, herbaty ziołowe i w małych ilościach - strączkowe. W drugi tydzień postu stopniowo jest wprowadzane świeże pożywienie roślinne (szczypiorek, rzodkiewka i.t.d.).

WIELKI POST - trzynaście dni, od 22 do 35 Dajlet (rozpoczęcie około 26 marca). W tym czasie niedopuszczalnie spożywać: tłuste mięsne pożywienie (oprócz mięsa kury i królika), tłustą rybę, olej (oprócz roślinnego), nabiał. Wszystko inne chude można spożywać.

JASNY POST - dwa tygodnie, od 33 Wejlet do 9 Hejlet (rozpoczęcie około 26 maja). W tym czasie można spożywać jedynie rankiem i wieczorem - tylko jeden roślinny posiłek (wegetariański), a w dzień Boga Kupały, który zbiega się z postem - można jeść mięso, lecz powinno ono zostać przygotowane na Żywym Ogniu (ognisko, zapalone od zdobytego Żywego Ognia).

Jednodniowy POST - w każdy trzeci i siódmy dzień dziewięciodniowego tygodnia, zgodnie z Przykazaniem Swaroga: "czcijcie trzy dni w tygodniu - trzeci, siódmy i dziewiąty...", w ten dzień zaleca się powstrzymanie od całkowitego przyjmowania pożywienia, wyjątek zestawiają soki, woda, kompoty bez owoców, herbaty ziołowe i kisiel (jeżeli jednodniowy POST wypada w święto, to w dzień ten nie pościmy, a przestrzegamy święta).

Post ten ma jeszcze 2 "uboczne" działania:
 1. wzmacnia siłę woli (utrzymanie się w utrzymaniu postu)
 2. organizm, gdy nie otrzyma pożywienia zaczyna "jeść sam siebie". W pierwszej kolejności "zjadane" są komórki chore i uszkodzone, w tym rakowe, później tkanka tłuszczowa, a na końcu mięśniowa. Tym samym post jednodniowy ma zbawienny wpływ na zachowanie w zdrowiu ciała fizycznego.

Zwolnienia z POST-u (dyspensa): dzieci do 12 lat, kobiety ciężarne i karmiące, starcy i starzejący po 60 roku życia, żołnierze pełniący służbę wartowniczą, a także ranni i chorzy, ponieważ im niezbędnym jest dobre odżywianie dla odzyskania siły życiowej i zdrowia.

*) Data rozpoczęcia postu według współczesnego kalendarza jest orientacyjna, gdyż w różnych latach kręgu lat (okres 16-letni) dzień rozpoczęcia przypada w innym dniu miesiąca.
Należy także pamiętać, iż sławiańska doba rozpoczyna się o godz. 18-tej, nie zaś o północy, a tym samym post rozpoczynamy o 18-tej jednego dnia, a kończymy o 18-tej ostatniego dnia postu.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Informacje forum

Statystyki:
 
Ilość wątków:
243
Ilość sond:
5
Ilość postów:
1919
Forum jest nieaktywne:
Użytkownicy:
 
Zarejestrowani:
210
Najnowszy:
uojohuripten
Zalogowani:
0
Goście:
44

Zalogowani: 
Nikt nie jest zalogowany.

Legenda Forum:

 wątek
 Nowy
 Zamknięty
 Przyklejony
 Aktywny
 Nowy/Aktywny
 Nowy/Zamknięty
 Nowy przyklejony
 Zamknięty/Aktywny
 Aktywny/Przyklejony
 Przyklejony / Zamknięty
 Przyklejony/Aktywny/Zamknięty