Apokalipsa - rozpoczęcie z 23 na 24 września 2017

Drukuj

kometaJuż nie pamiętam ile dat "końców świata" przeżyłem. Najbardziej nagłośniony był ten zapowiadany na 21.12.2012, a opisany w książce Geryla "Proroctwo Oriona na 2012".  Tymczasem całkiem przemilcza się termin "początku końca" zawarty w 12 rozdziale Apokalipsy!

Pośród setek wróżb i fałszywych proroctw od blisko 2 tys lat odpowiedź cały czas mieliśmy przed oczami i choć często przy najróżniejszych okazjach nawiązuje się do Apokalipsy to moment rozpoczęcia i przebieg opisanych tam wydarzeń pomijany jest milczeniem.

Czy celowo ukrywa się przed społeczeństwem prawdziwe znaczenie zapisów Apokalipsy św. Jana? Tego nie wiem. Wiem natomiast, że zwierzchnictwo różnych kościołów, w tym KRK wie i rozumie wydarzenia jakie zamierzam opisać, a mimo to milczy. Jako dowód tezy, którą stawiam na końcu dołączyłem film z serwisu YouTube, w którym Igor Witkowski udziela wywiadu TagenTV.

Wróćmy do Apokalipsy. Już pierwszy werset 12 rozdziału precyzyjnie, z dokładnością do kilku godzin podaje termin, gdy wszystko ma się zacząć:

"Potem wielki znak się ukazał na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu."

Kluczem do zrozumienia powyższego zapisu jest określenie użytej symboliki. Paradoksalnie autor sam słowami "znak się ukazał na niebie" podaje do czego się odnosi, a jest to opis zjawisk na nieboskłonie; układ astronomiczny, który, gdy to zbadamy występuje raz na około 6 tys. lat. Poniżej to samo opisane współczesnym językiem:

Potem wielki znak się ukazał na nieboskłonie (firmamencie): Słońce w znaku Panny z Księżycem poniżej i 12 ciałami niebieskimi powyżej tego znaku.

Czy teraz jest wszystko jasne i zrozumiałe? Można zapytać, dlaczego autor odwołuje się do układu gwiezdnego? To bardzo proste. Już od starożytnego Sumeru posługiwano się gwiazdami podczas wędrówek i żeglugi, określano czas i pory roku. Kalendarze jakimi dziś się posługujemy są umowne, natomiast układy gwiezdne są uniwersalne.

Kolejny krok to określenie dokładnej daty, gdy dojdzie do takiego układu gwiezdno-planetarnego. Okazuje się, że wystąpi z 23 na 24 września 2017 roku, co pokazuje poniższy obrazek (należy kliknąć by powiększyć)

układ z apokalipsy

Równie intersujący jest opis innego "wielkiego znaku", choć tutaj trudno określić czy wydarzenie będzie miało miejsce jeszcze w 2017 roku czy też w latach kolejnych. Jeśli w latach kolejnych, to kometa będzie widoczna po 25 marca, na co wskazują słowa: "niewiasta jest brzemienna". Poniżej interesujące wersety:

I inny znak się ukazał na niebie:
Oto wielki Smok barwy ognia,
mający siedem głów i dziesięć rogów
- a na głowach jego siedem diademów.
 I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba:
i rzucił je na ziemię.
I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą,
ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię.

Z powyższego wnoszę, iż po 25 marca bliżej nieokreślonego roku w pobliżu gwiazdozbioru Panny pojawi się duża kometa koloru czerwonego, która swym ogonem "zasłoni" sporą część nieboskłonu. Ziemia w swej wędrówce "przeleci" przez pył kometarny, co zaowocuje spektakuklarnym pokazem roju meteorytów. Dalszy opis już nie jest taki optymistyczny:

I porodziła Syna - Mężczyznę,
który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną.
I zostało porwane jej Dziecię do Boga
i do Jego tronu.

(prawdopodobnie chodzi o jakieś ciało niebieskie, które przeleci z gwiazdozbioru Panny w kierunku Słońca)

I nastąpiła walka na niebie:
Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.
I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,
ale nie przemógł,
i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.
I został strącony wielki Smok,
Wąż starodawny,
który się zwie diabeł i szatan,
zwodzący całą zamieszkałą ziemię,
został strącony na ziemię,
a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

Czy w powyższych wersetach opisana jest walka UFO? Wątpię. Uważam, że dojdzie do jakiegoś kataklizmu kosmicznego; zderzenia wspomnianej komety z innym ciałem astronomicznym, a ich szczątki spadną na powierzchnię Ziemi wywołując różnego rodzaju kataklizmy. Czy jest to pewne? Też nie wiem. Przedstawiłem wyłącznie własne rozumienie wersetów, które nie musi być poprawne. W każdym razie póki nie pojawi się kometa, która spełniałaby warunki zawarte w apokaliptycznym opisie - nie ma czym się przejmować.

Cytaty z Apokalipsy pochodzą z Biblii Tysiąclecia on-line