Skradziony symbol wiedzy i życia

Drukuj

swargaWspółczesne społeczeństwo utożsamia symbol swastyki z II Wojną Światową, nazizmem, III Rzeszą, obozami koncentracyjnymi, itp, a tymczasem w wielu krajach świata, w wielu religiach symbol swastyki nadal zawiera w sobie całkowicie inny, życiodajny sens. To jeden z najstarszych symboli, w którym jest zamknięta starożytna wiedza. Symbol ten na przestrzeni wielu tysiącleci nie reprezentował III Rzeszy, lecz był rodowym symbolem Rodu słowiańskiego, powszechnie znany w buddyzmie jako krzyż buddyjski.

Swastyka jest także mocno wpisana w dzieje Polski, tak samo jak nierozerwalnie łączy się z historią Europy. Na naszych ziemiach nosiła miano swarzyca, świaszczyca lub kołowrót. Oprócz Słońca swastyka symbolizowała również ogień, ciepło, witalność i rozrodczość. Dla Słowian swastyka jest symbolem Swaroga lub też jego syna Swarożyca, zależnie od interpretacji, w niektórych plemionach Swarożyc i Swaróg byli jednym bogiem, natomiast. Jak wiadomo są to bóstwa solarne.

W okresie międzywojennym symbole swastyczne były często umieszczane w postaci stylizowanej na różnych emblematach, logo czy też symbolach polskich jednostek wojskowych, fundacji czy też organizacji.

sanok - swastyka

Czy zatem symbol wiedzy podstępnie skradziony narodom słowiańskim przez nazistów można nazwać ich własnością?  Toż to trywialne złodziejstwo. Zamach dokonany na naszej, słowiańskiej tradycji i spuściźnie naszych przodków!  Co zatem powinno się myśleć o ludziach, którzy skradzioną przez złodziei (nazistów) najwyższą wartość narodu słowiańskiego - Swastykę, nie tylko, że nie zwrócili jej prawomocnemu właścicielowi, to także stworzyli negatywną świadomość, którą nagłaśniają i propagują; organizują prześladowania i opluwanie tego naprawdę świętego dla Słowian symbolu Jedynej Wiedzy?

Czy takich ludzi można określić mianem światłych, rozważnych, mądrych, prawych, uczciwych? Czy też... ich zachowanie i postępowanie wybitnie świadczy o braku jakiejkolwiek wiedzy i intelektualnym zacofaniu, zaślepieniu i tępocie lub też - jeśli posiadają tą wiedzę, to celowym i z pełną premedytacją niszczeniu naszych słowiańskich korzeni poprzez budowanie negatywnej świadomości wokół spuścizny naszych praojców.

Nadszedł więc czas by krzyż ten zwrócić jego prawowitym właścicielom - Rodowi słowiańskiemu. Kończy się Noc Swaroga, co sprawia, że co raz więcej ludzi budzi się z letargu, z uśpienia; jest żądna wiedzy przodków oraz swej rodowej tradycji. Mrok opuszcza ich serca i umysły. Tym samym więc nadszedł najwyższy czas by upomnieć się o swoje, odbudować dawną tradycję, wiedzę oraz symbolikę, którą powszechnie posługiwali się nasi pradziadowie. Nadszedł czas by pokazać sługom Ciemnych Mocy - okupantom i niszczycielom Polskości oraz słowiańskiej tradycji  - środkowy palec w międzynarodowym geście... by ich opluć i zlekceważyć okazując pełną pogardę.

Mam nadzieję, że słowiańska tradycja oraz symbolika swastyczna znów się odrodzi, lecz już nie jako złowieszczy symbol zła, powiązany z nazizmem i III Rzeszą, a jako życiodajny symbol Dobra i Życia opisujący najgłębsze poziomy świata i rzeczywistości.

Co symbolizuje swastyka? Symbol swastyczny przedstawia obracający się krzyż z zagiętymi końcami, skierowanymi w kierunku ruchu wskazówek zegara lub przeciwnym. Przy czym w starożytności każdy swastyczny symbol miał swoją własną nazwę i przeznaczanie. Wszyscy wiedzą, a przynajmniej powinni wiedzieć, iż żyjemy w obracającym się (wirującym) mikro, makro i megaświecie. Wiruje zarówno świat fizyczny jak i duchowy. Obraca się (zmienia) społeczność i społeczeństwo je tworzące. Obracają się  świadomość, podświadomość, sposób myślenia (ulegają zmianie). I ten obrót odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi przez wirujący życiodajny krzyż.

Jednakże, czy wszyscy ludzie znają prawa obracającego się krzyża zachowanego  w najstarszym słowiańskim symbolu - swastyce? Czy ludzie rozumieją, że prawa swastyki zawierają w sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość obracających się Obiektów i Podmiotów niezależnie od ich natury? Czy wszyscy naukowcy ze "zdrowym rozsądkiem" zdają sobie sprawę, iż ewolucja w linii prostej "wciąż wyżej i wyżej" w obracającym się świecie jest czystym absurdem? Tymczasem właśnie ta doktryna w dzisiejszej nauce jest dominującą, choć nierzadko rozcieńczoną wymysłami o ewolucji po "spirali filozoficznej". A przecież jest nawet popularne powiedzenie, iż "historia kołem się toczy..."

Więcej na temat symbolu swastyki można przeczytać na stronach Wikipedii lub Legenda Swastyki