Chomik Furiatto

Medytacja - cudowne lekarstwo dla wybranych

Medytacja - cudowne lekarstwo dla wybranych

Różni naukowcy donoszą, iż medytacja ma dobroczynny wpływ na stan zdrowia. "Może wzmocnić układ odpornościowy, poprawić zdrowie psychiczne i zdolności umysłowe".

Jak się okazuje medytacja wpływa nie tylko na nasz stan emocjonalny, ale także na zdrowie ogólne. Może doprowadzić do poprawy działania układu immunologicznego, zmniejszyć ciśnienie krwi, a także polepszyć pamięć, koncentrację i uwagę - wykazano w badaniach opublikowanych ostatnio na łamach "Perspective on Psychological Science". Badacze twierdzą, że dobroczynny wpływ medytacji obejmuje takie obszary jak regulacja uwagi, świadomość ciała, regulacja emocji i poczucie tożsamości. "Zrozumienie związku między nimi, a leżącymi u ich podstaw mechanizmami w mózgu pozwoli lekarzom lepiej i efektywniej kierować procesem leczenia"

Trwające zaledwie 11 godzin szkolenie, w zakresie technik medytacyjnych, wywołuje pozytywne strukturalne zmiany w połączeniach mózgowych przez zwiększenie wydajności w przedniej obręczy kory. Ten obszar mózgu pomaga regulować swoje zachowanie, zgodnie z postawionymi celami - informuje EurekAlert.

Typ rezonansu magnetycznego, zwany obrazowaniem tensora dyfuzji, pozwolił naukowcom sprawdzić włókna łączące obszary mózgu przed i po medytacji. Najsilniejsze zmiany były dostrzegalne w połączeniach przedniej obręczy, obszaru mózgu związanego z możliwością regulowania emocji i zachowania. Zmiany te zostały zaobserwowane tylko u grupy, która praktykowała medytacje. U uczestników należących do grupy kontrolnej nie zaobserwowano podobnego zjawiska.

Zmiany w połączeniu rozpoczęły się po 6 godzinach treningu, a stały się wyraźnie widoczne po 11 godzinach. Możliwe, że zmiany te wynikają z reorganizacji obszarów substancji białej bądź ze wzrostu mieliny, która otacza połączenia, przyznają naukowcy.
--
Bezpośrednie fizjologiczne efekty medytacji to:

 1. Zmniejszone ciśnienie krwi
 2. Zmniejszone tętno
 3. Zmniejszony poziom metabolizmu
 4. Zmniejszenie częstotliwości fal mózgowych
 5. Zmniejszenie stężenia kwasu mlekowego we krwi (związane z redukcją lęku)
 6. Zwiększenie oporu elektrycznego skóry (związane z głębokim relaksem)
 7. W medytacjach zwróconych na zewnątrz zanikanie efektu habituacji, szczególnie słuchowej.

Wszystkie efekty oprócz ostatniego obserwowane są również podczas snu, jednak w czasie prawidłowej medytacji człowiek nie tylko zachowuje, lecz wręcz wzmacnia świadomość.

Długofalowe skutki regularnego uprawiania medytacji to:

   
 • Fizjologiczne:
  1. Trwałe różnice pomiędzy częstotliwościami fal mózgowych w przedniej i tylnej części mózgu
  2. Wyższy poziom serotoniny w mózgu.

