Chomik Furiatto

Inglizm

Re: Inglizm

Pozostało do przetłumaczenia sposób przygotowania kaplicy oraz hierarchia duchowa. Doszedłem jednakże do wniosku, żejest to mało istotne, a mi brak należytego nastawienia czyli chęci do tłumaczenia tego.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że Inglizm NIE JEST wiarą przodków, a hybrydą, mieszanką, zbieraniną różnych dawnych informacji jakie przetrwały do naszych czasów, a stworzoną prawdopodobnie przez Hiniewicza, dlatego nie należy traktować tego jak "prawdy objawionej", a jedynie jako materiał przydatny przy próbie odtworzenia zarówno wiary jak i Bogów naszych Przodków.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Inglizm

Staroruska Inglistyczna cierkiew Prawosławnych Starowierców-Inglingow, oznacza - Jedyną Najstarszą Wspólnotę Wielkiej Rasy i Rodu Niebieskiego obejmującą wszystkich Białych ludzi we wszystkich Krajach, opartą na osnowach Wiery Praprzodków. Wszyscy ludzie z białym kolorem skóry, żyjący w rozlicznych Ziemiach, są Jedynym Niebiańskim Rodem, potomkami Rodu Niebieskiego i Rasy Wielkiej, od których bierze swój początek cała Biała ludzkość Midgard-Ziemi (planety Ziemia).

Niestety, przeczą temu badania, choćby genetyczne. Dodatkowo z ich materiałów jasno wynika, iż precedens powstał dawno temu, gdy - wdług materiałów Inglingów Wielcy PraPrzodkowie podarowli Wedy hinduskim Naggom i Drawidom. Ponadto zawierali też małżeństwa mieszane.

Tym samym jest to li tylko głoszenie rasizmu nie mające nic wspólnego z tradycją, na którą się powołują. Z Wed wynika, iż Ariowie nie mieli takich zachamowań oraz ograniczeń.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Inglizm

Zamykam temat, gdyż Inglizm, a co za tym idzie Wedy Sławiano-Aryjskie to jedno wielkie oszustwo i mistyfikacja spreparowana przez Hiniewicza, który wcześniej próbował swych sił w innych dziedzinach, takich jak gnoza czy kabała. W 1991 roku założył nawet Centrum Studiów i Badań Parapsychicznych "Dżiwa", oraz dawał wykłady. Poniżej zdjęcie jednego z plakatów z tego okresu, na którym przedstawia się jako "mesjasz i odnowiciel".
http://lurkmore.so/images/1/18/Akhin.jpg

W 1992 po powrocie z podróży do USA rejestruje nową wspólnotę religijną, która nosi miano "Inglizm", zaś rok później w starej bibliotece odnajduje ukryte w ścianie dawne manuskrypty. Ogłasza, że biblioteka była Kąciną Boga Pioruna i stanowiła pustelnię. Zakłada 2 szkoły duchowe oraz prowadzi wykłady. Ludzi opanowuje boom nowej ideologii, którzy, podobnie jak ja, co przyznaję ze smutkiem dali się złapać na hasełko "prastarej wiedzy przodków".

Z kompilacji posiadanych materiałów oraz wcześniej uzyskanej wiedzy tworzy wspierany przez znawcę słowiańszczyzny Władimira Nikołajewicza Janwarskiego ideologię Inglizmu oraz kilka "ksiąg", które wydaje pod wspólnym tytułem "Wedy Słowiano-Aryjskie". Sam pomysł, że Wedy spisane zostały na złotych tablicach prastarym językiem zaczerpnął z historii "Księgi Mormona".

Janwarski w 2000 roku nie zgadzając się z matactwami Hiniewicza przeinaczającego wiedzę i wiarę przodków odchodzi.

