Osnowy magii Wołchwów i Żerców

Drukuj

Magia wołchwaPodstawy magii Żerców i Wołchwów są niesamowicie zbieżne z zasadami hermetyzmu oraz gnozy. Zgodnie z legendami Hermesowi Trismegistosowi przypisuje się autorstwo 36529 ksiąg, zawierających całą wiedzę i mądrość starożytnego świata, przede wszystkim zaś Tabula Smaragdina oraz traktatów Corpus Hermeticum, stanowiących inspirację dla alchemii, mających wpływ na filozofię różokrzyżowców oraz innych tradycji ezoterycznych, gnostyckich i kabalistycznych. Czy możliwym jest, że Hermes inspirację czerpał z wiedzy i tradycji ludów aryjskich? A może to Wołchwowie czerpali z wiedzy Hermesa?

Odpowiedzi na to pytanie każdy powinien poszukać na własną rękę. Poniżej zamieszczam fragment podstaw magii Wołchwów, a na końcu tekstu 3 pierwsze, odpowiadające tym naukom punkty Kybalionu. Ograniczam się do 3 pierwszych punktów ze względu na obszerność materiału. Nie mniej poniższy tekst pozwala w pełni pojąć stopień zaawansowania i zrozumienia przez Wołchwów oraz Żerców zasad, które dziś nazywamy «hermetycznymi»

Należy zrozumieć, że wszystko co nas otacza jest myślą, a wszechświat przejawia się jako obraz myślowy. Tylko zrozumiawszy sens tej prawdy można osiągnąć zrozumienie powodu stworzenia człowieka. Okazuje się on być narzędziem, którym posługuje się «Absolut» (Bóg) do materializacji Wszechświata we własnych myślach. Stąd wynika, że człowiek jest bogiem własnego wszechświata. Że człowiek (jego wyobraźnia) jest niczym organ rodny (płciowy) Boga.

Otrzymując ciało, wielu ludzi zapomina o tym, że to oni swymi myślami tworzą rzeczywistość. Dzieci człowiecze cierpią z powodu skutków swych nieuświadomionych myśli. W ten sposób u indywidualnej osoby rozwija się świadomość ofiary, tak, jakby wszystko, co ją spotyka działo się wbrew jej woli. Odnosi wrażenie jak gdyby to nie świat rodzi się i rośnie w osobie, a to ona rodzi się i wyrasta w świecie.

Wszechświat posługuje się analogiami, wszystko jest do siebie podobne (fraktalne?). Podobieństwa istnieją między różnymi wibracyjnymi poziomami i klasyfikacjami porządku Wszechświata. Większa część życia biegnie od materii ku duchowi i istnieje w środowisku nieskończonych wibracji. Duchowe światy (wysokowibracyjne) podlegają tym samym prawom, które obowiązują w odniesieniu do gęstych światów (niskowibracyjnych).

Między wszystkimi kosmicznymi zjawiskami istnieje podobieństwo. Studiowanie tej analogii pomaga wołchwowi odgadywać tajemnice nieznanego, powołując się na to, co mu znane. Człowiek — to mikrokosmos, zawierający analogiczną kopię Wszechświata. Za pomocą talizmanu Żerca określa magiczny związek z potrzebnymi siłami kosmicznymi. Kosmos oddziałuje na człowieka, lecz także człowiek ma wpływ na kosmos, gdyż wszystko i wszyscy są ze sobą powiązani.

Doświadczając nienawiści do kogoś człowiek niszczy sam siebie. Nosi to miano «magii sympatycznej» — umiejętność nawiązania relacji między człowiekiem, a np: woskową, drewnianą czy też szmacianą figurą wyobrażającą przedmiot ataku — oparta jest na zasadzie zgodności (podobne przyciąga podobne). Dzięki temu uzyskany za pośrednictwem wykonanej lalki wpływ zostanie skierowany na człowieka, którego ona reprezentuje. Na tej samej zasadzie człowiek osiągnąwszy zgodność z drzewem (nawiązawszy harmoniczny kontakt), może przekazać mu swą chorobę i dzięki temu samemu powrócić do zdrowia.

Analogicznie buduje się wpływ człowieka na przyrodę. Otaczające środowisko, pogoda wywołuje zmiany w człowieku i wpływa na wydarzenia z jego życia codziennego. Z drugiej strony, psychiczny i duchowy stan człowieka wpływał na pogodę i otaczającą go przyrodę. Każdy Wołchw i Żerca wie, że za sprawą praw zgodności nieprzestrzeganie ludzkich praw współżycia jest okrutnie karane na astralnym, mentalnym i przyczynowym poziomie bytu.

