Watykan a Wielki Babilon

Drukuj

nierzadnicaNie jest tajemnicą, iż od dłuższego czasu Kościół Rzymsko-Katolicki znajduje się "pod obstrzałem". Oszukany, atakowany, zniesławiany i niszczony na różne sposoby. Wierni zaś odwracają się od niego. Jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy podaje się, iż  KRK stoi w opozycji do planów wprowadzenia Nowego Porządku Świata, a tym samym, aby globaliści mogli przystąpić do realizacji swych niecnych zamierzeń, wcześniej zmuszeni są do eliminacji przeszkody stojącej im na drodze.

Główną winą za działania antykatolickie obarcza się tajne organizacje masonów czy też illuminatów. Czy jednak możliwym jest, iż apokaliptyczna nierządnica to katolicyzm, a wspomniane organizacje są jedynie ślepymi narzędziami w rękach Boga nieświadomie wypełniającymi Jego zamysły? Ustalenie tego powinno być dla każdego z nas priorytetowe, gdyż jeśli istotnie św. Jan w swej Apokalipsie mianem Stolicy i Wielkiego Babilonu określa Watykan, to opowiadając się po stronie religii rzymsko-katolickiej, stajemy w opozycji do Boga; sprzeciwiamy się jego woli, która zawarta jest w poniższych słowach:  "Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli". Przekaz jest jasny i zrozumiały - każdy, kto uważa Boga za swego Ojca, powinien natychmiast odrzucić fałszywą religię i jej kłamliwe doktryny.

Apokalipsa podaje tak dokładny i jednoznaczny opis Nierządnicy, iż nie może być mowy o pomyłce. Poniżej cechy szczególne:

Kardynałowie w szkarłacie[4] A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.
[6] I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją bardzo się zdumiałem.
[9] Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta.
[18] A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi".

Która światowa organizacja po za Kościołem Rzymsko-Katolickim dopuściła się równie wielu zbrodni i masakr, ma ponadnarodową władzę, jej stolica znajduje się na 7 wzgórzach, a głowy tej organizacji odziane są w purpurę i szkarłat, złoto, drogie kamienie i perły?

Mapa RzymuMimo szczerych chęci nie zdołałem znaleźć takiej organizacji. Zwłaszcza takiej, która byłaby "pijana krwią świętych oraz świadków Jezusa". Która miała by więcej zbrodni, kłamstw intryg, oszustw i knowań. Bóg wydał wyrok, kimże jesteśmy, by mu się sprzeciwiać. Poniżej fragment z rozdziału 18 Apokalipsy. Wynika z niego, iż Nierządnica zostanie zniszczona w jednym dniu przez jakiś kataklizm lub wybuch:

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: "Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie: w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie! Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku! Ponieważ mówi w swym sercu: "Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby", dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.