     
 • Psychologiczne:
  1. Poczucie harmonii umysłu
  2. Większa akceptacja siebie i pewność siebie
  3. Zwiększona zdolność koncentracji
  4. Skłonność do przeżywania życia "tu i teraz" zamiast rozpamiętywania przeszłości i rozmyślania na temat przyszłości
  5. Poprawienie osobowości (obserwowane zmniejszenie wartości skal testu MMPI-2)
  6. Zmniejszona podatność na stres
  7. Zmniejszenie roli psychologicznych mechanizmów obronnych - mniej zakłamany obraz świata
  8. Podwyższony poziom energii życiowej
  9. Zwiększona obiektywność (zdolność do nieosądzania sytuacji ze swojego punktu widzenia)
  10. Łatwiejszy dostęp do emocji
  11. Poprawa zdolności do empatii
  12. Obniżenie poziomu lęku, także przed śmiercią
  13. Zmniejszenie zaburzeń psychosomatycznych
  14. Zwiększenie poczucia kontroli wewnętrznej
  15. Większa spontaniczność
  16. Obniżenie poziomu neurotyzmu
  17. Skrócenie czasu zasypiania przy bezsenności
  18. Podwyższenie poziomu inteligencji
  19. Wzrost sprawności sensomotorycznej
  20. Poprawa wydajności pracy
  21. Wzrost zdolności twórczych
  22. Wzrost tendencji do samoaktualizacji
  23. Wzrost kreatywności.


Tym czasem z bliżej niezrozumiałych powodów przez całkiem spore grono ludzi medytacja postrzegana jest jako zabobon na pograniczu magii, New Age, kontakt z demonami, etc. W ten sposób skazują nie tylko siebie na gorszą jakość życia lecz także wprowadzają w błąd innych, przez co dodatkowo paprają sobie związki karmiczne.

Czy jednak medytacja jest dla wszystkich?

Okazuje się, że nie.  Medytacja prowadzi do "lepszego wglądu w siebie", a tym samym problemy mogą pojawić się u psychotyków i ogólnie osób upośledzonych umysłowo, w tym schizofreników, cyklofreników, osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, etc  Także osoby, dla których kontakt z własną podświadomością i emocjami może być niebezpieczny powinny unikać praktyk medytacyjnych.

Jak twierdzą dr Margaret Singer i dr Janja Lalich w serwisie internetowym "SciTech", u takich osób mogą pojawić się groźne dla zdrowia skutki, do których należą : tiki twarzy, skurcze mięśni, halucynacje, bezsenność, utrata poczucia rzeczywistości czy nawet załamania nerwowe. Osoby poddane eksperymentowi (70 pacjentów) przed jego rozpoczęciem nie wykazywały wyżej wymienionych objawów. Medytacja je wyeksponowała.

Singer i Lalich podkreślają, że u większości ludzi nigdy nie wystąpią problemy związane z praktykami medytacyjnymi.
Niebezpieczne skutki mają swoje podłoże fizjologiczne. Dr Andrew Newberg z Uniwersytetu w Pensylwanii przeprowadził badanie polegające na skanowaniu mózgu osób od dłuższego czasu praktykujących medytację. Skaner wykrył zwiększony przepływ krwi do płata czołowego, odpowiedzialnego za koncentrację podczas medytacji. Natomiast przepływ krwi do płata ciemieniowego, odpowiadającego za orientację ciała w przestrzeni, zmniejszył się.

"Problem jest w tym, że ludzie uważają, iż medytacja jest dobra dla każdego i są zdziwieni, gdy dowiadują się, że może ona być powodem wielu groźnych dla zdrowia następstw. W większości przypadków medytacja nie jest niebezpieczna, ale to jest tak, jak z jazdą samochodem - ludzie nie sądzą, że to właśnie im przytrafi się wypadek"


Z kolei dr Michael Persinger, psycholog z Uniwersytetu Laurentian z Kanady udowodnił, że medytacja u pewnych ludzi może wywołać ataki przypominające epilepsję. Spośród 1081 przebadanych studentów praktykujących medytację 221 miało halucynacje i słyszało głosy.

Niestety, wiele osób uważa się za zdrowych psychicznie choć takimi nie są, zabierają się za medytację i wychodzi z tego katastrofa. Później biegają i po wszystkich odpustach rozgłaszają jaka ta medytacja jest zła i szkodliwa.

