Prawdziwa twarz Islamu

Drukuj

Islam DominationNiżej zamieszczony tekst jest przedrukiem z tego demotywatora i stanowi zbiór łatwych do zweryfikowania faktów na temat Islamu. Faktów ukazujących "prawdziwe oblicze Islamu" i wyjaśniających to, co dzieje się we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, itd., a skrzętnie skrywanych przez media "głównego nurtu" oraz polityków, którzy nie tylko ukrywają, ale bezczelnie kłamią wybielając Muzułmanów. Faktów które powinny być znane KAŻDEMU Polakowi i Europejczykowi. Czy politycy są aż tak nieświadomi, że nie widzą tego, co oczywiste? 

Obserwując trendy panujące w całej UE jest to zarządzenie odgórne, a tym samym jasnym jest, że politycy są ubezwłasnowolnieni; to ślepe i bezmyślne marionetki posłusznie wykonujące "zalecenia władców", nie liczące się z tym, że reprezentując interesy "grup wpływu" wielokrotnie działają na szkodę obywateli oraz państwa, w którym sprawują władzę. A czy takie działania nie są określane mianem "zdrady stanu"?  Hmm...

Można postawić także inne pytanie: "Cui Bono?". Komu i dlaczego zależy na islamizacji Europy i kim jest ta grupa, która trzyma polityków za jądra tak mocno, że ci boją się oddychać bez ich zgody? Odpowiedź "muzułmanom" nie jest poprawna. Proponuję zapoznać się z poniższym tekstem oraz samemu poszukać odpowiedzi na pytanie "Cui Bono?"...


,,Po ostatnich zdarzeniach tj. morderstwa w Anglii, Francji czy Turcji postanowiłem rozpowszechnić opinii społecznej temat Islamu. Pragnę Wam przedstawić prawdę i tylko prawdę, bez żadnej propagandy medialnej. Mówię jak jest! A jest źle i będzie tylko gorzej. Z racji, iż społeczeństwo nie lubi przyswajać większego zakresu wiedzy, postaram się to opisać w bardzo dużym skrócie:

Czym jest islam?

Albo MY albo oni!!!

Krucjata? – pewnie komuchy się na to powołają…


Wyprawy krzyżowe były prowadzone w obronie swoich terenów – zabijanie wrogów, którzy zajęli Nasze ziemi i którzy Nas mordowali nie może być złem nieusprawiedliwionym. Żołnierz który broni swej Ojczyzny przed najeźdźcą nie może ponosić za to kary!

Dowody?>
Proszę:

627r
Koran
9:5
„zabijajcie niewiernych gdziekolwiek ich znajdziecie”

98:6
„Zaprawdę ci, spośród ludzi Księgi (Żydzi i Chrześcijanie) którzy nie uwierzą w Islam i bałwochwalcy (wyznający inne wiary) będą w ogniu piekielnym przebywać na wieki. Oni są najgorsi ze stworzeń!”

Tom 4, Księga 52, Hadis nr 53
„Każda próba walki dla sprawy Allaha jest lepsza niż cały ten świat i wszystko co w nim jest”

9:29
„Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w allaha i w dzień ostatni, którzy nie zakazują tego co zakazał allah i jego posłaniec i walczcie przeciw ludziom Księgi (Żydzi i Chrześcijanie) którzy nie poddają się Religi prawdy – dopóki nie zapłacą daniny i nie zgodzą się wam ulec i nie będą waszymi poddanymi”

Wersy miecza
9:5
Kiedy miną święte miesiące, zabijajcie niewiernych gdziekolwiek ich znajdziecie; chwytajcie ich i oblegajcie przygotowując na nich wszelkie zasadzki.”

5:33
„Zapłatą dla tych, którzy zwalczają allaha i jego posłańca i chcą szerzyć zepsucie na ziemi będzie to, iż będą zabici lub ukrzyżowani, albo też obetnie im się ręce i nogi naprzemianlegle”

Tom 8, Księga 82, Hadis nr 795
„Prorok (mahomet) obciął dłonie i stopy mężczyznom z plemienia Uraina i nie przeżegał ich krwawiących kończyn, aż nie umarli.”

9:111
„Zaprawdę Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki w zamian za co otrzymają Raj. Oni walczą w sprawie Allaha, więc zabijają i są zabijani.”

Tom 4, Księga 53, Hadis nr 386
„Nasz Prorok, wysłannik naszego Pana rozkazał nam, abyśmy walczyli z wami, dopóki nie zaczniecie wyznawać allaha.”
„Nasz prorok przekazał nam słowa naszego Pana: ktokolwiek z nas zginie jako męczennik pójdzie do Raju i będzie wiódł życie w luksusie, jakiego nigdy nie widział, a ci z nas co zostaną żywi będą nad wami panować.”

8:67
„Nie jest odpowiednim dla Proroka aby brał jeńców i uwalniał ich za okup, dopóki nie dokona wielkiej rzezi wśród swych wrogów na świecie”

47:4
„Kiedy więc spotkacie w walce w sprawie allaha niewiernych tnijcie ich karki, aż zabijecie i ranicie wielu. Wtedy mocno zaciśnijcie na nich pęta, weźcie ich w niewolę.”
„allah pozwoli Wam walczyć bo chciał doświadczyć jednych przez drugich, a do co tych którzy zostaną zabici na drodze Boga to ich uczynki nie będą daremne.

5:51
„O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie Żydów i Chrześcijan za auliya (przyjaciół, opiekunów, pomocników itp.) Oni są przyjaciółmi jedni dla drugich, a ten z was kto bierze ich za przyjaciół sam jest jednym z nich.

Tom 4, Księga 52, Hadis nr 196
„Apostoł allah rzekł: Otrzymałem rozkaz by walczyć z ludźmi dotąd, aż powiedzą: nikt nie może być czczony oprócz allaha”

Pamiętajcie, że największy strateg w historii jakim był Józef Piłsudski już 6lat przed wojną czyli w 1933r wiedział, że dojdzie do ataku zbrojnego niemiec na Polskę i już wtedy chciał uderzyć w hitlera, ale niestety nie posłuchano go, a sam Marszałek wkrótce umiera, jak się dalsze losy potoczyły – wszyscy wiemy, ale jedno jest pewne: Nasz atak i tak byłby obroną, obroną przed nieuniknionym, wyprzedzeniem ciosu niemiec. – jak mawiał. Stwórzmy nową wizję obrony koniecznej i zróbmy porządek ze złem muzułmańskim."

Pozdrawiam
A.M.