Wychodząc z zasady Zgodności Żercy wiedzą, że złoty lub żelazny wiek mogą być tylko w duszy ludzkiej, zaś świat zewnętrzny jest jedynie lustrzanym odbiciem świata wewnętrznego człowieka. Dlatego, zmieniając siebie w pozytywną stronę, człowiek pozytywnie zmienia cały otaczający go świat. Rzeczy i wydarzenia same w sobie są neutralne, wszystko zależy od koloru duszy, przez którą jak przez szkło powiększające ludzie spoglądają na otaczających ich świat i rzeczywistość.

Z powyższego wynika, iż esencją nauk i praktyk Sławiańskich Żerców i Wołchwów było poznanie i stosowanie w praktyce Prawa Przyciągania, które można sprowadzić do i dziś znanych sentencji: "Bądź zmianą, której pragniesz" lub "Jeśli chcesz zmienić świat - zacznij od siebie". Żercy i Wołchwy zdawali sobie także sprawę z istnienia "Pryzmatu Ego" czyli postrzegania świata przez iluzję własnych uprzedzeń, urojeń, wyobrażeń, przekonań, itp oraz zjawiska "rzutowania" czyli przypisywania własnych cech lub zabobonów innym ludziom lub zjawiskom. W psychologii jest to zwane "modelem psychologicznym świata".

Pamiętać także należy, iż nic nie spoczywa, wszystko się zmienia, wibruje, przemieszcza i nie ma niczego stałego, niezmiennego, trwającego w bezruchu. Materia, energia i duch są wynikiem różnych stanów wibracyjnych. Duch jest końcowym biegunem najszybszych wibracji, których częstotliwość jest tak ogromna, iż zdaje się być nieruchomym, jednak nic nie może być nieruchome bo byłoby jak zmrożona tafla lodu - stała, nieruchoma, bez życia. Inny biegun składa się z wyjątkowo gęstej materii. Światło czy ciepło — to różne formy wibracji.

Astralny plan nie jest niczym innym, jak wibracyjnym stanem wysokiej częstotliwości. Zarówno Żercy jak i Wołchwy powinni sumiennie ćwiczyć umiejętność swobodnego władania uwagą, odpowiednio silnym jej przykuciem oraz manipulację własnymi emocjami, bo za ich pośrednictwem zdołają wprowadzać swe ciała fizyczne w najróżniejsze stany wibracyjne. Dzięki opanowaniu tych umiejętności Żerca lub Wołchw zdoła przenosić się fizycznie między różnymi światami oraz przestrzeniami. Będzie potrafił także patrzeć oczami lub słuchać uszami dzikich zwierząt. Jest to możliwe, gdyż myśli, uczucia, wrażenia — wszystko to jest stanem wibracyjnym człowieka.

Ciało fizyczne stanowi zbiór systemów, wibrujących z jedną i tą samą częstością. Choroby — są dysharmonią wibracji. Jeżeli człowiek odczuwa radość i szczęście — zasługa leży po stronie pozytywnych wibracji (wysokich). Myśli, w zależnie od wibracji czynią człowieka prawym lub niemoralnym, radosnym lub nieszczęśliwym. Następuje tu sprzężenie zwrotne. Myśli człowieka wpływają na jego emocje (rezonują), emocje zaś powodują powstawanie myśli związanych z nimi. Tym samym nauczywszy się świadomie panować nad myślami, możemy odczuwać tylko te emocje, których pragniemy, które są dla nas dobre; zaś nauczywszy się panować nad emocjami możemy sprawić by towarzyszące nam myśli były jasne i wzniosłe i nawet w sytuacji zagrożenia lub tragicznych okolicznościach nie odczuwać negatywnych emocji związanych z tymi wydarzeniami, a tym samym zachować jasność myśli i trzeźwość osądu sytuacji; zdolność dokonywania prawidłowych wyborów. Każdy Wołchw i Żerca na drodze ćwiczeń dąży do zachowania harmonii wibracyjnych woli, uczuć (emocji) i myśli (intelektu).

Powyższe nauki są zbieżne z następującymi punktami Kybalionu:

  1. Prawo mentalizmu (umysłowości): Wszystko jest umysłem; Wszechświat jest Mentalny; Wszechświat składa się z myśli
  2. Prawo powiązania: Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze
  3. Prawo wibracji: Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; wszystko wibruje