Dlatego też większość tzw "szkół tajemnych" stawia przed adeptem konieczność "inicjacji" by wyeliminować jednostki słabe i niedorozwinięte, które mogłyby jedynie zaszkodzić sobie oraz innym w późniejszym czasie. Ponadto kluczowym czynnikiem jest tzw "oczyszczenie" czyli bardzo rygorystyczne przestrzeganie pewnych praw moralnych i etycznych. Część z nich jest znana z tzw "Dekalogu".

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Medytacja - cudowne lekarstwo dla wybranych

Zaledwie kilka godzin medytacji może pozytywnie wpłynąć na mózg. Takie wyniki przyniosło nowe badanie, w którym naukowcy użyli technologii wizualizacji. Odkryli oni, że w istocie białej mózgu po seansie medytacji powstają pewne pozytywne zmiany.

W rezultacie badań naukowcy doszli do wniosku, że krótka medytacja może poprawić samokontrolę, nastrój, reakcje na stres i odpowiedź immunologiczną, może także pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów psychologicznych.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Medytacja - cudowne lekarstwo dla wybranych

Medytacja Światła.

Celem medytacji jest poznanie samego siebie. Osoby które nie akceptują tego faktu nie powinny po nią sięgać. Prezentowana medytacja nie jest związana z żadną religią, grupą czy organizacją.W formacie mp3 link do pliku

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Medytacja - cudowne lekarstwo dla wybranych

Efekt Maharishiego:

jeżeli 1% jakiejś społeczności (gminy, miasta lub kraju) stosuje technikę Transcendentalnej Medytacji lub grupa osób w liczbie odpowiadającej co najmniej pierwiastkowi kwadratowemu z 1% ludności danego rejonu wspólnie stosuje program TM-Sidhi, w społeczeństwie automatycznie zmniejszają się negatywne tendencje, a wzrastają pozytywne.

Spadają: przestępczość, konflikty zbrojne, liczba wypadków drogowych, liczba przyjęć do szpitali, bezrobocie

Wzrasta: rozwój gospodarczy, dochód na jednego mieszkańca, liczba zgłoszeń patentowych, indeksy giełdowe.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Medytacja - cudowne lekarstwo dla wybranych

Rzeczywiście. Od pewnego czasu medytuje i mogę powiedzieć, że jest to dla mnie bardzo skuteczne lekarstwo, które pomaga mi w codziennym życiu.

anniczka
Obserwator
ranks
useravatar
Offline
6 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Medytacja - cudowne lekarstwo dla wybranych

Jeśli mogę coś zalecić to samoobserwację. Bóg jest w nas, a medytacja to nic innego jak samopoznanie. To też jeden z powodów niszczenia i deprymowania medytacji przez różne religie. One chcą mieć wyłączność na kontakt z "bogiem"; na pośrednictwo.

W głębokiej medytacji poznajesz własną naturę; obcujesz z Bogiem; stajesz się jego cząstką; rozumiesz wszechświat i ludzi.
Czy w tej sytuacji jest miejsce dla "przewodników duchowych"?
Gdyby ludzie powszechnie, od dziecka medytowali to wszystkie religie bez wyjątku jako oszukańcze padłyby w ciągu jednego pokolenia.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Informacje forum

Statystyki:
 
Ilość wątków:
243
Ilość sond:
5
Ilość postów:
1919
Forum jest nieaktywne:
Użytkownicy:
 
Zarejestrowani:
210
Najnowszy:
uojohuripten
Zalogowani:
0
Goście:
66

Zalogowani: 
Nikt nie jest zalogowany.

Legenda Forum:

 wątek
 Nowy
 Zamknięty
 Przyklejony
 Aktywny
 Nowy/Aktywny
 Nowy/Zamknięty
 Nowy przyklejony
 Zamknięty/Aktywny
 Aktywny/Przyklejony
 Przyklejony / Zamknięty
 Przyklejony/Aktywny/Zamknięty