Gdyby Hiniewicz napisał prawdę, że Inglizm to próba możliwie wiernego odtworzenia prastarej wiedzy i wiary na podstawie takich, a takich materiałów; gdyby nie tworzył mitów, bajek, nie kłamał i postępował prawie wszystko wyglądałoby inaczej. Wszak wiedza o naszych praprzodkach została zniszczona, wymazana, zawiera wiele białych plam i dziś wielu ludzi podejmuje się takich prób (choćby p. Białczyński) wtedy wszystko wyglądałoby inaczej. Ludzie mieliby świadomość, że to tylko "jeden z wariantów", nie zaś "prawda objawiona". A tak... rodzimowiercy rosyjscy wyszydzają go nazywając "pseudojazecznikiem".

Jednakże Hiniewicz, obecnie wspierany przez Trehlebova, któremu nadał tytuł Wiedamana i nazwanie Wiedagor głosi kłamstwa. Kłamie nawet w kwestii daty swego urodzenia. Oficjalnie mówi, że urodził się w 1951 roku, jednakże dokumenty urzędowe twierdzą, że jego data urodzenia to 1961 rok.

Pomimo wielu kłamstw i udowodnionych oszustw oraz przeinaczeń Inglizm cieszy się nie tylko w Rosji, ale także w innych krajach tzw "demoludów" ogromnym zainteresowaniem. Rosyjski Internet praktycznie zdominowany jest przez różne warianty "Inglizmu" i ciężko w nim znaleźć naprawdę wartościowe opracowania odwołujące się do zachowanych materiałów źródłowych.

Nie mniej mimo całego fałszu i zakłamania należą się Hiniewiczowi, Trehlebowowi i innym propagatorom tej ideologii wyrazy uznania. Pomimo, że obraz wiary przodków i dziejów naszych został przez nich mocno zafałszowany; zdeformowany, to wybitnie przyczynili się do wzrostu zainteresowania Słowiańszczyzną. Również większość wartości etyczno-moralnych jest na wysokim poziomie i zgodne z zapisami zawartymi w dawnych kronikach, a mówiących o zachowaniu i postępowaniu naszych praprzodków. Tym samym nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Za ten przyczynek do wzrostu zainteresowania Słowiańszczyzną, za propagowanie etyki słowiańskiej - Chwała im!

Jednocześnie przepraszam wszystkich, którzy z powodu tłumaczeń jakie zawarłem na tym forum zostali wprowadzeni w błąd. Nie było to zamierzone z mej strony. Poświęcałem swój czas na tłumaczenia, gdyż... też dałem się nabarać na "prastarą wiedzę praprzodków naszych", zwłaszcza, że była tak przedstawiona, iż wyglądała na "prawdopodobną". Czegóż oczekiwać, skoro materiały Inglingów opierają się na dawnych źródłach oraz wiedzy ezoterycznej, którą posiadał Hiniewicz.

Ten wątek pozostanie jako informacyjny. Jednocześnie wszelkie dyskusje na temat Inglizmu proszę prowadzić w temacie o Wedach
http://ag.108.pl/index.php/forum/3-foru … o-aryjskie

Osoby zainteresowane Wiarą Przodków odsyłam do strony http://rodzimawiara.org.pl/
Jak na razie to chyba najlepiej i najrzetelniej prowadzona strona dotycząca rodzimej wiary.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Informacje forum

Statystyki:
 
Ilość wątków:
243
Ilość sond:
5
Ilość postów:
1919
Forum jest nieaktywne:
Użytkownicy:
 
Zarejestrowani:
210
Najnowszy:
uojohuripten
Zalogowani:
0
Goście:
59

Zalogowani: 
Nikt nie jest zalogowany.

Legenda Forum:

 wątek
 Nowy
 Zamknięty
 Przyklejony
 Aktywny
 Nowy/Aktywny
 Nowy/Zamknięty
 Nowy przyklejony
 Zamknięty/Aktywny
 Aktywny/Przyklejony
 Przyklejony / Zamknięty
 Przyklejony/Aktywny/Zamknięty