Mądrość Boga Pieruna

Drukuj

Wedy Słowiańskie - fragmenty

PierunPonad 40 tysięcy lat temu przybył po raz trzeci z Ziemi Uraj (znajdującej się w gwiazdozbiorze Orła według Swarożego kręgu) na Ziemię Midgard sam Bóg Pierun. Bóg pokrewny wszystkim wojownikom i wielu Rodom wielkiej Rasy. Bóg gromowładny kierujący błyskawicami - syn Boga Swaroga i Łady Bogurodzicy. Po pierwszych trzech bitwach między światłem i ciemnością, które wygrały siły światła Bóg Pierun przylatywał na Ziemię Midgard aby opowiadać ludziom o tym, co było dawniej i o zdarzeniach czekających Ziemię w przyszłości po nastaniu czasu mroku.

Czasy mroku to okres w życiu ludzi gdy przestają oni czcić Bogów i żyć według praw Niebios, a zaczynają żyć według praw jakie narzucają im przedstawiciele świata Piekielnego. Uczą oni ludzi by sami stwarzali zasady i żyli według nich, a tym samym czynią ich życie nieznośnym i ostatecznie wiodą do samounicestwienia.

Istnieją przekazy,że Bóg Pierun jeszcze kilka razy odwiedzał Ziemię Midgard aby przekazywać tajemną mądrość Nauczycielom i Starszym Rodów Świata Rasy. Doradzał jak przygotować się na ciemne , ciężkie czasy gdy ramię naszej swastycznej galaktyki będzie przechodzić przez przestrzenie będące we władzy sił z ciemnych światów Piekła. W taki czas Bogowie światła przestają odwiedzać swoje narody gdyż nie przenikają oni w cudze przestrzenie będące pod władzą sił ciemności.

Wraz z wyjściem naszej galaktyki z rejonów Mroku Świetlani Bogowie znów będą odwiedzać Rody wielkiej Rasy. Lata jasności zaczynają się w roku 7521 od czasu ustanowienia Wielkiego Pokoju w Gwiezdnej Świątyni lub 2012 licząc od narodzin Chrystusa.

Ziemię Midgard zamieszkują ludzie z różnym kolorem skóry i na ściśle określonych terytoriach. Ta ziemska ludzkość ma swoich przodków, którzy przybyli tutaj z rozmaitych części kosmosu - gwiezdnych systemów, konkretnie:

Wrogiem ludzi na Ziemi Midgard są przedstawiciele świata Piekieł potajemnie przenikający na Ziemię Midgard dlatego terytorium ich zamieszkania nie jest określone. Przedstawiciele światów ciemności przybyli na Ziemię Midgard jako ostatni z galaktycznego wschodu z Ziemi "Edem" i "Nod".

Bóg Pierun nazywa ich cudzoziemcami:" Maja oni szarą skórę i oczy koloru mroku oraz początkowo byli dwupłciowi; mogli być kobietą i mężczyzną (hermafrodyci, u których w zależności od faz księżyca zmieniała się orientacja seksualna). Posiadali połączony system genetyczny. Początkowo krzyżowali się z ludźmi o skórze koloru mroku. Brali sobie kobiety i rodziły się już istoty jednopłciowe. Jest to jedyny naród u którego dziedzictwo przekazywane jest po linii żeńskiej. Cudzoziemcy podporządkowują się Koszczejom- książętom mroku, którzy wykorzystują ich w swoich celach . Niosą oni inny genotyp i inną strukturę.
Mieszając się z innymi ludźmi przyjmują oni zewnętrzną budowę danego narodu lecz psychostruktura pozostaje hermafrodytyczna bez ducha Bożego i sumienia.

Tworzą wszelkie możliwe kłamliwe kulty religijne i specjalnie starają się zniszczyć lub oczernić kult Boga Pieruna. Łakomi są na wszystko, co cudze i nie należące do nich. Wszystkie ich myśli są wyłącznie o władzy. Celem cudzoziemców jest naruszyć harmonię istniejącą w świecie Jasności i unicestwić potomków Niebiańskiego Rodu oraz wielkiej Rasy ponieważ tylko oni mogą stawić konkretny opór Piekielnym siłom.

Chcą oni zgubić duszę ludzi aby nie trafili oni do Niebiańskiego "Asgard " i stali się wiecznymi tułaczami w bezkresnej ciemności.  Za pomocą kłamstwa i wielkich pochlebstw zyskują zaufanie mieszkańców a gdy je uzyskają zaczynają się uczyć ich pradawnego dziedzictwa. Gdy poznają wszystko, co się tylko da z dawnej wiedzy - zaczynają tłumaczyć ją na swoją korzyść.

Objawiają samych siebie bożymi posłańcami i bożym ludem wybranym, lecz światu przynoszą tylko konflikty i wojny. Używając chytrości i przewrotnych działań odwodzą młodzież od mądrości i przyuczają ich do życia w bezczynności i hulankach oraz w pogardzie dla ojcowskich tradycji. Młodzi nie uczą się o czci i prawdzie niebiańskiej, gdyż w sercach ich brak sumienia.

Kłamstwem i nienależnymi pochwałami zagarną oni wiele krajów Ziemi Midgard, lecz zostaną zwyciężeni i zesłani do kraju gór zbudowanych rekami (Egipt) gdzie zamieszkiwać będą ludzie o skórze koloru mroku i potomkowie Niebiańskiego Rodu. Ludzie zaczną uczyć ich pracy aby mogli oni sami wykarmić swoje dzieci...

Lecz niechęć do pracy zjednoczy cudzoziemców i opuszczą oni kraj gór ręką stworzonych i rozsieją się po wszystkich krajach Ziemi Midgard . Miliony istnień pochłoną bezmyślne wojny za sprawą i dla korzyści cudzoziemców , gdyż im więcej będzie wojen i śmierci , tym większe bogactwa posiądą posłańcy świata mroku. Ciemne siły dla osiągnięcia swoich celów zastosują także ogniowe grzyby , które śmierć przyniosą rosnąc na Ziemi Midgard.